Sikkerhet
TopClass S 531 DT

Sikkerhet

Moderne sikkerhetskonsept.

Med S 531 DT vet du alltid hva du kan forvente. Både i trafikken og i kostnadsberegningen. På denne måten sørger S 531 DT for best mulig avslapping, både for passasjerene og for deg. Det starter med den høye sikkerhetsstandarden i din Setra, som gir best mulig beskyttelse på reisen. Her er S 531 DT blant de fremste dobbeldekkere i verden.

Førerassistansesystemene i den nyeste generasjonen registrerer omgivelsene mer presist enn noensinne, reagerer proaktivt og forhindrer så langt det er mulig at farlige situasjoner oppstår i utgangspunktet. Dermed tar det moderne sikkerhetskonseptet hensyn til både kjøretøy og personer.

Den nye nødbremseassistenten ABA 6 oppdager hindringer, inkludert stående eller bevegelige fotgjengere eller syklister, enda mer presist og i nesten alle trafikksituasjoner og kan igangsette nødoppbremsing. Dette sikrer det høyeste sikkerhetsnivået i byen så vel som på motorveier. I tillegg har S 531 DT svingassistenten Sideguard Assist 2 som standard, som gir enda mer beskyttelse for fotgjengere og syklister ved svinging og filbytte, takket være sensorer på høyre og venstre side. Igangkjøringsovervåkingen Frontguard Assist er også standard, og overvåker området rett foran kjøretøyet.

360°-kamerasystemet består av fire kameraer som registrerer området umiddelbart rundt kjøretøyet og skaper en indirekte allroundvisning. Den tilhørende 10" skjermen er plassert på forskjellige steder i cockpiten avhengig av kjøretøy. Dette systemet kan også registrere forbipasserende, syklister og hindringer i områder som ellers ikke er synlig for sjåføren. Systemet øker trafikksikkerheten, da kollisjonsfare registreres og i beste fall kan forhindres.

Bilder fra 360°-kameraet er alltid tilgjengelig ved kjøring fremover til en hastighet på ca. 30 km/t og ved rygging. Bemerk: Risikoen for ulykke pga. gjenstander som stikker ut i trafikkområdet over kameraene, f.eks. takutspring, utvendige speil på egen og andre busser etc. Kameraene kan ikke registrere disse objektene. Spesielt i 360°-visning kan inntrykket av et fritt område oppstå, selv om gjenstander over de tilknyttede kameraene stikker ut i manøvreringsrommet.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Nødbremseassistenten ABA 6 hjelper føreren ved automatisk å starte nødoppbremsing ved overhengende fare for å kjøre på forankjørende kjøretøy bakfra eller ved stillestående hindringer. Den registrerer også personer og syklister i bevegelse eller stillestående foran kjøretøyet. Systemet reagerer på dette med en akustisk og visuell advarsel til føreren, samt en automatisk startet delvis bremsing eller nødoppbremsing.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Nødbremseassistenten ABA 6 hjelper føreren ved automatisk å starte nødoppbremsing ved overhengende fare for å kjøre på forankjørende kjøretøy bakfra eller ved stillestående hindringer. Den registrerer også personer og syklister i bevegelse eller stillestående foran kjøretøyet. Systemet reagerer på dette med en akustisk og visuell advarsel til føreren, samt en automatisk startet delvis bremsing eller nødoppbremsing. Med Active Brake Assist 6 kan ulykker unngås enda mer pålitelig. Systemet dekker hele kjøretøyets hastighetsområde og er aktivt i bakgrunnen. En reaksjon på gående og syklende opp til 60 km/t er mulig. Sikkerhetssystemet ABA 6 reagerer på at personer krysser, møtes eller løper i eget kjørefelt samt syklister i bevegelse med automatisk nødoppbremsing. Denne automatiseringen gir også et ytterligere pluss i sikkerhet for syklister, enten det er i forstads- eller bytrafikk.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er banebrytende når det gjelder å ta trafikksikkerhet til et nytt nivå. Den innovative teknologien oppdager kritiske situasjoner som kan oppstå når du svinger og skifter fil og advarer føreren om mulige kollisjoner.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter føreren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare føreren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker. Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekktrykkontroll TMP (Tire Pressure Monitoring) viser det aktuelle trykket i hvert enkelt dekk og advarer ved avvik på optimalt trykk. Dette reduserer dekkslitasjen, har en positiv innvirkning på drivstofforbruket og forhindrer farlige dekkskader.

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene. Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg er displayet for blindsoneassistenten installert på displayet.

Fjernlysassistenten slår automatisk på og av fjernlyset avhengig av trafikken, slik at kjørebanen alltid er optimalt opplyst. Dette bidrar til mer sikkerhet ved forbedrede lysforhold og optimalisert belysning og øker kjørekomforten og sikkerheten.

Oppmerksomhetsassistenten Attention Assist (AtAs) er et sikkerhetsassistansesystem som kan bidra til å unngå et lite øyeblikks søvn. Det bidrar til forbedret kjøresikkerhet, spesielt på lange turer og ved kjøring om natten. Systemet advarer visuelt og akustisk sjåføren når det registrerer typiske tegn på trøtthet eller uoppmerksomhet og ber om at det tas en pause. Advarselen skjer uavhengig av lovpålagte kjøre- og hviletider eller den digitale fartsskriverens funksjoner.

Styringsbevegelsene evalueres for å analysere kjøreatferden og det opprettes en individuell sjåførprofil. Kjørestilen blir vurderes basert på en lagret algoritme. Dette evaluerer styringsfeil som en sjåfør gjør. I begynnelsen av kjøringen innlæres sjåførens styringsprofil – dette gjøres først fra en hastighet på over 60 km/t. Denne innlærte individuelle styringsatferden blir deretter stadig sammenlignet med den aktuelle styringsatferden og den respektive kjøresituasjonen i en elektronisk styreenhet. En advarsel med et symbol (kaffekopp i displayet) kommer opp dersom det er et avvik fra den innlærte styringsprofilen.

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten SPA hvis kjøretøyet utilsiktet forlater den merkede kjørefeltet. Så snart kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren med en tydelig vibrering på den aktuelle siden av sitteflaten på førersetet.

Det Elektroniske StabilitetsProgrammet (ESP®) reduserer risikoen for sladd eller for at kjøretøyet velter ved målrettet bremsing av enkelthjul eller fullstendig bremsing av kjøretøyet innenfor rammen av de fysiske grensene.