Sikkerhed
HDH-modeller

Sikkerhed

Safety. Check!

Mange sikkerheds- og assistentsystemer har oplevet deres premiere i en Setra-rejsebus. Den næste generation af TopClass viderefører konsekvent denne tradition. Med Active Brake Assist 5 (ABA 5), Active Drive Assist 2, LED-forlygter med endnu større lysstyrke og 360°-kameraet kommer der nye og unikke systemer til. De hjælper føreren og gør busrejser endnu mere sikre.

Undgå ulykker, beskyt svagere trafikanter, det er kernen i Setras sikkerhedsudvikling. Et fremragende eksempel på dette er Active Brake Assist 5 (ABA 5). Det er verdens første nødbremseassistent til turistbusser, der kan reagere på fodgængere med en katastrofeopbremsning. En spektakulær nyhed inden for assistentsystemer til turistbusser er ekstraudstyret Active Drive Assist 2. Den tilbyder for første gang føreren delvist automatiseret kørsel i alle hastighedsområder i en passagerbus. Og ved manøvrering hjælper den næste generation af TopClass føreren med 360°-kameraet (ekstraudstyr) og hjælper desuden med at reducere manøvreringsskader.

Den næste generation af Setra TopClass stråler med førsteklasses sikkerhedsudstyr. En spektakulær nyhed inden for assistentsystemer til turistbusser er ekstraudstyret Active Drive Assist 2. Den tilbyder for første gang føreren delvist automatiseret kørsel i alle hastighedsområder i en passagerbus. Til dette formål er eksisterende og gennemprøvede systemer og teknologier blevet yderligere udbygget i deres funktionsomfang, og i Active Drive Assist 2 arbejder de sammen. Det omfatter de videreudviklede forudseende fartpiloter Predictive Powertrain Control (PPC), sporassistenten (SPA) og den nye Active Brake Assist 5 (ABA 5). Acceleration, opbremsning, holde afstand, styre og holde vognbanen – Active Drive Assist 2 er et afgørende skridt på vejen mod automatiseret kørsel med passagerbusser. Den er aktiv i hele hastighedsområdet fra 0 til 100 km/t. på motorveje og motortrafikveje. Ved lave hastigheder, f.eks. ved manøvrering, har 360°-kameraet sine fordele. Grundlaget består af fire kameraer på fronten, begge sider samt på bagenden af passagerbussen. Ud af de fire billeder fra kameraerne opstår der ved datafusion en 360°-totaloversigt over rejsebussen og dens omgivelser fra fugleperspektiv. De nye, endnu kraftigere integrerede fuld-LED-forlygter med fjernlysassistent viser, at det også kan forbedres yderligere. Således viser den næste generation af TopClass sig i bedste Setra-tradition igen som en sand sikkerhedsbus. I øvrigt gælder det naturligvis også, når det gælder den bedst mulige infektionsbeskyttelse for chauffører og passagerer. Antivirale filtre er standard i TopClass. Yderligere foranstaltninger som f.eks. chaufførbeskyttelsesdøre, softwareopdateringer eller desinfektionsdispenser foreligger som eftermonteringsløsninger.

Active Drive Assist 2 hjælper chaufføren aktivt med at holde afstand og vognbane ved at kombinere forskellige assistentsystemer. Systemet kan bremse, accelerere og holde bilen i sporet ved hjælp af aktive styrebevægelser. Til det formål forbinder den de enkelte systemers funktioner på enestående vis og giver således allerede i dag mulighed for delvist automatiseret kørsel i alle hastighedsområder.

1. Nærområderadar: 130° I Rækkevidde 70 m
2. Fjernområderadar: 18° I Rækkevidde 250 m
3. Monokamera: 25° I Rækkevidde op til 600 m

Ved Active Drive Assist 2 arbejder alle assistentsystemer hånd i hånd: For at sikre en så økonomisk køremåde som muligt agerer systemet i henhold til bestemmelserne i Predictive Powertrain Control. Til længde- og tværstyring af bilen anvender systemet funktionelle udvidelser, der er baseret på den velkendte afstandsreguleringsfartpilot og den aktive Lane Keeping-assistent. Til registrering af den forankørende trafik anvender Active Drive Assist 2 den samme videreudviklede radar- og kamerateknologi som Active Brake Assist 5.

360°-kamerasystemet består af fire kameraer, som registrerer bilens umiddelbare omgivelser og genererer et indirekte udsyn til alle sider. Den tilhørende 10" skærm befinder sig afhængigt af køretøjet forskellige steder i cockpittet. Med dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren ellers ikke kan se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

Billederne fra 360° kameraet er ved fremadkørsel op til en hastighed på ca. 30 km/t. og altid til rådighed ved bakning. N.B.: Fare for ulykker på grund af genstande, der rager ud over kameraerne og ind i trafikrummet, f. eks. forspringende tage, sidespejle på egen og andre busser osv. Kameraerne kan ikke se disse genstande. Især i 360°-visningen kan der opstå et indtryk af et frit miljø, selvom genstande rager ind i manøvreringsrummet over de anbragte kameraer.

