Säkerhet
DT-modeller

Säkerhet

Modernt säkerhetskoncept.

Tack vare S 531 DT:s föredömliga säkerhetsstandard är du alltid väl skyddad på vägen. Den senaste generationen av förarassistanssystem registrerar omgivningarna exaktare än någonsin, reagerar förutseende och låter om möjligt inga farliga situationer uppstå. Det moderna säkerhetssystemet tar inte bara hänsyn till fordonet, utan även till passagerarna.

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Våra hygienåtgärder

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Daimler Buses erbjuder avancerad klimatteknik för bussar och utvecklar innovationer som gör det ännu säkrare att köra bussarna.

Visa alla artiklar
Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Systemet Sideguard Assist ökar säkerheten för oskyddade trafikanter genom att varna föraren för rörliga eller fasta objekt till höger om fordonet.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Säkerhetssystemet Sideguard Assist höjer säkerheten för oskyddade trafikanter, framför allt i städer, genom att varna föraren för eventuella kritiska situationer då bussen svänger till höger. Systemet arbetar i flera steg: Först genom att informera föraren och sedan genom att även ge ifrån sig en varningssignal.

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs.

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

Nödbroms ABA 4 (Active Brake Assist 4).

ABA 4 registrerar nu även fotgängare som rör sig upp till 80 meter framför fordonet i praktiskt taget alla trafiksituationer. Systemet varnar föraren om avståndet framför fordonet blir farligt kort och en olycka är oundviklig vid oförändrad körning. Reagerar inte föraren bromsar systemet automatiskt in tills bussen står stilla.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

TPM-systemet (tillval) visar status på kombiinstrumentets display och gör det behagligt enkelt att kontrollera däcktrycket. Dessutom varnar systemet föraren om däcktemperaturen är för hög och däcktrycket för lågt.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Systemet förebygger även däckskador, något som i sin tur ökar säkerheten och förbättrar driftsekonomin. Korrekt tryck i däcken ökar körsäkerheten och förlänger däckens livslängd. Tire Pressure Monitoring (TPM) hjälper föraren att se om trycket i ett eller flera tryck sjunker. Därmed kan man förebygga däckskador samt öka säkerheten och förbättra driftsekonomin.

Attention Assist (AtAs) registrerar typiska indikatorer för att föraren är trött och uppmanar vederbörande att ta en paus. Med hjälp av en sensor fastställer systemet ett individuellt beteendemönster under de första minuterna av färden som sedan kontinuerligt jämförs med de aktuella styregenskaperna. Vid behov varnar systemet föraren med ljud- och ljussignaler.