Veiligheid
HDH-modellen

Veiligheid

Safety. Check!

Veel veiligheids- en assistentiesystemen hebben hun première beleefd in een Setra touringcar. De volgende generatie van de TopClass zet deze traditie consequent voort. Met Active Brake Assist 6 (ABA 6), met Active Drive Assist 2, Sideguard Assist 2, nog sterkere LED-koplampen en het 360°-camerasysteem komen er nieuwe en unieke systemen bij. Ze ondersteunen de chauffeur en maken het rijden in bussen nog veiliger.

Ongevallen voorkomen, zwakkere verkeersdeelnemers beschermen, dat staat centraal bij de veiligheidsontwikkeling van Setra. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de Active Brake Assist 6 (ABA 6). De nieuwe, standaard noodremassistent voor touringcars herkent bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig en kan zelfstandig een noodremming inleiden. Een baanbrekende vernieuwing op het gebied van assistentiesystemen voor touringcars is de optionele Active Drive Assist 2. Hij biedt de bestuurder voor het eerst een bus gedeeltelijk geautomatiseerd rijden in alle snelheidsbereiken. De nieuwe MirrorCam overtuigt in vergelijking met conventionele buitenspiegels met een duidelijk groter gezichtsveld vanuit de zijramen. En bij het manoeuvreren ondersteunt de volgende generatie van de TopClass de bestuurder met het optionele 360°-camerasysteem en helpt zo schade bij het manoeuvreren te voorkomen.

De volgende generatie van de Setra TopClass is trots met een eersteklas veiligheidsuitrusting. Een spectaculaire vernieuwing op het gebied van assistentiesystemen voor touringcars is de optionele Active Drive Assist 2. Hij biedt de chauffeur voor het eerst een bus gedeeltelijk geautomatiseerd rijden in alle snelheidsbereiken. Daarvoor zijn bestaande en beproefde systemen en technologieën in hun functieomvang verder uitgebreid, in Active Drive Assist 2 werken ze samen. Daartoe behoren de verder ontwikkelde vooruitziende tempomat Predictive Powertrain Control (PPC), de spoorassistent (SPA) en de nieuwe Active Brake Assist 6 (ABA 6). Accelereren, remmen, afstand houden, sturen, rijstrook volgen – de optionele Active Drive Assist 2 betekent een beslissende stap op de weg naar geautomatiseerd rijden met bussen. Het systeem is actief in het snelheidsbereik van 0 tot 100 km/h op snelwegen en autowegen. Bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij het manoeuvreren, laat het 360°-camerasysteem zijn voordelen zien. De basis vormen vier camera's aan de voorzijde, beide zijden en aan de achterzijde van de bus. Uit de vier beelden van de camera's ontstaat door gegevensfusie een 360°-overzicht van de touringcar en zijn omgeving vanuit vogelperspectief. Dat ook het goede nog kan worden verbeterd, laten de nieuwe, nog sterkere, geïntegreerde LED-koplampen met de grootlichtassistent zien. Daarmee laat de volgende generatie van de TopClass zich in de beste Setra traditie opnieuw zien als echte veiligheidsbus.

Active Drive Assist 2 gebruikt een combinatie van verschillende assistentiesystemen om de chauffeur te helpen een veilige afstand aan te houden en binnen de rijstrook te blijven. Het systeem kan remmen, optrekken en het voertuig op koers houden met actieve stuurbewegingen. Hiertoe worden de functies van de afzonderlijke systemen op een unieke manier gecombineerd, waardoor gedeeltelijk autonoom rijden nu al in het hele snelheidsspectrum mogelijk is.

1. Korteafstandsradar: 130° I reikwijdte 70 m
2. Langeafstandsradar: 18° I reikwijdte 250 m
3. Monocamera: 25° I reikwijdte tot 600 m

Bij Active Drive Assist 2 werken alle assistentiesystemen hand in hand: Om zo zuinig mogelijk te rijden, werkt het systeem volgens de specificaties van Predictive Powertrain Control. Voor de langs- en dwarsgeleiding van het voertuig maakt het systeem gebruik van functionele uitbreidingen, die gebaseerd zijn op de beproefde cruise control met afstandsregeling en de actieve spoorassistent. Active Drive Assist 2 maakt gebruik van dezelfde geavanceerde radar- en cameratechnologie als Active Brake Assist 6 om voorliggers te detecteren.

