Bezpečnost
Modely HDH

Bezpečnost

Na cestách vždy v bezpečí.

TopClass ve Vás vzbudí dobrý pocit, že vždy budete vědět, co můžete čekat. Nezáleží na tom, zda jde o silniční provoz nebo hospodárnost provozu. To přináší největší možnou relaxaci nejen Vašim cestujícím, ale i Vám jako podnikateli. Přitom hraje důležitou roli také vysoký bezpečnostní standard Vašeho autobusu Setra. Bezpečnostní koncepce nové modelové řady TopClass je jedinečná v kombinaci aktivních a pasivních systémů. Ve standardní výbavě zahrnuje všechny důležité bezpečnostní systémy. TopClass 500 je proto ve své třídě vzorem a poskytuje během cestování nejlepší možnou ochranu.

Více bezpečnosti v časech COVID‑19.

Hygienická opatření

Více bezpečnosti v časech COVID‑19.

Daimler Buses nabízí vysoce efektivní technologii klimatizace pro vaše autobusy a autokary a pracuje na dalších inovacích, aby byla jízda autobusů ještě bezpečnější.

Zobrazit všechny články
Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Doplňkový asistenční systém pro odbočování Sideguard Assist kontroluje se svými radarovými senzory krátkého dosahu prostor vpravo od autobusu. Při odbočování varuje opticky i vibracemi před chodci, cyklisty a stojícími překážkami v kontrolovaném prostoru.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Asistent odbočování (Sideguard Assist) významnou měrou zvyšuje bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu právě ve městech, protože pomáhá řidiči včas rozpoznávat kritické situace při odbočování. Systém funguje ve více fázích: V první fázi řidiče pouze informuje, ve druhé fázi vydá navíc výstrahu.

Pokud se v boční kontrolované zóně nachází pohyblivý objekt, je na to řidič opticky upozorněn. Ve vnějším zpětném zrcátku na straně spolujezdce se ve výšce očí řidiče rozsvítí žlutá LED kontrolka ve tvaru trojúhelníku. Tím intuitivně přitáhne pozornost řidiče k situaci vedle vozidla. Navíc se na centrálním displeji zobrazí výstražné upozornění.

Pokud řidič zahájí nebo bude pokračovat v akci, která by mohla vést ke kolizi, aktivuje se ještě další optická výstraha: LED kontrolka začne opakovaně červeně blikat s vyšším jasem a poté se rozsvítí trvale. K tomu se ještě přidá haptické výstražné vibrování v sedadle řidiče. – Kromě toho varuje asistent odbočování (Sideguard Assist) před pevnými překážkami v dráze odbočovací křivky autobusu, a navíc může převzít úlohu asistenta změny jízdního pruhu; při tom pracuje se stejnou posloupností výstrah.

Asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) varuje řidiče před srážkou s překážkou a v případě potřeby autobus samočinně zabrzdí.

Asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) varuje řidiče před srážkou s překážkou a v případě potřeby autobus samočinně zabrzdí.

Nezávisle na funkci adaptivního tempomatu (ART) varuje řidiče před kolizí s překážkou systém Active Brake Assist 4 (ABA 4), který v případě potřeby autobus samostatně zabrzdí. Radarem řízený systém při tom neustále snímá úsek až 250 metrů jízdního pruhu před autobusem.

Jako celosvětově první systém svého druhu reaguje ABA 4 také na chodce. Systém tak rozezná kromě vozidel jedoucích vpředu a pevných překážek (např. konec zácpy) i chodce, a to na vzdálenost nejvýše 80 metrů. Pokud se např. vzdálenost k chodcům nebezpečně zkracuje, varuje systém řidiče nejprve optickými a akustickými výstražnými signály, a pokud řidič nereaguje, začne zároveň mírně zbržďovat až do úplného zastavení. Zahájené mírné zbržďování dává řidiči možnost zabránit kolizi buď plným brzděním nebo vyhýbacím manévrem. Navíc může ohrožené chodce včas varovat troubením.

Systém ABA 4 zdaleka překračuje současné legislativní požadavky kladené na asistenční systémy nouzového brzdění; již nyní vyhovuje zkušebním ustanovením platným od roku 2018. ABA 4 jde v tomto ohledu dokonce ještě o krok dále, protože dokáže snížit kinetickou energii vozidla ještě výrazněji.

Tire Pressure Monitoring System (TPM).

Tire Pressure Monitoring System (TPM).

Systém TPM (doplňková funkce) s indikací na palubní desce umožňuje pohodlnou kontrolu tlaku v pneumatikách. Kromě toho varuje řidiče v případě příliš vysoké teploty pneumatik a příliš nízkého tlaku v pneumatikách. Systém tak pomáhá předcházet poškození a opotřebení pneumatik, což dále zvyšuje bezpečnost i úspornost vozidla.

Tire Pressure Monitoring System (TPM).

Tire Pressure Monitoring System (TPM).

Správně naplněné pneumatiky zvyšují bezpečnost jízdy a mají vyšší životnost. Systém Tire Pressure Monitoring (TPM) proto pomáhá detekovat během jízdy snižující se tlak v jedné nebo více pneumatikách. Přináší tak prevenci jejich poškození, a zároveň vyšší bezpečnost i úspornost.

Snímač uvnitř pneumatiky trvale měří tlak a teplotu vzduchu. Stanovené údaje se v pravidelných intervalech dálkově přenášejí na přijímací anténu na spodku vozidla, odkud se předávají do řídicí jednotky. Tlak v pneumatikách se může podle konkrétních požadavků zobrazovat na multifunkčním displeji nebo u třídy TopClass na zařízení Multi FunctionKey, které je dodáváno na objednávku. Formou informačního hlášení vyzývá systém TPM řidiče včas k úpravě tlaku v pneumatikách. Pokud je tento tlak nižší než 90 % požadovaného tlaku, objeví se žlutá výstraha. Pokud je nižší než 80 % požadovaného tlaku, nebo pokud dochází k výraznému poklesu tlaku během jízdy, je vydána červená výstraha.

Se svou vysokou pevností konstrukce podle normy ECE-R 66.02 jsou modely HDH třídy TopClass výborně adaptovány na aktuální požadavky. Zajišťuje to mimo jiné optimalizované diagonální vyztužení a využití vysoce pevné oceli.

Vysoce pevná, a přitom lehká nosná konstrukce pomáhá snižovat následky nehod. Vysokou pevnost konstrukce zvyšují optimalizované diagonální vyztužení, nové uzlové prvky a optimální průřez sloupků.

Hlavní LED diodové světlomety s dlouhou životností (doplňková výbava) a mimořádně presně definovatelným a jasným světelným kuželem pro vyšší bezpečnost. Barva světla přibližně odpovídá dennímu světlu, zrak řidiče se proto neunaví tak brzy.