Bezpečnosť
TopClass S 531 DT

Bezpečnosť

Moderná koncepcia bezpečnosti.

S S 531 DT budete vždy vedieť, čo vás čaká – z hľadiska cestnej premávky aj plánovania. S týmto vedomím zaisťuje S 531 DT úžasný relax nielen pre vašich pasažierov, ale aj pre vás. Začína to vysokým bezpečnostným štandardom Setra, ktorý poskytuje najlepšiu možnú ochranu počas cesty. A práve tu je S 531 DT vo svete poschodových autobusov ďaleko vpred.

Asistenčné jazdné systémy najnovšej generácie zaznamenávajú okolie precíznejšie ako kedykoľvek pred tým, reagujú predvídavo a podľa možností nedovolia, aby došlo k nebezpečným situáciám. Moderná koncepcia bezpečnosti pritom berie ohľad aj na osoby mimo vozidla.

Nový asistent núdzového brzdenia ABA 6 deteguje prekážky vrátane stojacich alebo pohybujúcich sa chodcov alebo cyklistov ešte presnejšie a takmer vo všetkých dopravných situáciách a dokáže spustiť núdzové brzdenie s úplným zastavením. Vďaka tomu zaisťuje najvyššiu úroveň bezpečnosti v meste, ako aj na diaľniciach a dvojprúdových cestách. S 531 DT sa navyše štandardne dodáva s asistentom odbočovania Sideguard Assist 2, ktorý ponúka ešte väčšiu ochranu chodcom a cyklistom vďaka senzorom na ľavej a pravej strane pri odbočovaní a zmene jazdného pruhu. Frontguard Assist štandardne monitoruje oblasť bezprostredne pred vozidlom.

360° kamerový systém pozostáva zo štyroch kamier, ktoré zachytávajú bezprostredné okolie vozidla a vytvárajú nepriamy všestranný pohľad. Združená 10" obrazovka je umiestnená na A-stĺpiku nad kabínou. Tento systém umožňuje vidieť chodcov, cyklistov a prekážky aj v oblastiach, ktoré inak vodič nevidí. Týmto spôsobom systém zvyšuje bezpečnosť na cestách, keďže možno odhaliť nebezpečenstvo kolízie a v najlepšom prípade mu predísť.

Pohľady z 360° kamery sú dostupné až do rýchlosti cca. 30 km/h pri jazde vpred a vždy pri cúvaní. Poznámka: Riziko nehôd v dôsledku predmetov vyčnievajúcich do dopravného priestoru nad kamerami, napr. vyčnievajúce strechy, vonkajšie spätné zrkadlá vlastných a iných autobusov a pod. Kamery tieto objekty nedokážu rozpoznať. Najmä v 360° pohľade môže vzniknúť dojem voľného prostredia, aj keď predmety nad namontovanými kamerami vyčnievajú do priestoru otáčania.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Systém núdzového brzdenia ABA 6 pomáha vodičovi automatickým spustením núdzového brzdenia, ak existuje riziko zrážky zozadu s vozidlami pred alebo stojacimi prekážkami. Detekuje aj pohybujúce sa alebo stojace osoby a cyklistov pred vozidlom. Systém na to reaguje akustickým a vizuálnym upozornením vodiča, ako aj automaticky iniciovaným čiastočným brzdením alebo núdzovým brzdením.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

S aktívnym brzdovým asistentom 6 sa možno ešte spoľahlivejšie vyhnúť nehodám. Systém pokrýva celý rozsah rýchlosti vozidla a je aktívny na pozadí. Do rýchlosti 60 km/h môžu chodci a cyklisti reagovať. Bezpečnostný systém ABA 6 reaguje na prechádzajúcich a protiidúcich chodcov a pohybujúcich sa cyklistov vo vlastnom jazdnom pruhu vozidla automatickým núdzovým brzdením. Táto automatizácia tiež poskytuje zvýšenú bezpečnosť pre cyklistov, či už v medzimestskej alebo mestskej premávke.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 je priekopníkom vo zvyšovaní bezpečnosti na cestách na novú úroveň. Inovatívna technológia rozpozná kritické situácie, ktoré môžu nastať pri odbočovaní a zmene jazdného pruhu, a varuje vodiča pred možnými kolíziami.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Odbočovací asistent Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detegovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu. Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne deteguje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM).

