Säkerhet
TopClass S 531 DT

Säkerhet

Modernt säkerhetskoncept.

Med S 531 DT vet du alltid vad som väntar dig. Både i vägtrafiken och i din kostnadskalkyl. På det sättet ger S 531 DT inte bara passagerarna, utan även dig, maximal avkoppling. Det börjar med den höga säkerhetsstandarden hos din Setra, som ger dig bästa möjliga skydd under resan. Här kör S 531 DT längst fram i raden med tvåvåningsbussar.

Den senaste generationen av förarassistanssystem registrerar omgivningarna exaktare än någonsin, reagerar förutseende och låter om möjligt inga farliga situationer uppstå. Det moderna säkerhetssystemet tar inte bara hänsyn till fordonet, utan även till passagerarna.

Till exempel nödbromsassistenten ABA 4 identifierar fotgängare, som rör sig upp till 80 meter framför fordonet, i nästan alla trafiksituationer. På så sätt ger den maximal säkerhet både i staden och på landsvägen. Därutöver har S 531 DT såsom världens första buss Sedieguard Assist (tillval) ombord, som ger ytterligare skydd för fotgängare och cyklister när föraren tar av i korsningar.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) är ett säkerhetsassistanssystem som hjälper föraren att identifiera en olycksrisk genom ett varningskoncept i tre steg, ända till full inbromsning, och som kan sänka fordonets hastighet. Systemet registrerar stillastående och rörliga hinder samt personer som rör sig inom systemets gränser. Oberoende av avståndsregleringens (ART) funktion varnar Active Brake Assist 4 föraren för en kollision med ett hinder och bromsar vid behov in bussen automatiskt. Det radarstyrda systemet känner hela tiden av ett område på upp till 250 meter av körfältet framför bussen.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Gör det ännu säkrare att svänga: Sideguard Assist varnar föraren för rörliga eller fasta objekt bredvid fordonet - och skyddar på så sätt även andra trafikanter.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka. Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM) visar det aktuella trycket i de enskilda däcken och varnar för avvikelser från det optimala trycket. Detta minskar däckslitaget, har en positiv effekt på bränsleförbrukningen och förhindrar farliga däckskador.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser. Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Attention Assist (AtAs) kan upptäcka tidiga tecken på trötthet hos föraren och uppmana honom/henne att ta en paus. Under de första minuterna av körningen bestämmer systemet, via en sensor, ett individuellt körbeteendemönster som sedan kontinuerligt jämförs med det aktuella styrbeteendet och den aktuella körsituationen. Baserat på detta varnar systemet föraren med ljud- och ljussignaler.

För att analysera körbeteendet utvärderas styrrörelserna och en individuell förarprofil skapas utifrån dem. Utvärderingen av styrstilen baseras på en lagrad algoritm. Den utvärderar de styrfel som föraren gör. I början av resan "lär sig" systemet först förarens styrprofil - detta sker endast vid hastigheter över 60 km/h (37 mph). Detta inlärda individuella styrbeteende jämförs sedan ständigt med det aktuella styrbeteendet och respektive körsituation i en elektronisk styrenhet under körning. En varning med en symbol (kaffekopp i displayen) visas när det aktuella styrsättet avviker från den styrprofil som systemet lärt in.

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® (Electronic Stability Program) minskar avsevärt risken för att fordonet slirar och välter genom riktad bromsning av enskilda hjul eller genom att bromsa fordonet helt.