Bezpečnost
Modely HDH

Bezpečnost

Bezpečnost. Kontrola!

Mnoho bezpečnostních a asistenčních systémů mělo v zájezdovém autobusu Setra svou premiéru. Nová generace TopClass důsledně pokračuje v této tradici. S Active Brake Assist 5 (ABA 5), Active Drive Assist 2, ještě jasnějšími LED světlomety a 360° kamerou byly přidány nové a jedinečné systémy. Podporují řidiče a činí cestování autobusem ještě bezpečnější.

Předcházení nehodám a ochrana zranitelných účastníků silničního provozu je těžištěm vývoje bezpečnosti značky Setra. Vynikajícím příkladem je Active Brake Assist 5 (ABA 5). Jde o první asistent nouzového brzdění pro autokary na světě, který dokáže reagovat na chodce nouzovým brzděním. Velkolepou novinkou v oblasti asistenčních systémů pro autokary je volitelný Active Drive Assist 2. Poprvé v autobuse nabízí řidiči poloautomatickou jízdu ve všech rychlostních pásmech. A při manévrování podporuje příští generace TopClass řidiče volitelnou 360° kamerou a také pomáhá snižovat škody způsobené manévrováním.

Nová generace Setra TopClass září prvotřídními bezpečnostními prvky. Velkolepou novinkou v oblasti asistenčních systémů pro autobusy je volitelný Active Drive Assist 2. Poprvé v autobuse nabízí řidiči poloautomatickou jízdu ve všech rychlostních rozsazích. Za tímto účelem byly stávající a osvědčené systémy a technologie dále rozšiřovány z hlediska rozsahu funkcí a v Active Drive Assist 2 spolupracují. To zahrnuje dále vyvinutý předvídavý tempomat Predictive Powertrain Control (PPC), asistent jízdního pruhu (SPA) a nový aktivní brzdový asistent 5 (ABA 5). Zrychlujte, brzdí, udržujte odstup, řidí, zůstává v jízdním pruhu – Active Drive Assist 2 představuje rozhodující krok na cestě k automatizované jízdě s autobusy. Je aktivní v celém rozsahu rychlostí od 0 do 100 km/h na dálnicích a silnicích podobných dálnicím. Při nízkých rychlostech, například při manévrování, si 360° kamera skutečně přijde na své. Základ tvoří čtyři kamery vpředu, na obou stranách a na zádi autobusu. Ze čtyř snímků z kamer je pomocí datové fúze vytvořen 360° přehled o autobusu a jeho okolí z ptačí perspektivy. Že i dobré věci lze ještě vylepšit, ukazují nové, ještě jasnější integrované full-LED světlomety s asistentem dálkových světel. Podle nejlepší tradice Setra se další generace TopClass opět ukazuje jako skutečný bezpečnostní trenér. Mimochodem: To samozřejmě platí i pro co nejlepší ochranu před infekcí vašich řidičů a spolujezdců. Antivirové filtry jsou součástí standardní výbavy TopClass. Další opatření, jako jsou ochranné dveře řidiče, aktualizace softwaru nebo dávkovače dezinfekčních prostředků, jsou k dispozici jako řešení pro dodatečné vybavení.

Active Drive Assist 2 aktivně podporuje řidiče při udržování vzdálenosti a jízdního pruhu kombinací různých asistenčních systémů. Systém může brzdit a zrychlovat vozidlo a udržovat jej ve stopě prostřednictvím aktivních pohybů řízení. K tomu jedinečným způsobem kombinuje funkce jednotlivých systémů a umožňuje tak již poloautomatizovanou jízdu ve všech rychlostních pásmech.

1. Radar s krátkým dosahem: 130° I dosah 70 m
2. Radar s dlouhým dosahem: 18° I dosah 250 m
3. Monitorovací kamera: 25° I dosah až 600 m

Všechny asistenční systémy spolupracují s Active Drive Assist 2: pro zajištění co nejhospodárnějšího stylu jízdy systém pracuje podle specifikací Predictive Powertrain Control. Systém využívá funkční rozšíření založená na osvědčeném adaptivním tempomatu a aktivním asistentu jízdního pruhu pro podélné a příčné vedení vozidla. K detekci provozu před vámi využívá Active Drive Assist 2 stejnou pokročilou radarovou a kamerovou technologii jako Active Brake Assist 5.

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje provoz bezpečnost, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. B. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Systém ABA 5 podporuje řidiče automatickým spuštěním nouzového brzdění, pokud hrozí riziko nárazu do vpředu jedoucích vozidel nebo stojících překážek. Detekuje také pohybující se nebo stojící osoby před vozidlem. Systém reaguje zvukovým a vizuálním upozorněním řidiče a současným částečným nebo úplným zabrzděním.

Řidič může Active Brake Assist 5 kdykoli vypnout, pátá a čtvrtá generace jsou však zásadně navrženy a technicky natolik propracované, že tento proces dává smysl jen ve výjimečných případech. S rozšířenými možnostmi systému asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 5 lze nehodám předcházet ještě spolehlivěji než dosud. Automatizované nouzové brzdění pro pohybující se osoby nabízí další plus z hlediska bezpečnosti – zejména pro jízdy v městských oblastech.

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5) uleví řidiči tím, že na základě průběžných měření udržuje konstantní vzdálenost – definovanou řidičem – od vozidla před ním. ABA 5 přitom podporuje řidiče i v případě hrozící srážky se stojícími předměty, pohybujícími se předměty a pohybujícími se chodci.

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Další vývojová fáze od ABA 4 kombinuje ABA 5 použití radaru a kamery. Díky fúzi senzorů může systém nyní reagovat na osoby přecházející, přibližující se nebo jedoucí ve vlastním jízdním pruhu automatickým nouzovým zastavením v rámci limitů systému až do rychlosti vozidla 50 km/h. To platí i pro chodce, kteří jdou před vozidlem, jsou systémem detekováni během pohybu a poté náhle zastaví. Při sněhu, dešti, mlze, silném poprašku, oslnění, přímém slunečním světle nebo měnících se světelných podmínkách může být omezen dosah a rozpoznávání vozidel a osob.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h. Asistent jízdního pruhu se vypne ovládáním blinkru, například když řidič zahájí požadovanou změnu jízdního pruhu. Malá kamera za čelním sklem monitoruje oblast vozovky pomocí vyznačených čar přímo před vozidlem. Pokud hrozí, že vozidlo přejede jednu z označovacích čar bez upozornění, je řidič varován pulzováním na sedadle. Kamera určuje dobu varování na základě šířky jízdního pruhu, vzdálenosti od čáry značení a rychlosti nájezdu k linii značení. SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h a vypne se ovládáním blinkru, například pro zahájení požadované změny jízdního pruhu.