Rådgivning & Kontakt
Konsultation & köp

Rådgivning & Kontakt

Din buss-försäljningsrådgivare i din region.

Vi stöder våra försäljarkolleger i de europeiska länderna med rådgivning om offentliga upphandlingar och ingivning av anbud med avseende på alla tjänster för bussen.

För internationellt verksamma kunder hjälper vi till med att skapa kontakter i de enskilda länderna och på de olika kontinenterna och tar fram koncept för våra tjänsteanbud för bussen.

Dessutom finns vi tillgängliga för rådgivningsanbud för trafikkoncept såsom BRT.