Ophavsret

Copyright Daimler Truck AG. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle af Daimler Truck AG's internetsider indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet dette materiale til rådighed.

Produkter og priser

Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til Daimler Truck AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

Licensrettigheder

Det er Daimler Truck AG's mål at tilbyde et innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at din oplevelse af designet er lige så positiv som vores. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Daimler Truck AG er nødt til at beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimler Truck AG's immaterielle ejendom.

Ansvar og garanti

Informationerne gives af Daimler Truck uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende ansvar eller garanti. Udelukket er desuden samtlige stiltiende garantier for produktets salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love eller patenter. Selv om vores (Hessel Bus A/S og Daimler Buses GmbH) udgangspunkt er, at vores informationer er korrekte, kan de stadig indeholde fejl og unøjagtigheder, som vi (Hessel Bus A/S og Daimler Buses GmbH) ikke er ansvarlige for.

Oplysninger om fremadskuende udsagn

Internetsider, investor relations releases, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller optaget) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. fremadskuende udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som “forventer”, “antager”, “tror”, “vurderer”, “regner med”, “agter” “kan/kunne”, “planlægger”, “projicerer”, “bør” og lignende begreber betegner sådanne fremadskuende udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være et konjunkturopsving i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Skulle en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem er beskrevet under overskriften "Risikoberetning" i den seneste årsberetning fra Daimler Truck AG samt under overskriften "Risk Factors" i den seneste årsberetning fra Daimler Truck AG i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) blive aktuelle, eller skulle det vise sig, at de antagelser, der lå til grund for udsagnene, ikke er korrekte, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der blev nævnt eller udtrykt implicit i disse udsagn. Vi afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Ansvar

Informationerne og angivelserne på disse sider udgør ikke noget løfte eller nogen garanti, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør navnlig intet stiltiende udsagn eller garanti vedrørende beskaffenhed, omsættelighed, egnethed til bestemte formål eller manglende tilsidesættelse af love og patenter.

Oplysninger om online tvistbilæggelse (online dispute resolution)

Europa-Kommissionen har etableret en internetplatform til online tvistbilæggelse (såkaldt "ODR-platform"). ODR-platformen er et indgangssted for udenretslige beslutninger vedrørende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online-salgskontrakter. Du kan komme til ODR platform ved at følge linket:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler Truck AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.