Het 360°-camerasysteem bestaat uit vier camera’s die de directe omgeving van het voertuig vastleggen en samen een indirect zicht rondom creëren. Het bijbehorende 10"-scherm bevindt zich op een locatie in de cockpit die per voertuig kan verschillen. Met dit systeem kunnen voorbijgangers, fietsers en obstakels worden waargenomen in gebieden die anders buiten het zicht van de chauffeur vallen. Het systeem verhoogt zo de verkeersveiligheid doordat dreigende aanrijdingen herkend en in het gunstigste geval voorkomen kunnen worden.

De beelden van de 360°-camera zijn altijd beschikbaar bij achteruitrijden en bij vooruitrijden wanneer de snelheid maximaal 30 km per uur bedraagt. Waarschuwing: objecten die zich in de verkeersruimte boven de camera’s bevinden, zoals uitstekende daken en de eigen of andere buitenspiegels, worden niet door de camera’s herkend. Met name in de 360°-weergave kan het lijken alsof de omgeving vrij is, terwijl er zich in werkelijkheid objecten boven de camera’s bevinden die in het manoeuvreergebied uitsteken.

De noodremassistent ABA 6 ondersteunt de bestuurder door automatisch een noodremming te activeren als er een risico is op kop-staartbotsingen met voorliggers of stilstaande obstakels. Deze detecteert eveneens bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig. Het systeem reageert hierop met een akoestische en visuele waarschuwing voor de bestuurder en een automatisch ingeleide deelremming of een noodstop.

Met de Active Brake Assist 6 kunnen ongevallen nog betrouwbaarder worden voorkomen. Het systeem dekt het volledige snelheidsbereik van het voertuig af en is op de achtergrond actief. Tot een snelheid van 60 km/u is een reactie op voetgangers en fietsers mogelijk. Het veiligheidssysteem ABA 6 reageert op overstekende, tegemoetkomende of bewegende fietsers op de eigen rijstrook met een automatische noodstop. Deze automatisering biedt nog meer veiligheid, ook voor fietsers, zowel in het streek- als stadsverkeer.

De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de bestuurder permanent aan beide zijden ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan met mogelijk beperkt zicht. Het systeem detecteert stilstaande of bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen bij het afslaan of het wisselen van rijstrook en waarschuwt de bestuurder om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te beperken.

De zones aan de zijkanten van het voertuig worden permanent bewaakt. Daardoor worden zowel aan de passagiers- als aan de bestuurderszijde voertuigen, voetgangers of fietsers gedetecteerd die zich in de dode hoek kunnen bevinden. Het radarsensorsysteem registreert nauwkeurig de bewegingen en waarschuwt de bestuurder voor mogelijke botsingen. Dankzij de intuïtieve grafische gebruikersinterface en de duidelijke waarschuwingen kan de bestuurder veilig en ontspannen rijden.

De innovatieve Traffic Sign Assist biedt het hoogste niveau van veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en camera-ondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.

Het systeem is ontworpen om specifieke en passende feedback te geven als de toegestane snelheid wordt overschreden. Dankzij het geavanceerde combi-instrument krijgt de bestuurder zowel visuele als akoestische signalen die direct de aandacht op de snelheid vestigen.

Het moderne MirrorCam-systeem biedt een duidelijk en uitgebreid zicht op het wegverkeer. Uitgerust met hogeresolutiecamera's worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Dankzij het uitgebreide gezichtsveld kan de bestuurder voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de directe omgeving zien. Dit elimineert de dode hoek bij het rechts afslaan.

