Säkerhet
HDH-modeller

Säkerhet

Säker körning.

Med TopClass har du känslan av att hela tiden veta vad som väntar dig. Det gäller både i trafiken och för driftsekonomin. Det innebär att inte bara passagerarna kan slappna av utan även du som företagare. Den höga säkerhetsstandarden i Setra spelar en viktig roll. Säkerhetskonceptet i nya TopClass har en unik kombination av aktiva och passiva system. Den omfattar många relevanta säkerhetssystem som standard. Därmed är TopClass 500 en förebild för sin klass och ger bästa möjliga skydd under resan.

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Våra hygienåtgärder

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Daimler Buses erbjuder avancerad klimatteknik för bussar och utvecklar innovationer som gör det ännu säkrare att köra bussarna.

Visa alla artiklar
Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Dödvinkelassistenten för högersidan Sideguard Assist (tillval) övervakar körfältet till höger om bussen med närradarsensorer. När bussen svänger varnar systemet för fotgängare, cyklister och stillastående hinder i övervakningsområdet genom visuella och haptiska signaler.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist höjer säkerheten för oskyddade trafikanter, särskilt i städer, eftersom den hjälper förare att känna igen kritiska situationer i tid när bussen svänger. Systemet arbetar i flera steg: Vid första steget informeras föraren, vid andra steget utfärdas ytterligare en varning.

Om ett rörligt objekt befinner sig i sidoövervakningszonen informeras föraren visuellt. Då tänds en gul, triangelformad LED-lampa i ytterbackspegeln på passagerarsidan i förarens ögonhöjd. Den drar intuitivt uppmärksamheten mot situationen bredvid fordonet. Dessutom visas ett varningsmeddelande i den centrala displayen.

Om föraren inleder eller fortsätter en handling som kan leda till en kollision utfärdas ytterligare en visuell varning: LED-lampan blinkar rött flera gånger med hög ljusstyrka och lyser sedan konstant. Dessutom aktiveras en vibrationsvarning i förarsätet. – Vidare varnar Sideguard Assist för stationära hinder i bussens svängradie och kan även utföra samma uppgifter som en filbytesassistent. Då arbetar den med samma varningskaskad.

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs.

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs.

Oberoende av avståndsregleringen (ART) varnar Active Brake Assist 4 (ABA 4) föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs. Radarn söker kontinuerligt av körfältet inom ett område på upp till 250 meter framför bussen.

ABA 4 är också det enda systemet av detta slag på marknaden som reagerar på fotgängare. Förutom framförvarande fordon och stillastående hinder (t.ex. slutet av en bilkö) identifierar systemet även fotgängare på ett avstånd på upp till max 80 meter. Om t.ex. avståndet till fotgängaren minskar på ett farligt sätt varnar systemet föraren genom optiska och akustiska varningssignaler och initierar samtidigt en lätt inbromsning tills bussen står stilla om föraren inte reagerar. Den lätta inbromsningen ger föraren möjlighet att själv undvika kollisionen genom en full inbromsning eller genom att väja. Dessutom finns det möjlighet att varna fotgängaren i tid genom att tuta.

De aktuella rättsliga kraven för nödbromsassistanssystem uppfylls av ABA 4; systemet uppfyller kontrollbestämmelserna som började gälla 2018. ABA 4 går här till och med ett steg längre eftersom det reducerar fordonets rörelseenergi ännu mer än vad som föreskrivs.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

TPM-systemet (tillval) visar status på kombiinstrumentets display och gör det behagligt enkelt att kontrollera däcktrycket. Dessutom varnar systemet föraren om däcktemperaturen är för hög och däcktrycket för lågt. På så sätt hjälper systemet till att förebygga skador och slitage på däcken, vilket främjar både säkerheten och ekonomin.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Rätt däcktryck främjar körsäkerheten och gör att däcken håller längre. Tire Pressure Monitoring (TPM) hjälper dessutom till att identifiera sämre tryck i ett eller flera däck under körning. Därmed undviks däckskador, vilket ger både ökad säkerhet och bättre ekonomi.

Dessutom mäter en sensor i däcken kontinuerligt lufttryck och lufttemperatur. Dessa data skickas med regelbundna intervall till en mottagningsantenn i underredet och sedan vidare till styrenheten. Efter önskemål kan däcktrycket visas i multifunktionsdisplayen eller via tillvalet Multi FunctionKey hos TopClass. Med hjälp av ett informationsmeddelande uppmanar TPM föraren att korrigera däcktrycket. Om däcktrycket ligger under 90 % av det inställda trycket, visas ett gult varningsmeddelande. Om däcktrycket ligger lägre än 80 % av det inställda trycket eller om trycket sjunker snabbt under färd visas ett rött varningsmeddelande.

Med sin höga konstruktionsstyvhet enligt ECE-R 66.02 är HDH-modellerna av TopClass väl förberedda för dagens krav. Till detta bidrar bland annat hållfasthetsoptimerade, runtomgående spant och användningen av höghållfast stål.

En robust men lätt bärande konstruktion begränsar följderna vid en olycka. Den stabila konstruktionen är ett resultat av stabilitetsoptimerade förstärkningsringar runt om, nya knutelement och optimerade stolptvärsnitt.

Våra nya LED strålkastare (tillval) ger ett mycket bättre ljus och där med högre säkerhet. Ljusstyrkan motsvarar nästan dagsljus och på så vis blir det mer naturligt ljus för ögat och förarnens ögon förblir utvilade längre.