Sikkerhet
HDH-modeller

Sikkerhet

Betryggende sikker.

En TopClass gir deg den behagelige følelsen av å vite hva som venter. Uansett om vi snakker om trafikken eller lønnsomheten. Det betyr ikke bare at passasjerene slapper av, men også at bedriften deres kan ta det rolig. Den høye sikkerhetsstandarden til Setra spiller en viktig rolle. Sikkerhetskonseptet til nye TopClass forbinder nemlig aktive og passive systemer på en enestående måte. Flere relevante sikkerhetssystemer er med ombord i standardversjonen. Dermed er TopClass 500 et forbilde i klassen sin og sørger for best mulig sikkerhet på reisen.

Sidevarslingsassistent.

Sidevarslingsassistent.

Sidevarslingsassistenten (ekstrautstyr) bruker radarsensorer til å overvåke området til høyre for bussen. Når bussen svinger advarer systemet sjåføren om fotgjengere, syklister og stillestående hindringer i overvåkingssonen med lyd- og lyssignaler.

Sidevarslingsassistent.

Sidevarslingsassistent.

Svingeassistenten Sideguard Assist øker sikkerheten til myke trafikanter betydelig, siden den hjelper føreren med å oppdage farlige situasjoner i tide. Systemet arbeider i flere trinn: På første trinn informerer det, på andre trinn advarer det.

Hvis et bevegelig objekt befinner seg i overvåkingssonen på siden, informeres føreren visuelt. I førerens blikkhøyde lyser en trekantet LED-lampe gult i sidespeilet på passasjersiden. Den henleder oppmerksomheten intuitivt til situasjonen ved siden av kjøretøyet. I tillegg vises et varsel i sentraldisplayet.

Dersom føreren begynner eller fortsetter å handle på en måte som kan føre til kollisjon, kommer det et nytt visuelt varsel: LED-lampen blinker rødt flere ganger med høy lysstyrke og lyser deretter permanent. I tillegg utløses en haptisk vibrasjonsvarsel i førersetet. – Dessuten advarer Sideguard Assist mot stasjonære hindringer i bussens svingebane og kan dessuten virke som en filskifteassistent: den opererer i så fall med samme trinnvise varsling.

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) advarer føreren før kollisjon med en hindring og bremser bussen på egen hånd ved behov.

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) advarer føreren før kollisjon med en hindring og bremser bussen autonomt.

Uavhengig av funksjonene til avstandsreguleringstempomaten (ART) advarer Active Brake Assist 4 (ABA 4) føreren før kollisjoner med hindringer og bremser bussen autonomt ved behov. I den forbindelse avsøker det radarstyrte systemet hele tiden et område på inntil 250 meter av kjørebanen foran bussen.

Som det første systemet i sitt slag i verden reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. enden på en kø) registrerer systemet altså fotgjengere i en avstand på maksimalt 80 meter. Dersom avstanden til fotgjengere blir farlig kort, varsler systemet føreren i form av visuelle og akustiske varselsignaler og innleder samtidig en delbremsing helt til bussen står stille dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen gir føreren muligheten til å unngå kollisjonen ved å foreta en fullbremsing eller unnamanøver. Dessuten kan føreren varsle fotgjengere i tide ved å bruke hornet.

ABA 4 overgår dagens lovbestemte krav til nødbremseassistansesystemer med god margin. Allerede nå oppfyller systemet kontrollbestemmelsene som gjelder fra 2018. ABA 4 går til og med et skritt lenger, ettersom kjøretøyets bevegelsesenergi igjen reduseres betydelig.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

TPM (ekstrautstyr) gjør det enkelt og praktisk å sjekke lufttrykket i dekkene. I tillegg advares føreren dersom temperaturen er for høy eller lufttrykket for lavt. Dermed bidrar systemet til å forhindre skader og slitasje på dekkene, noe som øker sikkerheten og den økonomiske effektiviteten.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekk med riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerhet og har en lengre levetid. Tire Pressure Monitoring (TPM) hjelper derfor med å registrere når trykket forsvinner fra et eller flere dekk. På den måten kan man unngå dekkskader og øke både sikkerhet og lønnsomhet.

En sensor på innsiden av dekkene måler konstant lufttrykk og lufttemperatur. Lufttrykket i dekkene kan etter ønske vises på multifunksjonsdisplayet eller på multifunksjonsnøkkelen (ekstrautstyr) i TopClass. Med en melding gir TPM føreren i god tid beskjed om å korrigere lufttrykket i dekkene. Dersom trykket i dekket ligger på under 90 % av måltrykket, vises en gul varselmelding. Dersom det er mindre enn 80 % av måltrykket eller hvis trykket faller raskt under kjøring, sendes en rød varselmelding.

Med sin høye strukturelle stivhet i henhold til ECE-R 66.02 er ComfortClass HD-modellene perfekt forberedt på å møte dagens krav. Styrken på ringspantene er optimalisert ved hjelp av nye elementer og høystyrkestål.

Med en svært solid og likevel lett bærestruktur reduseres følgene av en ulykke. Den høye karosseristyrken garanteres av omløpende festeoptimerte ringspanter, nye knuteelementer og optimerte stolpetverrsnitt.

LED-lys (ekstrautstyr) har lang levetid og gir et mer presist lys som bedrer sikkerheten. Det er også mindre anstrengende for sjåføren.