Driftsekonomi
HDH-modeller

Driftsekonomi

Lyx som betalar sig.

Erfarna buss- och bussoperatörer har känt till detta länge: Setra TopClass betalar sig själv. Denna effektivitet består av många faktorer. Det börjar med den perfekt matchade drivlinan som är tillverkad av komponenter från Mercedes-Benz, OMNIplus professionella service och en hög nivå av värdebevarande, unika assistanssystem ökar den ekonomiska effektiviteten ytterligare.

Nästa generation av TopClass ger dina passagerare en unik komfortupplevelse - och dig som företagare en bättre lönsamhet. Med spektakulära innovationer inom assistanssystem för bussar blir dina förare ännu mer ekonomiska på vägen. Den valfria Active Drive Assist 2 erbjuder halvautomatisk körning i alla hastighetsområden för första gången i en buss. Assistanssystemet Driver Score (tillval) ger föraren aktuell feedback om sin individuella körstil. Och farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) är nu ännu mer kraftfull.

Tack vare många fordonsspecifika individuella åtgärder erbjuder Setra TopClass en exceptionellt gynnsam bränsleförbrukning. Detta beror bland annat på den avancerade drivlinan från en enda källa. Från de kraftfulla och ekonomiska motorerna som uppfyller den senaste varianten av utsläppsnormen Euro VI till den helautomatiska växellådan och den smidiga drivaxeln - alla komponenter bär Mercedes-stjärnan. Å andra sidan bidrar den intelligenta energi- och förbrukningshanteringen samt det exemplariska cw-värdet på 0,33 i hög grad till den gynnsamma förbrukningen i TopClass. Underhållskostnaderna för TopClass är också förvånansvärt låga. De långa serviceintervallen, komponenternas goda tillgänglighet för underhåll och ett genomtänkt rengörings- och utbytessystem för efterbehandling av avgaser bidrar till detta. När det gäller alla aspekter av reparation och underhåll av din buss står OMNIplus vid din sida med Europas största bussspecifika servicenätverk. Oavsett om det gäller 24-timmars SERVICE, personalutbildning eller digitala serviceinnovationer - med OMNIplus kan du optimera kostnadseffektiviteten hos din Setra TopClass ytterligare.

Den avancerade och förutseende farthållaren PPC integrerar ett landskapsanpassat körsätt och möjliggör tillsammans med den exakt avstämda växlingsstrategin märkbara bränslebesparingar. Med den nya optimerade generationen är systemet nu ännu kraftfullare. PPC vägleder dig längs landsväg och tar numera hänsyn till korsningar och rondeller. Den kan användas redan från en hastighet på 15 km/h.

Den prediktiva farthållaren PPC, som optimerats och vidareutvecklats för framtidens intelligenta körning, är ett utmärkt exempel på bussens digitala nätverk. Den bygger på topografiska data från mer än 95 procent av motorvägar, riksvägar och landsvägar i många europeiska länder. Via GPS känner PPC alltid av fordonets aktuella position och dess väg framåt med sin höjdprofil eller lutning. Baserat på dessa data, den aktuella och angivna hastigheten, bussens vikt och data om motoreffekt, vridmoment och växellåda reglerar PPC hastigheten och påverkar växlingsstrategin. EcoRoll används också i denna process: När det är möjligt används växellådans neutralläge vilket gör att bussen kan rulla längre utan att släpa på för att spara bränsle. Motorn fortsätter gå på tomgång. Därefter läggs rätt växel i igen.

Predictive Powertrain Control optimerar sedan en tid tillbaka körsättet även i regionaltrafik, där det hittills inte varit meningsfullt att använda farthållare. I kartmaterialet finns kurvradier, hastighetsgränser och företrädesregler i korsningar och på cirkulationsplatser lagrade för hela Europa.

Om Predictive Powertrain Control tar över visas detta med en grönlysande symbol på förarplatsens display. Dessutom tonar grafik fram som meddelar kommande trafikhändelser på vägsträckan på ett schematiskt sätt.

Predictive Powertrain Control styr farthållaren på ett bränslebesparande sätt. Beroende på terrängen och situationen kan toleransvärdena över- eller underskridas punktvis under och över inställningshastigheten (hysteres).

Nya Predictive Powertrain Control optimerar nu motorns belastning även på mindre krävande sträckor.

Motor OM 470.

OM 470 med 10,7 l cylindervolym. Den 6-cylindriga radmotorn är den optimala motorn när det krävs kompakt konstruktion och låg vikt, hög effekt med bra vridmoment samt maximal effektivitet och låg bränsleförbrukning med långt underhållsintervall. Från 1 100 v/min är det ett vridmoment på hela 2 100 Nm. Motorn har trots sin kompakthet en effekt på 335 kW. Motorns vevhus är av gjutjärnslegering, stålkolvar och cylindertoppen i ett stycke med två överliggande kamaxlar, fyra ventiler per cylinder och den nyutvecklade högtrycksinsprutningen X-PULSE. Det minimerar inte bara bränsleförbrukningen, utan maximerar även motorernas mjuka gång, samtidigt som utsläppsvärdena enligt Euro VI nivå E följs. Trots den extra teknik som krävs för Euro VI E i samband med avgasbehandlingen har vi kunnat sänka motorns dieselförbrukning. Tillsammans med de längre serviceintervallerna och den långa livslängden har motorn alla förutsättningar för en framtidssäker och lönsam körning.

