Säkerhet
HDH-modeller

Säkerhet

Säkerhet. Check!

Många säkerhets- och assistanssystem har gjort sin debut i en Setra Coach. Nästa generation av TopClass fortsätter denna tradition. Med Active Brake Assist 6 (ABA 6), Active Drive Assist 2, ännu ljusstarkare LED-strålkastare och 360°-kameran har nya och unika system tillkommit. De hjälper föraren och gör bussresorna ännu säkrare.

Att undvika olyckor och skydda utsatta trafikanter - det är fokus för Setras säkerhetsutveckling. Ett utmärkt exempel på detta är Active Brake Assist 6 (ABA 6). Det är världens första nödbromsassistent för bussar som kan reagera på fotgängare med en nödbromsning. En spektakulär innovation inom området assistanssystem för bussar är tillvalet Active Drive Assist 2. För första gången i en buss erbjuder den föraren halvautomatisk körning i alla hastighetsområden. Och vid manövrering stödjer nästa generation TopClass föraren med 360°-kameran (tillval) och bidrar på så sätt till att minska oavsiktliga skador på fordonet.

Nästa generation av Setra TopClass briljerar med förstklassig säkerhetsutrustning. En spektakulär nyhet inom assistanssystem för bussar är tillvalet Active Drive Assist 2. För första gången i en buss erbjuder det föraren halvautomatisk körning i alla hastighetsområden. För detta ändamål har befintliga och beprövade system och tekniker utökats ytterligare i sitt funktionsutbud; de arbetar tillsammans i Active Drive Assist 2. Detta inkluderar den avancerade farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC), Lane Assist (SPA) och den nya Active Brake Assist 6 (ABA 6). Accelerera, bromsa, hålla avståndet, styra, hålla sig i körfältet - Active Drive Assist 2 är ett avgörande steg mot automatiserad körning med bussar. Den är aktiv i hela hastighetsområdet från 0 till 100 km/h på motorvägar och motorvägsliknande vägar. Vid låga hastigheter, till exempel vid manövrering, visar 360°-kameran sin fulla potential. Grunden utgörs av fyra kameror: en framtill, en på varje sida och en baktill på bussen. De fyra bilderna från kamerorna smälter samman för att skapa en 360°-fågelperspektivbild av bussen och dess omgivning. De nya, ännu ljusare integrerade full-LED-strålkastarna med Highbeam Assist visar att även bra saker kan förbättras. I bästa Setra-tradition visar nästa generation av TopClass alltså återigen att den är en riktig säkerhetsbuss. För övrigt: samma sak gäller också för bästa möjliga smittskydd för förare och passagerare. Antivirala filter är en del av standardutrustningen i TopClass. Andra åtgärder, t.ex. säkerhetsdörrar för förare, programuppdateringar eller desinfektionsdispenser, finns tillgängliga som eftermonteringslösningar.

Active Drive Assist 2 hjälper aktivt föraren med avstånd och filhållning genom att kombinera olika assistanssystem. Systemet kan bromsa, accelerera och hålla bilen på vägen genom aktiva styrrörelser. För detta ändamål kombinerar den de enskilda systemens funktioner på ett unikt sätt och möjliggör på så sätt halvautomatisk körning i alla hastigheter.

1. Närradar: 130° I räckvidd 70 m
2. Fjärradar: 18° I räckvidd 250 m
3. Monokamera: 25° I räckvidd upp till 600 m

Alla förarhjälpsystem arbetar tillsammans med Active Drive Assist 2: för att säkerställa en så ekonomisk körstil som möjligt. Systemet fungerar i enlighet med specifikationerna för Predictive Powertrain Control. Systemet använder sig av funktionella förlängningar baserade på den beprövade adaptiva farthållaren och den aktiva filhållningsassistenten Lane Assist för styrning i längd- och sidled. Active Drive Assist 2 använder samma avancerade radar- och kamerateknik som Active Brake Assist 6 för att upptäcka framförvarande trafik.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning.

Med Active Brake Assist 6 kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt. Systemet täcker hela fordonets hastighetsområde och är aktivt i bakgrunden. Upp till en hastighet på 60 km/h kan fotgängare och cyklister reagera. Säkerhetssystemet ABA 6 reagerar på korsande och mötande fotgängare samt cyklister i rörelse i det egna körfältet med en automatisk nödbromsning. Denna automatisering ger också ökad säkerhet för cyklister, oavsett om det är i regionaltrafik eller stadstrafik.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Helljusassistenten slår automatiskt på eller av helljuset beroende på trafiken, så att optimal belysning av vägen alltid säkerställs. På så sätt bidrar den till ökad säkerhet genom förbättrade ljusförhållanden, optimerad belysning och ökad körkomfort och säkerhet.

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

SPA aktiveras från en hastighet av 60 km/h (40 mph). Körfältsassistenten stängs av när blinkersen aktiveras, t.ex. när föraren initierar ett avsiktligt filbyte. Systemet kan avaktiveras i ICUC-menyn, t.ex. på en byggarbetsplats.

En liten kamera bakom vindrutan använder väglinjer för att registrera vägen direkt framför fordonet. Om fordonet är på väg att passera någon av markeringarna utan att blinkers aktiverats, varnas föraren av en vibration i sätet. Kameran bestämmer varningsögonblicket baserat på körbanans bredd, avståndet till markeringslinjen och hastigheten när man närmar sig markeringen. Körfältsassistenten blir aktiv över en hastighet på 60 km/h. Det stängs av genom att man använder blinkersen, till exempel när man påbörjar ett avsiktligt byte av körfält.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Däcktrycket registreras både när fordonet står stilla och när det rör sig. Se upp! En plötslig tryckförlust, t.ex. på grund av att ett främmande föremål trängt in i däcket, indikeras inte omedelbart av däcktrycksövervakningssystemet. Skador på däcken som inte leder till akut tryckförlust upptäcks inte heller av övervakningssystemet. Här är och förblir det viktigt att föraren gör en visuell kontroll.

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.