ABA 5 hjælper chaufføren ved at starte nødbremsninger automatisk, når der er fare for sammenstød med forankørende biler eller stationære forhindringer. Systemet registrerer også bevægelige eller stillestående personer foran køretøjet. Det reagerer ved at advare chaufføren med visuelle og hørbare advarselssignaler og påbegynder samtidigt en delvis opbremsning eller fuld opbremsning.

Føreren kan til enhver tid slå Active Brake Assist 5 fra, men femte og fjerde generation er principielt konstrueret og teknisk udviklet på en sådan måde, at denne proces kun i sjældne undtagelsestilfælde overhovedet giver mening. Med de udvidede systemgrænser for nødbremseassistenten Active Brake Assist 5 kan ulykker forhindres endnu mere pålideligt end hidtil. Den semiautomatiske fuld opbremsning for personer i bevægelse giver et yderligere plus i forhold til sikkerheden – især ved kørsel i byområder.

Sideguard Assist er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren i kritiske drejesituationer, hvor der kan være begrænset udsyn. Systemet skal hjælpe med at undgå kritiske situationer i sving eller ved vognbaneskift inden for systemets grænser eller mindske følgerne af ulykker.

Systemfunktionen og advarselskonceptet er udviklet på basis af en analyse af ulykker med fodgængere og cyklister i sving. I de fleste situationer sker ulykken, når begge trafikanter bevæger sig (køretøjet og fodgængeren/cyklisten). I disse tilfælde informerer systemet (gul lampe) chaufføren rettidigt, hvis der er personer eller køretøjer, som bevæger sig i advarselszonen i hele højre side af køretøjet, og udsender en advarsel, så snart situationen bliver kritisk (rød lampe).

Afstandstempomat (ART) med Active Brake Assist 5 (ABA 5).

Afstandstempomat (ART) med Active Brake Assist 5 (ABA 5).

Afstandstempomat (ART) med Active Brake Assist 5 (ABA 5) aflaster føreren, idet han automatisk holder en konstant afstand til det forankørende køretøj, som defineret af føreren, på grundlag af konstante målinger. I den forbindelse hjælper ABA 5 desuden føreren ved en truende kollision med stillestående objekter, objekter i bevægelse og fodgængere i bevægelse.

Afstandstempomat (ART) med Active Brake Assist 5 (ABA 5).

Afstandstempomat (ART) med Active Brake Assist 5 (ABA 5).

Som videreudvikling af ABA 4 kombinerer ABA 5 brugen af radar og kamera. Ved hjælp af sensorfusionen kan systemet nu reagere på tværgående, modgående eller i egen vognbane kørende personer inden for systemgrænserne op til en køretøjshastighed på 50 km/t med en automatiseret fuld opbremsning. Dette gælder også for fodgængere, der går foran bilen, når systemet registrerer bevægelsen og pludselig stopper. Sne, regn, tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sollys eller skiftende lysforhold kan begrænse rækkevidden og registreringen af køretøjer og personer.

Lane Assist (SPA).

Lane Assist (SPA).

Ved hjælp af et kamerasystem bag forruden registrerer sporassistenten SPA, hvis køretøjet utilsigtet forlader den markerede vognbane. Så snart køretøjet krydser markeringslinjerne, advares føreren med en tydelig vibration på den pågældende side af førersædets siddeflade.

Lane Assist (SPA).

Lane Assist (SPA).

SPA aktiveres fra en hastighed på 60 km/t. Ved aktivering af blinklyset slås sporassistenten fra, f.eks. hvis føreren indleder et ønske om vognbaneskift. Et lille kamera bag forruden registrerer vejbaneområdet ved hjælp af afgrænsningslinjerne umiddelbart foran køretøjet. Hvis køretøjet er i fare for at køre over en af markeringslinjerne uden at blinke, advares føreren ved at pulsere i sædet. Kameraet bestemmer advarselstidspunktet ud fra vognbanens bredde, afstanden til markeringslinjen og nærhedshastigheden til markeringslinjen. SPA aktiveres fra en hastighed på 60 km/t. og deaktiveres ved at aktivere blinklyset, f.eks. for at indlede et ønsket vognbaneskift.

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som konstant kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser.

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og væsentligt reduceret brændstofforbrug. Et dæktryk, der er indstillet 0,5 bar for lavt, kan øge brændstofforbruget med op til 5 %. Hjulelektronikken er placeret på ventilen på indersiden af fælgen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til multidisplayet. Dæktrykket registreres både ved stilstand og under kørsel. NB! Et pludseligt tryktab, f.eks. på grund af indtrængen af et fremmedlegeme, angiver dæktrykskontrolsystemet ikke straks. Skader på dækkene, som ikke medfører et akut tryktab, registreres heller ikke af overvågningssystemet. Her er og bliver førerens visuelle kontrol absolut nødvendig.