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM).

Kontrola tlaku v pneumatikách (TPM) zobrazuje aktuálny tlak v jednotlivých pneumatikách a upozorňuje na odchýlky od optimálneho tlaku. To znižuje opotrebovanie pneumatík, má pozitívny vplyv na spotrebu paliva a zabraňuje nebezpečnému poškodeniu pneumatík.

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM).

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM).

Bezdrôtové monitorovanie tlaku v pneumatikách s indikáciou na multifunkčnom displeji je elektronický bezpečnostný systém, ktorý permanentne monitoruje tlak vzduchu vo všetkých pneumatikách. Straty tlaku v pneumatikách sa zobrazujú v rámci limitov systému. Správny tlak v pneumatikách prispieva k bezpečnosti jazdy a výrazne znižuje spotrebu paliva. Dokonca aj tlak v pneumatikách nastavený o 0,5 baru príliš nízko môže zvýšiť spotrebu paliva až o 5%. Elektronika kolesa je umiestnená na ventile na vnútornej strane ráfika. Senzory zaznamenávajú údaje týkajúce sa tlaku v pneumatikách a prenášajú ich na zobrazovací prístroj.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a úplný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Asistent predbiehania sa aktivuje od rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Asistent diaľkových svetiel automaticky zapína alebo vypína diaľkové svetlá v závislosti od premávky, takže je vždy zaistené optimálne osvetlenie vozovky. Týmto spôsobom prispieva k vyššej bezpečnosti prostredníctvom zlepšených svetelných podmienok a optimalizovaného osvetlenia a zvyšuje komfort a bezpečnosť jazdy.

Asisten sledovania pozornosti Attention Assist (AtAs) je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý môže pomôcť zabrániť mikrospánku. Prispieva tak k zlepšeniu bezpečnosti jazdy najmä na dlhých cestách a pri jazde v noci. Systém vizuálne a akusticky varuje vodiča, keď zaznamená typické príznaky nadmernej únavy alebo nepozornosti a vyzve ho, aby si urobil prestávku. Výstraha je nezávislá od elektronického záznamového zariadenia (ELD).

Na analýzu jazdného správania sa vyhodnocujú pohyby riadenia a vytvára sa z nich individuálny profil vodiča. Hodnotenie štýlu riadenia je založené na uloženom algoritme. Vyhodnocuje chyby riadenia, ktorých sa dopustil vodič. Na začiatku jazdy sa systém najskôr „naučí“ profil riadenia vodiča – k tomu dôjde až pri rýchlostiach nad 60 km/h. Takto naučené vlastné správanie riadenia sa počas jazdy neustále porovnáva v elektronickej riadiacej jednotke s aktuálnym správaním vodiča pri riadení a príslušnými jazdnými podmienkami. Keď sa aktuálny štýl riadenia odchyľuje od profilu riadenia naučeného systémom, zobrazí sa varovanie so symbolom (kávová šálka na displeji).

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu SPA pomocou kamerového systému za čelným sklom rozpozná, keď vozidlo neúmyselne opustí vyznačený jazdný pruh. Len čo vozidlo prejde cez označovacie čiary, vodič je varovaný výrazným vibrovaním na príslušnej strane sedacej plochy sedadla vodiča.

Elektronický stabilizačný program (ESP®) výrazne znižuje riziko šmyku a prevrátenia vozidla selektívnym pribrzďovaním jednotlivých kolies alebo brzdením vozidla ako celku.

Právne oznámenie o asistenčných systémoch aktívnej bezpečnosti: Systémy núdzového brzdenia a iné bezpečnostné asistenčné systémy môžu podporiť vodiča a zmierniť závažnosť nehôd alebo zabrániť nehodám v kritických jazdných situáciách za optimálnych podmienok v rámci limitov systému. Bez ohľadu na to je však vodič povinný prispôsobiť svoje jazdné správanie a najmä rýchlosť premávke a poveternostným podmienkam a byť vždy pozorný. Týka sa to najmä špeciálnych situácií, akými sú zľadovatená alebo mokrá vozovka, dážď, bočný vietor, zlá viditeľnosť, sneženie, hmla atď. V dôsledku toho je vodič vozidla vždy zodpovedný za celú jazdnú situáciu a nesmie sa spoliehať výlučne na bezpečnostné asistenčné systémy.