De beelden worden weergegeven op 7"- en 15"-monitoren, afhankelijk van het voertuig. De twee hogeresolutiedisplays tonen de verschillende gezichtsvelden. De in de monitoren geïntegreerde fotodiodes detecteren het invallende licht en passen de helderheid van de respectieve monitor afzonderlijk aan. Om het voor de bestuurder gemakkelijker te maken om de beelden te beoordelen, hebben de 15" varianten drie verschillende hulplijnen. Samen met de vaste gekalibreerde eindlijn van het voertuig helpt de afstandslijn de bestuurder om naderende objecten in te schatten. De inhaalhulp overlay wordt geactiveerd vanaf een snelheid van 10 km/u wanneer deze knippert om veilig te assisteren bij het inhalen of afslaan. Bovendien is het scherm voor dodehoekassistent ingebouwd in de monitor.

De grootlichtassistent schakelt het grootlicht automatisch in of uit op basis van de aanwezigheid van overig verkeer, zodat het wegdek altijd optimaal wordt verlicht. De betere lichtomstandigheden en optimale verlichting dragen bij aan meer veiligheid en verhogen het rijcomfort.

Spoorassistent (SPA).

Spoorassistent (SPA).

De spoorassistent SPA detecteert met behulp van een camerasysteem achter de voorruit wanneer het voertuig de gemarkeerde rijstrook onbedoeld verlaat. Zodra het voertuig de wegmarkeringen overschrijdt, wordt de chauffeur via een duidelijke trilling in de desbetreffende kant van zijn stoelzitting gewaarschuwd.

Spoorassistent (SPA).

Spoorassistent (SPA).

De SPA is vanaf een snelheid van 60 km/h actief. De spoorassistent wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur bewust van rijstrook gaat wisselen.

Een kleine camera achter de voorruit registreert het wegdek voor het voertuig op basis van de wegmarkeringen. Wanneer het voertuig een markering lijkt te gaan overschrijden zonder dat de richtingsaanwijzers worden gebruikt, wordt de chauffeur gewaarschuwd door een trilling in de stoel. De camera bepaalt het moment van waarschuwen aan de hand van de breedte van de rijstrook, de afstand tot de wegmarkering en de snelheid waarmee de markering wordt genaderd. De SPA is actief vanaf een snelheid van 60 km/h en wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer er bewust van rijstrook wordt gewisseld.

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Het draadloze bandenspanningscontrolesysteem met weergave op het multifunctionele display is een elektronisch veiligheidssysteem dat de spanning van alle banden continu controleert. Het systeem geeft bandenspanningsverlies binnen de grenzen weer.

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Een correcte bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een lager brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan al met 5% toenemen als de bandenspanning slechts 0,5 bar te laag is. De wielelektronica bevindt zich aan de binnenzijde van elke velg op het ventiel. De sensoren registreren de gegevens die relevant zijn voor de bandenspanning en geven deze door aan het display.

De bandenspanning wordt zowel in stilstand als tijdens het rijden geregistreerd. Let op! Plotseling spanningsverlies, bijvoorbeeld door het binnendringen van een vreemd voorwerp, wordt niet onmiddellijk door het bandendrukcontrolesysteem weergegeven. Bandenschade die niet tot acuut spanningsverlies leidt, wordt ook niet door het bewakingssysteem geregistreerd. Hiervoor blijft de visuele inspectie door de chauffeur noodzakelijk.

Juridische mededeling over actieve veiligheidsassistentiesystemen: Noodremsystemen en andere veiligheidsassistentiesystemen kunnen de chauffeur ondersteunen en de ernst van ongevallen verzachten of ongevallen voorkomen in kritieke rijsituaties onder optimale omstandigheden, binnen de systeemlimieten. Hoe dan ook heeft de chauffeur de plicht zijn rijgedrag en vooral zijn snelheid aan te passen aan de verkeers- en weersomstandigheden en te allen tijde oplettend te zijn. Dit geldt met name voor bijzondere situaties zoals ijzige of natte wegen, regen, zijwind, slecht zicht, sneeuwval, mist etc. De chauffeur heeft als bestuurder van het voertuig dus te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de gehele rijsituatie en mag niet uitsluitend vertrouwen op de veiligheidsassistentiesystemen.