Säkerhet
HDH-modeller

Säkerhet

Säkerhet. Check!

Många säkerhets- och assistanssystem har gjort sin debut i en Setra Coach. Nästa generation av TopClass fortsätter denna tradition. Med Active Brake Assist 5 (ABA 5), Active Drive Assist 2, ännu ljusstarkare LED-strålkastare och 360°-kameran har nya och unika system tillkommit. De hjälper föraren och gör bussresorna ännu säkrare.

Att undvika olyckor och skydda utsatta trafikanter - det är fokus för Setras säkerhetsutveckling. Ett utmärkt exempel på detta är Active Brake Assist 5 (ABA 5). Det är världens första nödbromsassistent för bussar som kan reagera på fotgängare med en nödbromsning. En spektakulär innovation inom området assistanssystem för bussar är tillvalet Active Drive Assist 2. För första gången i en buss erbjuder den föraren halvautomatisk körning i alla hastighetsområden. Och vid manövrering stödjer nästa generation TopClass föraren med 360°-kameran (tillval) och bidrar på så sätt till att minska oavsiktliga skador på fordonet.

Nästa generation av Setra TopClass briljerar med förstklassig säkerhetsutrustning. En spektakulär nyhet inom assistanssystem för bussar är tillvalet Active Drive Assist 2. För första gången i en buss erbjuder det föraren halvautomatisk körning i alla hastighetsområden. För detta ändamål har befintliga och beprövade system och tekniker utökats ytterligare i sitt funktionsutbud; de arbetar tillsammans i Active Drive Assist 2. Detta inkluderar den avancerade farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC), Lane Assist (SPA) och den nya Active Brake Assist 5 (ABA 5). Accelerera, bromsa, hålla avståndet, styra, hålla sig i körfältet - Active Drive Assist 2 är ett avgörande steg mot automatiserad körning med bussar. Den är aktiv i hela hastighetsområdet från 0 till 100 km/h på motorvägar och motorvägsliknande vägar. Vid låga hastigheter, till exempel vid manövrering, visar 360°-kameran sin fulla potential. Grunden utgörs av fyra kameror: en framtill, en på varje sida och en baktill på bussen. De fyra bilderna från kamerorna smälter samman för att skapa en 360°-fågelperspektivbild av bussen och dess omgivning. De nya, ännu ljusare integrerade full-LED-strålkastarna med Highbeam Assist visar att även bra saker kan förbättras. I bästa Setra-tradition visar nästa generation av TopClass alltså återigen att den är en riktig säkerhetsbuss. För övrigt: samma sak gäller också för bästa möjliga smittskydd för förare och passagerare. Antivirala filter är en del av standardutrustningen i TopClass. Andra åtgärder, t.ex. säkerhetsdörrar för förare, programuppdateringar eller desinfektionsdispenser, finns tillgängliga som eftermonteringslösningar.

Active Drive Assist 2 hjälper aktivt föraren med avstånd och filhållning genom att kombinera olika assistanssystem. Systemet kan bromsa, accelerera och hålla bilen på vägen genom aktiva styrrörelser. För detta ändamål kombinerar den de enskilda systemens funktioner på ett unikt sätt och möjliggör på så sätt halvautomatisk körning i alla hastigheter.

1. Närradar: 130° I räckvidd 70 m
2. Fjärradar: 18° I räckvidd 250 m
3. Monokamera: 25° I räckvidd upp till 600 m

Alla förarhjälpsystem arbetar tillsammans med Active Drive Assist 2: för att säkerställa en så ekonomisk körstil som möjligt. Systemet fungerar i enlighet med specifikationerna för Predictive Powertrain Control. Systemet använder sig av funktionella förlängningar baserade på den beprövade adaptiva farthållaren och den aktiva filhållningsassistenten Lane Assist för styrning i längd- och sidled. Active Drive Assist 2 använder samma avancerade radar- och kamerateknik som Active Brake Assist 5 för att upptäcka framförvarande trafik.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

ABA 5 hjälper föraren genom automatiserad inbromsning vid risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Det detekterar även rörliga eller stillastående personer framför fordonet. Systemet reagerar med en ljudsignal och optiska varningar till föraren samtidigt som en partiell bromsning eller fullbromsning inleds.

Föraren kan när som helst stänga av Active Brake Assist 5, men den femte generationen, precis som den fjärde, är så tekniskt avancerad och utformad att detta väldigt sällan behöver göras. Med de utökade systemgränserna för Active Brake Assist 5 kan olyckor förhindras ännu mer tillförlitligt än tidigare. Automatiserad nödbromsning vid upptäckten av personer som rör sig ger ytterligare ett plus i säkerhet – särskilt för resor i innerstadsområden.

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Den adaptiva farthållaren (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5) befriar föraren från den onödiga stress som är förknippad med att hålla ett konstant avstånd till fordonet framför honom, genom kontinuerlig mätning. ABA 5 stöder dessutom föraren i händelse av en förestående kollision med stillastående föremål, rörliga föremål och fotgängare.

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Som en vidareutveckling av ABA 4 kombinerar ABA 5 användningen av radar och kamera. Tack vare sensorfusionen kan systemet nu reagera på korsande, mötande eller gående i den egna körbanan inom systemgränserna upp till en fordonshastighet på 50 km/h med en automatisk nödbromsning. Detta gäller även fotgängare som går framför fordonet, som upptäcks av systemet under körning och som plötsligt stannar. I snö, regn, dimma, bländning, direkt solljus eller ändrade ljusförhållanden kan räckvidden och upptäckten av fordon och personer försämras.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

SPA aktiveras från en hastighet av 60 km/h (40 mph). Körfältsassistenten stängs av när blinkersen aktiveras, t.ex. när föraren initierar ett avsiktligt filbyte. Systemet kan avaktiveras i ICUC-menyn, t.ex. på en byggarbetsplats. En liten kamera bakom vindrutan använder väglinjer för att registrera vägen direkt framför fordonet. Om fordonet är på väg att passera någon av markeringarna utan att blinkers aktiverats, varnas föraren av en vibration i sätet. Kameran bestämmer varningsögonblicket baserat på körbanans bredd, avståndet till markeringslinjen och hastigheten när man närmar sig markeringen. Körfältsassistenten blir aktiv över en hastighet på 60 km/h. Det stängs av genom att man använder blinkersen, till exempel när man påbörjar ett avsiktligt byte av körfält.