Sikkerhet
DT-modeller

Sikkerhet

Moderne sikkerhetskonsept.

Takket være den høye sikkerhetsstandarden til S 531 DT vil du alltid være godt beskyttet på veien. Førerassistentsystemene i den nyeste generasjonen registrerer omgivelsene mer presist enn noensinne, reagerer proaktivt og forhindrer så langt det er mulig at farlige situasjoner oppstår i utgangspunktet. Dermed tar det moderne sikkerhetskonseptet hensyn til både kjøretøy og personer.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Svingeassistenten Sideguard Assist forbedrer sikkerheten til ubeskyttede trafikanter ved å varsle føreren om stillestående objekter eller objekter som beveger seg til høyre for kjøretøyet.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sikkerhetsassistenten Sideguard Assist øker sikkerheten til utsatte trafikanter betraktelig, spesielt i byer, da den hjelper føreren med å oppdage kritiske situasjoner ved svinging. Systemet fungerer i flere trinn: I første trinn informerer den føreren, i annet trinn sender den ut en advarsel.

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) advarer føreren før kollisjon med en hindring og bremser bussen på egen hånd ved behov.

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4).

Den videreutviklede ABA 4 gjenkjenner i tillegg til kjøretøy og stillestående hindringer nå også fotgjengere på opptil 80 meter foran kjøretøyet. Dersom den gitte avstanden er farlig lav og en ulykke ikke er til å unngå, advarer systemet føreren. Dersom føreren ikke reagerer, utløser systemet en nødstopp.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

TPM (ekstrautstyr) gjør det enkelt og praktisk å sjekke lufttrykket i dekkene. I tillegg advares føreren dersom temperaturen er for høy eller lufttrykket for lavt.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Systemet bidrar til å forhindre dekkskader, hvilket er tjenlig for sikkerhet og lønnsomhet. Dekk med riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerhet og har en lengre levetid. Tire Pressure Monitoring (TPM) hjelper derfor med å registrere når trykket forsvinner fra et eller flere dekk. På den måten kan man unngå dekkskader og øke både sikkerhet og lønnsomhet.

Oppmerksomhetsassistenten (AtAs) kan gjenkjenne typiske tegn på tretthet og oppfordrer føreren til å ta seg en pause. Via en sensor utarbeider systemet i løpet av de første kjøreminuttene et atferdsmønster som hele tiden blir sammenlignet med den aktuelle kjøreatferden. Dersom det er nødvendig, advarer systemet føreren via akustiske og visuelle advarsler.