Driver Score.

Nya Driver Score assistanssystemet ger föraren viktigt stöd. Förarens körstil kan följas och kontinuerligt förbättras med hjälp av praktiska tips i displayen. Systemet tar hänsyn till fyra olika kategorier - Acceleration, bromsning, jämn körning, frirullning. Relevant information om fordonets status visas också, som låga bränslenivåer, AdBlue eller motorolja. Driver Score utvärderar den personliga körstilen enligt vissa parametrar. I kategorin Bromsning utvärderas till exempel hur ofta retardern används i stället för att färdbromsen aktiveras. I kategorin Acceleration å andra sidan tittar man närmare på hur gaspedalen används och på motorvarvtalet. Med den nya generationen ökar omfattningen av de övervakade parametrarna återigen betydligt. I framtiden kommer därför både de nya och befintliga parametrarna att fördelas på de fyra kategorierna acceleration, bromsning, jämn körning och frirullning. Ett steg som gör effektiviteten påtaglig.

Däcktryckskontroll (TPM).

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser. Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

  • Motor OM 470.
  • Driver Score.
  • Däcktryckskontroll (TPM).

En Setra TopClass lönar sig för dig. Den perfekt avstämda drivlinan, de avancerade assistanssystemen och den oöverträffade aerodynamiken minimerar bränsleförbrukningen. Långa serviceintervaller, ett tätt servicenätverk och en mycket professionell reservdelsförsörjning säkerställer driftberedskap. TopClass imponerar också när det gäller kostnadsbalansen under hela livscykeln.

Totalkostnad för ägandet (TCO) återspeglar alla kostnader under livslängden för din TopClass. Det som din TopClass kostar handlar ju inte bara om inköpspris och finansiering. Därför ser vi på Setra alltid till helheten när vi utvecklar bussar. De viktigaste faktorerna för total ägandekostnad är investeringskostnaderna, energikostnaderna, kostnaderna för underhåll och reparation samt restvärdet när du säljer din bil. Vi optimerar alla dessa faktorer för att uppnå bästa möjliga totalkostnadseffektivitet för dig. Till exempel genom att ständigt utveckla assistanssystem och optimera underhållsintervallen, men också genom skräddarsydd service och sist men inte minst genom den välkända kvaliteten och hållbarheten hos våra bussar.

För att sänka de totala ägandekostnaderna samarbetar vi med dig för att matcha utrustningen i din TopClass exakt med den användning som krävs. Här spelar valet av förarhjälpsystem en central roll. På så sätt kan du undvika olyckor, reparationskostnader och verkstadstider. De hjälper också föraren att vara så bränsleeffektiv som möjligt. En annan viktig del är också rätt servicepaket för din TopClass. Oavsett om det gäller serviceavtal, utbildning av anställda eller digitala tjänster – vårt OMNIplus-servicemärke hjälper dig med ett skräddarsytt erbjudande för att säkerställa driftberedskap. Och om en Setra blir stående på vägen har OMNIplus det tätaste buss- och bussspecifika servicenätverket i Europa. Kombinerat med en oöverträffad reservdelsservice och egen 3D-utskrift. Detta paket gör att du kan njuta av din TopClass under lång tid framöver. Ett nöje som varar även när du vill byta ut din TopClass mot en efterträdare i framtiden. Då kommer du att bli positivt överraskad av det höga andrahandsvärdet på din Setra. Om du vill kan BusStore även garantera restvärdet på ditt fordon och köpa tillbaka det senare. Det ger dig största möjliga planeringssäkerhet. Din Setra-kontakt hjälper dig gärna att beräkna den.

Total Cost of Ownership (TCO).

Total kontroll.

Priset för en Setra består inte bara av anskaffningskostnaden. Hos Setra ser du därför alla kostnader när vi tar fram en buss för dig. Vi optimerar alla TCO-faktorer och därmed blir den totala driftsekonomin så bra som möjligt. De här faktorerna omfattar investeringskostnader, energikostnader, kostnader för service och reparation samt andrahandsvärde när bussen säljs vidare.

En enorm fördel: Vi kan påverka dessa och gör det också i stor utsträckning. Vi utvecklar till exempel hela tiden drivlinekomponenterna och minskar behovet av underhåll. Vi tillhandahåller även perfekt anpassad service och sist men inte minst så ser den höga kvaliteten till att bussarna håller extremt länge.