Lønnsomhet
HDH-modeller

Lønnsomhet

Luksus som lønner seg.

Erfarne busselskaper har lenge visst: Setra TopClass lønner seg. Deres effektivitet er sammensatt av mange faktorer. Det starter med den perfekt avstemte drivlinjen produsert av komponenter fra Mercedes-Benz, den meget profesjonelle servicen til OMNIplus og høy gjenkjøpsverdi. Unike assistansesystemer øker i tillegg lønnsomheten.

Neste generasjon TopClass tilbyr dine reisegjester en unik komfortopplevelse – og som busselskap er en betydelig økning i lønnsomheten. Med spektakulære nyheter innen assistansesystemer for reisebusser, har sjåførene en langt bedre økonomisk kjørestil. Active Drive Assist 2 som kan leveres om ønskelig, tilbyr for første gang i buss delvis automatisert kjøring i alle hastighetsområder. Assistansesystemet Driver Score som kan leveres om ønskelig, gir sjåføren aktuelle tilbakemeldinger på sin individuelle kjørestil. Og den forutseende cruisekontrollen Predictive Powertrain Control (PPC) er nå enda mer effektiv.

Takket være mange kjøretøyspesifikke enkelttiltak, tilbyr Setra TopClass et veldig gunstig drivstofforbruk. Dette er for det første en fortjeneste av den avanserte drivlinjen fra en enkelt produsent. Fra de kraftige og økonomiske motorene iht. den siste varianten avgassnivå Euro VI via den helautomatiserte girkassen til drivakselen med lav friksjon, har alle komponenter Mercedes-stjerne. For det andre gir intelligent energi- og forbruksstyring samt den eksemplariske CW-verdien på 0,33 et betydelig bidrag til TopClass' gunstige forbruk. TopClass' servicekostnader er også overraskende gunstige. Til dette bidrar lange serviceintervaller, den gode tilgjengeligheten til komponentene for service og et gjennomtenkt rengjørings- og utvekslingssystem for eksosetterbehandling. For alle aspekter når det gjelder reparasjon og vedlikehold av bussen, er OMNIplus med Europas største busspesifikke servicenettverk på din side. Enten det gjelder 24h SERVICE, medarbeideropplæring eller digitale serviceinnovasjoner – med OMNIplus kan du optimalisere Setra TopClass' lønnsomhet ytterligere.

Den videreutviklede og forutseende PPC-cruisekontrollen integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken og muliggjør merkbare drivstoffbesparelser i forbindelse med den nøyaktig avstemte sjaltestrategien. Med den nye, optimaliserte generasjonen blir systemet nå enda mer effektivt. PPC fører langs landeveier, tar hensyn til kryss og rundkjøringer og er i nettverk med den adaptive cruisekontrollen. Bruken er mulig fra en hastighet på 15 km/t.

Optimalisert og videreutviklet for fremtiden for intelligent kjøring, er den forutseende PPC-cruisekontrollen et godt eksempel på bussens digitale nettverk. Den bruker de topografiske dataene fra mer enn 95 prosent av motorveiene og landeveiene i mange europeiske land. PPC registrerer bussens aktuelle plassering og dens foranliggende kjørestrekning med høydeprofil eller stigninger til enhver tid. På grunnlag av disse dataene, den aktuelle og forhåndsbestemte hastigheten, den aktuelle kjøretøymassen samt dataer vedr. motorkraft, dreiemoment og gir, regulerer PPC hastigheten og påvirker sjaltestrategien. Her brukes også EcoRoll: I gitte tilfeller velger teknologien nøytralt gir og lar dermed reisebussen trille lenger uten å trekke. Motoren fortsetter å gå på tomgang. Teknologien legger deretter inn riktig gir igjen.

Predictive Powertrain Control har nylig også optimalisert kjørestilen på langrutestrekninger, der bruk av cruisekontroll tidligere ikke var fornuftig. Til dette formålet ble kurveradier, fartsgrenser og forkjørsrettbestemmelser i kryss og rundkjøringer lagret i kartmaterialet over hele Europa.

Hvis Predictive Powertrain Control tar over, indikeres dette med et grønt lysende symbol på cockpitdisplayet. I tillegg vises grafikk som skjematisk anviser kommende strekningshendelser.

Predictive Powertrain Control styrer cruisekontrollen på en drivstoffbesparende måte. Avhengig av terreng og situasjon kan toleranseverdiene over og under innstillingshastigheten (hysterese) overskrides eller underskrides på visse punkter.

Nye Predictive Powertrain Control optimaliserer nå belastningen på motoren selv på mindre krevende ruter.

OM 470 motor.

