Bezpečnosť
Modely HDH

Bezpečnosť

Upokojujúco bezpečné cestovanie.

Autobus TopClass vám poskytne dobrý pocit vďaka tomu, že budete vždy vedieť, s čím máte počítať. Pritom vôbec nezáleží na tom, či ide o cestnú premávku alebo hospodárnosť. To nielen pre vašich cestujúcich, ale aj pre vás ako podnikateľa znamená maximálny relax. Vysoký bezpečnostný štandard vášho autobusu Setra pritom zohráva dôležitú rolu. Pretože bezpečnostná koncepcia nového autobusu TopClass je so svojou kombináciou aktívnych a pasívnych systémov jedinečná. Vďaka tomu je sériovo vybavený mnohými relevantnými bezpečnostnými systémami. Autobus TopClass 500 je tým pádom vzorom vo svojej triede a zaručuje tú najlepšiu možnú ochranu počas cesty.

Asistent sledovania boku.

Asistent sledovania boku.

Voliteľný asistent odbočovania Sideguard Assist prostredníctvom krátkodosahových radarových snímačov monitoruje jazdný pruh vpravo vedľa autobusu. Pri odbočovaní varuje vizuálnymi a taktilnými signálmi pred chodcami, cyklistami a stojacimi prekážkami v monitorovanej oblasti.

Asistent sledovania boku.

Asistent sledovania boku.

Asistent odbočovania Sideguard Assist výrazne zvyšuje bezpečnosť nechránených účastníkov cestnej premávky najmä v mestách, pretože pomáha vodičovi včas rozpoznať kritické situácie pri odbočovaní. Systém funguje vo viacerých stupňoch: V prvom stupni informuje vodiča a v druhom stupni navyše vydá aj varovanie.

Ak sa v bočnej monitorovanej zóne nachádza pohyblivý objekt, tak vodič bude opticky informovaný. Vo vonkajšom zrkadle na strane spolujazdca sa vo výške pohľadu vodiča rozsvieti žltá LED kontrolka trojuholníkového tvaru. Táto kontrolka intuitívne upriamuje pozornosť na situáciu vedľa vozidla. Na centrálnom displeji sa navyše zobrazí varovné upozornenie.

Ak vodič začne vykonávať resp. pokračuje v činnosti, ktorá môže spôsobiť kolíziu, tak systém vydá doplnkové optické varovanie: LED kontrolka viackrát intenzívnejšie zabliká načerveno a následne bude trvalo svietiť. K vizuálnemu varovaniu sa pridáva aj varovanie vibráciou v sedadle vodiča. – Systém Sideguard Assist varuje aj pred stacionárnymi prekážkami v odbočovacom oblúku autobusu a dokáže dodatočne prevziať úlohu asistenta zmeny jazdného pruhu, pričom pracuje s rovnakou postupnosťou varovaní.

Asistent núdzového brzdenia, aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4).

Asistent núdzového brzdenia, aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4).

Systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) varuje vodiča pred kolíziou s prekážkou a v prípade potreby automaticky zabrzdí autobus.

Asistent núdzového brzdenia, aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4).

Asistent núdzového brzdenia, aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4).

Systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) varuje vodiča pred kolíziou s prekážkou a v prípade potreby automaticky zabrzdí autobus.

Nezávisle od funkcie adaptívneho tempomatu (ACC) varuje systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) vodiča pred kolíziou s prekážkou a v prípade potreby automaticky zabrzdí autobus. Systém riadený radarom na tento účel neustále monitoruje oblasť jazdného pruhu pred autobusom až do vzdialenosti 250 metrov.

Ako prvý systém svojho druhu na svete reaguje systém ABA 4 aj na chodcov. Na vzdialenosť maximálne 80 metrov dokáže okrem vozidla idúceho vpredu a stojacich prekážok (napr. koniec zápchy) rozpoznať aj chodcov. Ak dôjde napríklad k nebezpečnému zmenšeniu vzdialenosti od chodcov, tak systém vodiča najprv varuje formou vizuálnych a akustických výstražných tónov a súčasne aktivuje čiastočné brzdenie až do zastavenia, ak vodič nereaguje. Aktivované čiastočné brzdenie dáva vodičovi možnosť zabrániť kolízii brzdením naplno alebo zásahom do riadenia. Okrem toho môže ohrozených chodcov varovať trúbením.

Systém ABA 4 ďaleko prekonáva súčasné zákonné požiadavky kladené na asistenčné systémy núdzového brzdenia, pričom už teraz spĺňa skúšobné predpisy platné od roku 2018. Systém ABA 4 ide v tomto zmysle dokonca ešte o krok ďalej, pretože ešte výraznejšie redukuje kinetickú energiu vozidla.

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM).

Vďaka systému TPM (na želanie) s ukazovateľom na združenom prístroji je kontrola tlaku v pneumatikách príjemne komfortná. Systém zároveň upozorní vodiča na príliš vysokú teplotu pneumatík a príliš nízky tlak v pneumatikách. Týmto spôsobom napomáha predchádzaniu poškodeniam a opotrebovaniu pneumatík, čo podporuje bezpečnosť a hospodárnosť.

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM).

Správne nahustené pneumatiky zabezpečujú bezpečnosť jazdy a majú dlhšiu životnosť. Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM) preto počas jazdy pomáha rozpoznať klesajúci tlak v jednej pneumatike alebo vo viacerých pneumatikách. Týmto spôsobom dokáže predísť poškodeniam pneumatík, čím zvyšuje nielen bezpečnosť, ale aj hospodárnosť.

Snímač pritom neustále meria tlak a teplotu vzduchu vnútri pneumatiky. Zistené údaje sa cez vysielač v pravidelných intervaloch odosielajú do prijímacej antény na podlahe vozidla a ďalej odovzdávajú riadiacemu prístroju. Tlak v pneumatike možno na želanie zobraziť na multifunkčnom displeji alebo na multifunkčnom kľúči (na želanie) vo verzii TopClass. Monitorovanie tlaku v pneumatikách hlásením včas vyzve vodiča, aby upravil tlak v pneumatikách. Ak je tlak v pneumatike nižší ako 90 % požadovaného tlaku, zobrazí sa žlté výstražné hlásenie. Ak je tlak v pneumatike nižší ako 80 % požadovaného tlaku alebo počas jazdy prudko klesne, aktivuje sa červené výstražné hlásenie.

Vďaka svojej vysokej pevnosti nadstavby podľa ECE-R 66.02 sú modely HDH kategórie TopClass optimálne pripravené na aktuálne požiadavky. O to sa starajú okrem iného obvodové kruhové rebrá s optimalizovanou pevnosťou a použitie ocelí s vysokou pevnosťou.

Nosná štruktúra s vysokou pevnosťou, ktorá je i napriek tomu ľahká, zmierňuje následky nehody. Vysokú pevnosť nadstavby zabezpečujú obvodové kruhové rebrá s optimalizovanou pevnosťou, nové uzlové prvky a optimalizované prierezy stĺpikov.

Vyššiu bezpečnosť, životnosť a jas poskytujú hlavné svetlomety s LED (na želanie), na ktorých možno mimoriadne presne nastaviť vlastnosti svetelného kužeľa. Farba svetla je podobná dennému svetlu, vďaka čomu sa oči vodiča neunavia tak rýchlo.