Download redningsvejledning
Rådgivning & køb

Download redningsvejledning

Viden, der kan redde liv.

At bygge sikre køretøjer er vores sikkerhedsfilosofis højeste mål. Den omfatter også tiltag, der bidrager til at minimere følgerne af en ulykke. Dertil hører, ud over de velkendte beskyttelsessystemer som airbags eller højstyrke-passagerafdelingen, også mange tekniske innovationer.

En vigtig del af vores arbejde er ligeledes den målrettede information til redningsmandskabet. For detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at komme hurtigere til de kvæstede. Og dermed redde liv.