OM 470 med et volum på 10,7 l overbeviser fullstendig. Den 6-sylindrede rekkemotoren er den optimale motoren når kompakt design med lav vekt, høy ytelse med god trekkraft samt maksimal effektivitet med lavt drivstofforbruk og lange serviceintervaller er ønskelig. Med et dreiemoment på 2.100 Nm fra 1.100 o/min. Toppvarianten har en ytelse 335 kW til tross for at den er kompakt. Motoren har veivhus laget i en støpejernslegering, stålstempler, en-delt sylindertopp med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr. sylinder og den nyutviklede høytrykksinnsprøytningen X-PULSE. Dette minimerer ikke bare drivstofforbruket, men maksimerer også motorens kultiverte gange i samsvar med utslippsverdiene til Euro VI nivå E. Til tross for den betydelige ekstra innsatsen når det gjelder avgassbehandling, har vi vært i stand til å redusere forbruket. Sammen med de lengre serviceintervallene og den lange levetiden har motoren alle forutsetninger for å være fremtidsikker og lønnsom.

Driver Score.

Det nye assistansesystemet Driver Score gir sjåføren viktig støtte. Kjørestilen kan optimaliseres kontinuerlig ved hjelp av praktiske meldinger på displayet. Systemet evaluerer i fire kategorier – akselerasjon, bremsing, jevn kjøring og trilling. Informasjon om kjøretøyets status, for eksempel lave nivåer av drivstoff, AdBlue eller motorolje, er også relevant. Driver Score evaluerer den personlige kjørestilen iht. bestemte parametere for hver av disse kategoriene. I kategorien bremsing blir f.eks. hyppigheten av retardbruk på høyeste nivå i stedet for bruk av driftsbremsen vurdert eller andre fornuftige prosesser ved bremsing. I kategorien akselerasjon blir derimot betjening av gasspedalen eller motorturtallet vurdert. Med den nye generasjonen øker omfanget av overvåkede parametrene betydelig igjen. I fremtiden vil både de nye og eksisterende parametrene være jevnt fordelt på de fire kategoriene akselerering, bremsing, jevn kjøring og trilling. Et skritt som gjør effektiviteten håndgripelig.

Dekktrykkontroll (TMP).

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene. Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

  • OM 470 motor.
  • Driver Score.
  • Dekktrykkontroll (TMP).

En Setra TopClass vil lønne seg for deg. Den perfekt avstemte drivlinjen, de avanserte assistansesystemene og den uovertrufne aerodynamikken minimerer drivstofforbruket. Lange serviceintervaller, et tett servicenettverk og en meget profesjonell reservedelforsyning sikrer operativ beredskap. TopClass imponerer også hvis du ser på kostnadsbalansen over hele livssyklusen.

I Total Cost of Ownership (TCO) (totale eierkostnaden) gjenspeiles alle kostnader over hele levetid til din TopClass. Tross alt, hva TopClass koster er ikke kun et spørsmål om anskaffelsespris og finansiering. Hos Setra ser vi alltid helheten når vi utvikler en buss. De viktigste TCO-faktorene omfatter investeringskostnader, energikostnader, kostnader for service og reparasjoner samt restverdien når du selger bussen. Vi optimaliserer alle disse faktorene og oppnår derved best mulig totallønnsomhet. F.eks. ved å kontinuerlig utvikle assistansesystemer og optimalisere serviceintervaller, men også ved skreddersydd service og ikke minst på grunn av den kjente kvaliteten og slitestyrken til våre busser.

For lave TCO-kostnader avstemmer vi sammen med deg utstyret til din TopClass til det eksakte formålet. Valg av førerassistansesystemer i bussen spiller en sentral rolle. Dette gjør at ulykker og resulterende reparasjonskostnader og tider på verksted kan unngås. De støtter også sjåføren med å spare så mye drivstoff som mulig. Et annet poeng er også den riktige servicepakken for din TopClass. Enten det gjelder servicekontrakter, medarbeideropplæring eller digitale tjenester – vårt tjenestemerke OMNIplus støtter deg med et skreddersydd tilbud for å sikre operasjonell beredskap. Og hvis en Setra må gjøre et mellomstopp, har OMNIplus det tetteste busspesifikke servicenettverket i Europa. Kombinert med en uovertruffen reservedelsservice, inkludert individuell 3D-utskrift direkte i støttepunktene. Denne totale pakken lar deg glede deg over din TopClass i lang tid. En glede som til og med fortsetter hvis du på et tidspunkt velger å erstatte din TopClass med en etterfølgermodell.

Total Cost of Ownership (TCO).

Et helhetlig perspektiv.

Hvor mye deres Setra koster, er ikke bare et spørsmål om anskaffelsesprisen. Hos Setra har vi alltid et helhetsperspektiv når vi utvikler busser. Vi optimerer alle TCO-faktorer og oppnår dermed best mulig lønnsomhet gjennom hele levetiden. Faktorene som inngår er investeringskostnadene, energikostnadene, kostnadene for vedlikehold og reparasjon samt restverdien ved salg av bussen.

Den gode nyheten: Vi kan påvirke alle disse faktorene – og det gjør vi etter beste evne. For eksempel ved å kontinuerlig videreutvikle drivverkskomponentene våre og ved å senke behovet for vedlikehold, men også gjennom en skreddersydd service og et fokus på bussens kvalitet og levetid.