Säkerhet
TopClass S 531 DT

Säkerhet

Modernt säkerhetskoncept.

Med S 531 DT vet du alltid vad som väntar dig. Både i vägtrafiken och i din kostnadskalkyl. På det sättet ger S 531 DT inte bara passagerarna, utan även dig, maximal avkoppling. Det börjar med den höga säkerhetsstandarden hos din Setra, som ger dig bästa möjliga skydd under resan. Här kör S 531 DT längst fram i raden med tvåvåningsbussar.

Den senaste generationen av förarassistanssystem registrerar omgivningarna exaktare än någonsin, reagerar förutseende och låter om möjligt inga farliga situationer uppstå. Det moderna säkerhetssystemet tar inte bara hänsyn till fordonet, utan även till passagerarna.

På så sätt kan den nya nödbromsassistenten ABA 6 identifiera hinder, inklusive stillastående eller rörliga fotgängare eller cyklister, ännu mer exakt och i nästan alla trafiksituationer och inleda en full inbromsning. På så sätt ger den högsta möjliga säkerhet i stan såväl som på landsvägar. Dessutom är S 531 DT som standard utrustad med dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2, som tack vare sensorer på höger och vänster sida ger ännu bättre skydd för fotgängare och cyklister vid svängar och filbyten. Frontguard Assist övervakar området direkt framför bussen som standard.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning. Med Active Brake Assist 6 kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt. Systemet täcker hela fordonets hastighetsområde och är aktivt i bakgrunden. Upp till en hastighet på 60 km/h kan fotgängare och cyklister reagera. Säkerhetssystemet ABA 6 reagerar på korsande och mötande fotgängare samt cyklister i rörelse i det egna körfältet med en automatisk nödbromsning. Denna automatisering ger också ökad säkerhet för cyklister, oavsett om det är i regionaltrafik eller stadstrafik.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 är en pionjär när det gäller att höja trafiksäkerheten till en ny nivå. Den innovativa tekniken registrerar kritiska situationer vid svängning och filbyte och varnar föraren för eventuella kollisioner.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka. Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM) visar det aktuella trycket i de enskilda däcken och varnar för avvikelser från det optimala trycket. Detta minskar däckslitaget, har en positiv effekt på bränsleförbrukningen och förhindrar farliga däckskador.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser. Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Helljusassistenten slår automatiskt på eller av helljuset beroende på trafiken, så att optimal belysning av vägen alltid säkerställs. På så sätt bidrar den till ökad säkerhet genom förbättrade ljusförhållanden, optimerad belysning och ökad körkomfort och säkerhet.

Attention Assist (AtAs) kan upptäcka tidiga tecken på trötthet hos föraren och uppmana honom/henne att ta en paus. Under de första minuterna av körningen bestämmer systemet, via en sensor, ett individuellt körbeteendemönster som sedan kontinuerligt jämförs med det aktuella styrbeteendet och den aktuella körsituationen. Baserat på detta varnar systemet föraren med ljud- och ljussignaler.

För att analysera körbeteendet utvärderas styrrörelserna och en individuell förarprofil skapas utifrån dem. Utvärderingen av styrstilen baseras på en lagrad algoritm. Den utvärderar de styrfel som föraren gör. I början av resan "lär sig" systemet först förarens styrprofil - detta sker endast vid hastigheter över 60 km/h (37 mph). Detta inlärda individuella styrbeteende jämförs sedan ständigt med det aktuella styrbeteendet och respektive körsituation i en elektronisk styrenhet under körning. En varning med en symbol (kaffekopp i displayen) visas när det aktuella styrsättet avviker från den styrprofil som systemet lärt in.

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® (Electronic Stability Program) minskar avsevärt risken för att fordonet slirar och välter genom riktad bromsning av enskilda hjul eller genom att bromsa fordonet helt.