Bezpečnost
TopClass S 531 DT

Bezpečnost

Moderní bezpečnostní koncept.

U modelu S 531 DT vždy víte, co vás čeká. V silničním provozu i při kalkulaci vašich nákladů. S 531 DT tak zajišťuje maximální pohodlí nejen pro cestující, ale i pro vás. Začíná to vysokým bezpečnostním standardem vašeho vozu Setra, který zajišťuje nejlepší možnou ochranu během cesty. V tomto ohledu patří S 531 DT ke špičce ve světě patrových autobusů.

Asistenční systémy nejnovější generace snímají své okolí přesněji než kdy dříve, reagují předvídavě a nedopustí, aby nebezpečné situace vůbec vznikly. Tento moderní bezpečnostní koncept přitom zohledňuje také osoby mimo vozidlo.

Například asistent nouzového brzdění ABA 4 dokáže téměř ve všech dopravních situacích rozpoznat chodce pohybující se před vozem až na vzdálenost 80 metrů. To zajišťuje maximální bezpečnost ve městě i při dálkových cestách. Kromě toho je S 531 DT prvním autobusem na světě, který je vybaven volitelným asistentem Sideguard Assist, který nabízí ještě větší ochranu chodců a cyklistů při odbočování.

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje provoz bezpečnost, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. B. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Systém Active Brake Assist 4 (ABA 4) varuje řidiče před srážkou s překážkou a v případě potřeby autobus samočinně zabrzdí.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče při detekci nebezpečí nehody pomocí třístupňové výstražné koncepce až po úplné zabrzdění a může snížit rychlost vozidla. Detekuje stacionární a pohybující se překážky i pohybující se osoby v mezích systému. Bez ohledu na funkci automatické regulace odstupu a vzdálenosti (ART) varuje Active Brake Assist 4 řidiče před střetem s překážkou a v případě potřeby autobus samostatně zabrzdí. Za tímto účelem systém řízený radarem neustále skenuje jízdní pruh až do vzdálenosti 250 metrů před autobusem.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Zatáčení je ještě bezpečnější: Sideguard Assist varuje řidiče před pohybujícími se nebo stojícími předměty na boku vozidla – a chrání tak i ostatní účastníky silničního provozu.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému. Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Kontrola tlaku v pneumatikách TPM (Tire Pressure Monitoring) zobrazuje aktuální tlak v jednotlivých pneumatikách a upozorňuje na odchylky od optimálního tlaku. To snižuje opotřebení pneumatik, má pozitivní vliv na spotřebu paliva a zabraňuje nebezpečnému poškození pneumatik.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému. Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Attention Assist (AtAs) je bezpečnostní asistenční systém, který může pomoci zabránit mikrospánku. Přispívá tak ke zlepšení bezpečnosti jízdy zejména na dlouhých cestách a při jízdě v noci. Systém dává řidiči vizuální a zvukové varování, pokud zaznamená typické známky ospalosti nebo nepozornosti a vyzve ho, aby si udělal přestávku. Výstraha se vydává nezávisle na zákonem předepsaných dobách jízdy a odpočinku nebo funkcích digitálního tachografu.

Pro analýzu jízdního chování se vyhodnocují pohyby řízení a z toho se vytváří individuální profil řidiče. Styl řízení je vyhodnocen na základě uloženého algoritmu. To vyhodnocuje chyby řízení, kterých se dopustil řidič. Na začátku jízdy se nejprve naučí profil řízení řidiče – k tomu dochází až při rychlostech nad 60 km/h. Toto naučené individuální chování řízení je pak neustále porovnáváno s aktuálním chováním řízení a aktuální jízdní situací v elektronické řídicí jednotce za jízdy. Varování se symbolem (kávový šálek na displeji) se zobrazí, pokud dojde k odchylce od naučeného profilu řízení.

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

Elektronický stabilizační program (ESP®) výrazně snižuje riziko smyku a převrácení vozidla přibrzďováním jednotlivých kol nebo brzděním vozidla jako celku tím, že působí proti vybočení nebo převrácení vozidla v rámci fyzických limitů.