Bezpečnost
TopClass S 531 DT

Bezpečnost

Moderní bezpečnostní koncept.

U modelu S 531 DT vždy víte, co Vás čeká. V silničním provozu i při kalkulaci Vašich nákladů. S 531 DT tak zajišťuje maximální pohodlí nejen pro cestující, ale i pro Vás. Začíná to vysokým bezpečnostním standardem Vašeho vozu Setra, který zajišťuje nejlepší možnou ochranu během cesty. V tomto ohledu patří S 531 DT ke špičce ve světě patrových autobusů.

Asistenční systémy nejnovější generace snímají své okolí přesněji než kdy dříve, reagují předvídavě a nedopustí, aby nebezpečné situace vůbec vznikly. Tento moderní bezpečnostní koncept přitom zohledňuje také osoby mimo vozidlo.

Nový asistent nouzového brzdění ABA 6 detekuje překážky včetně stojících či pohybujících se chodců nebo cyklistů ještě přesněji a téměř ve všech dopravních situacích a dokáže vyvolat nouzové brzdění. To zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti ve městě i na dálnicích. S 531 DT má navíc ve standardní výbavě asistent odbočování Sideguard Assist 2, který nabízí ještě větší ochranu chodců a cyklistů při odbočování a změně jízdního pruhu díky senzorům na pravé a levé straně. Asistent Frontguard Assist monitoruje prostor bezprostředně před vozidlem.

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje bezpečnost provozu, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Asistent nouzového brzdění ABA 6 pomáhá řidiči tím, že automaticky zahájí nouzové brzdění, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nárazu zezadu do vozidel jedoucích vpředu nebo stojících překážek. Dokáže také detekovat pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem. Systém na to může reagovat akustickým a vizuálním varováním pro řidiče a také automaticky iniciovaným částečným brzděním nebo nouzovým brzděním.

Active Brake Assist 6.

Active Brake Assist 6.

Asistent nouzového brzdění ABA 6 pomáhá řidiči tím, že automaticky zahájí nouzové brzdění, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nárazu zezadu do vozidel jedoucích vpředu nebo stojících překážek. Dokáže také detekovat pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem. Systém na to může reagovat akustickým a vizuálním varováním pro řidiče a také automaticky iniciovaným částečným brzděním nebo nouzovým brzděním. S Active Brake Assist 6 se lze nehodám vyhnout ještě spolehlivěji. Systém pokrývá celý rozsah rychlostí vozidla a je aktivní na pozadí. Do rychlosti 60 km/h může reagovat na chodce a cyklisty. Bezpečnostní systém ABA 6 dokáže reagovat na přecházející, protijdoucí osoby a pohybující se cyklisty v jízdním pruhu automatickým nouzovým brzděním. Tato automatizace také může nabídnout další zvýšení bezpečnosti pro cyklisty, ať už v meziměstském nebo městském provozu.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 je průkopníkem ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu na novou úroveň. Inovativní technologie dokáže detekovat kritické situace, které mohou nastat při odbočování a změně jízdního pruhu, a varuje řidiče před možnými kolizemi.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování vpravo nebo odbočování vlevo, když je výhled potenciálně omezen. Systém je navržen tak, aby pomohl detekovat stojící nebo pohybující se překážky v rámci limitů systému a varoval řidiče, aby se vyhnul kritickým situacím nebo snížil následky nehod při odbočování nebo změně jízdního pruhu. Boční prostory vozidla jsou neustále monitorovány. V důsledku toho jsou vozidla, chodci nebo cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu, detekováni jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. Radarový systém přesně detekuje pohyby a varuje řidiče před možnými kolizemi. Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná varování umožňují řidiči řídit bezpečně a uvolněně.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Kontrola tlaku v pneumatikách TPM (Tire Pressure Monitoring) zobrazuje aktuální tlak v jednotlivých pneumatikách a upozorňuje na odchylky od optimálního tlaku. To snižuje opotřebení pneumatik, má pozitivní vliv na spotřebu paliva a zabraňuje nebezpečnému poškození pneumatik.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému. Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Inovativní Traffic Sign Assist nabízí maximální bezpečnost a pohodlí na silnici. Díky podpoře GPS a kamery je rychlost vozidla průběžně porovnávána s platnými dopravními předpisy.

Systém je navržen tak, aby poskytoval vyhrazenou a adekvátní zpětnou vazbu v případě překročení povolené rychlosti. Díky nejmodernější přístrojové desce dostává řidič vizuální i akustické signály, které okamžitě upozorňují na rychlost.

Moderní systém MirrorCam umožňuje jasný a komplexní pohled na silniční provoz. Díky kamerám s vysokým rozlišením je bezpečnost jízdy a riziko nehod minimalizováno. Rozšířené zorné pole umožňuje řidiči vidět chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu v oblasti. Tím se eliminuje mrtvý úhel při odbočování vpravo.

V závislosti na vozidle se snímky zobrazují na 7" a 15" monitorech. Dva displeje s vysokým rozlišením zobrazují různá zorná pole. Fotodiody integrované v monitorech zachycují dopadající světlo a individuálně upravují jas příslušného monitoru. Aby se řidiči usnadnilo posuzování snímků, mají 15“ varianty tři různé pomocné čáry. Spolu s trvale kalibrovanou koncovou čárou vozidla podporuje čára vzdálenosti řidiče při posuzování blížících se objektů. Překrytí asistenta předjíždění se aktivuje při rychlosti 10 km/h při blikání, aby bezpečně podpořilo předjížděcí manévry nebo odbočování. Kromě toho je v monitoru nainstalován displej pro funkci Blind Spot Assist.

Asistent dálkových světel automaticky zapíná nebo vypíná dálková světla v závislosti na provozu, takže vozovka před vámi je vždy optimálně osvětlena. Přispívá k vyšší bezpečnosti prostřednictvím zlepšených světelných podmínek a optimalizovaného osvětlení a zvyšuje jízdní komfort a bezpečnost.

Attention Assist (AtAs) je bezpečnostní asistenční systém, který může pomoci zabránit mikrospánku. Přispívá tak ke zlepšení bezpečnosti jízdy zejména na dlouhých cestách a při jízdě v noci. Systém dává řidiči vizuální a zvukové varování, pokud zaznamená typické známky ospalosti nebo nepozornosti a vyzve ho, aby si udělal přestávku. Výstraha se vydává nezávisle na zákonem předepsaných dobách jízdy a odpočinku nebo funkcích digitálního tachografu.

Pro analýzu jízdního chování se vyhodnocují pohyby řízení a z toho se vytváří individuální profil řidiče. Styl řízení je vyhodnocen na základě uloženého algoritmu. To vyhodnocuje chyby řízení, kterých se dopustil řidič. Na začátku jízdy se nejprve naučí profil řízení řidiče – k tomu dochází až při rychlostech nad 60 km/h. Toto naučené individuální chování řízení je pak neustále porovnáváno s aktuálním chováním řízení a aktuální jízdní situací v elektronické řídicí jednotce za jízdy. Varování se symbolem (kávový šálek na displeji) se zobrazí, pokud dojde k odchylce od naučeného profilu řízení.

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

Elektronický stabilizační program (ESP®) výrazně snižuje riziko smyku a převrácení vozidla přibrzďováním jednotlivých kol nebo brzděním vozidla jako celku tím, že působí proti vybočení nebo převrácení vozidla v rámci fyzických limitů.