Copyrights

Copyright Daimler Buses GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljudfiler, animeringsfiler, videofiler och deras arrangemang är föremål för copyright och annat immateriellt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och inte heller kan dessa objekt modifieras eller läggas om på andra webbplatser, appar eller annat digitalt innehåll (hädanefter ”Digitala erbjudanden”). Vissa Daimler Buses digitala erbjudanden innehåller också material som omfattas av deras leverantörers upphovsrätt.

Produktvariationer

En del av produktinformationen, illustrationerna och bilderna i detta digitala erbjudande kan ha förberetts för generisk användning på Daimler Buses digitala erbjudanden som underhålls i olika länder runt om i världen. Följaktligen kan en del av den information och / eller tillbehör som inte finns i vissa länder eller som, för att tillfredsställa den lokala marknadens efterfrågan eller regleringskontroll i sådana länder, kanske endast finns i olika specifikationer eller konfigurationer.

Om du är intresserad av någon bilmodell, färg, tillbehör eller tillbehör som visas på webbplatsen och är osäker på dess tillgänglighet eller specifikation i din ort, bör du kontakta Daimler Buses och / eller en lokal auktoriserad återförsäljare för relevant produkt för information om aktuella detaljer i din ort. 

Priser

Alla angivna priser är rekommenderade detaljhandelspriser. Priserna är aktuella vid tidpunkten för publicering och kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken

Om inte annat anges är alla märken som visas i Daimler Buses Digital Offerings Daimler Truck AG: s immateriella egendom, detta gäller särskilt modellnamnskyltar och företagets logotyper och emblem.

Inga licenser

Vi har tänkt att uppnå ett innovativt och informativt digitalt erbjudande. Vi hoppas att du kommer att bli lika entusiastisk som vi är för detta kreativa arbete. Men du måste också förstå att Daimler Truck och Daimler Buses måste skydda sin immateriella egendom, inklusive deras patent, Varumärken och upphovsrätt. Följaktligen meddelas du härmed att varken detta digitala erbjudande eller något material som finns däri ska på något sätt bevilja eller tas för att ge någon person en licens till Daimler Truck eller Daimler Buses immateriella rättigheter.

Inga garantier eller garantier

Informationen i detta digitala erbjudande tillhandahålls av Daimler Buses " som det är " och i den utsträckning som lagen tillåter, tillhandahålls utan garantier av något slag, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för någon särskilt syfte eller icke-intrång. Även om den angivna informationen tros vara korrekt kan den innehålla fel eller felaktigheter.

Våra digitala erbjudanden innehåller länkar till externa webbplatser som inte är under Daimler Buses kontroll. Därför är vi inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats. Daimler Buses tillhandahåller bara dessa länkar till dig som en bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte att Daimler Buses godkänner den länkade webbplatsen. 

Information om framåtblickande uttalanden

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Daimler Truck AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Daimler Truck AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Information om tvistlösning online

Europeiska kommissionen har upprättat en internetplattform för tvistlösning online (så kallad ODR-plattform "). ODR-plattformen är en utgångspunkt för utrikesrättsliga beslut om avtalsförpliktelser för onlineförsäljningskontrakt. Du kan komma till ODR-plattformen genom att följa länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar

Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti med avseende på beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

På våra internetsidor hittar du även länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund distanserar vi oss härmed från allt innehåll på dessa sidor. Denna deklaration gäller för samtliga länkar till externa sidor, inklusive deras innehåll, som förekommer på våra internetsidor.

Sociala insticksprogram

Daimler Truck använder s.k. sociala insticksprogram (hädanefter kallade knappar) i sociala nätverk som Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade. Det innebär att de inte skickar några uppgifter till tredje part utan att du själv gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem eller raderar dina cookies (se Cookies). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbsida till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler Truck webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta sammankopplar insamlade data med dina sparade medlemsuppgifter när du besöker våra webbsidor, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Tillbaka till startsidan
Mercedes-Benz startsida

Information enligt § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Vi kommer inte att delta i ett tvistlösningsprocess inför en konsumentskillnadskommitté enligt den tyska lagen om konsumenttvist (VSBG) och är inte skyldiga att göra det.

Rangordning

Användarvillkoren för ett digitalt erbjudande har företräde framför dessa juridiska meddelanden.