Sikkerhed
TopClass S 531 DT

Sikkerhed

Moderne sikkerhedskoncept.

Med S 531 DT ved du altid, hvad der venter forude. I trafikken såvel som i beregningen af omkostningerne. S 531 DT sørger hermed for, at både du og passagererne kan være så afslappede som muligt. Det starter med Setraens høje sikkerhedsstandard, der giver bedst mulig sikkerhed på rejsen. S 531 DT er med helt fremme i feltet, når det gælder dobbeltdækkerbusser.

Den nyeste generation af førersystemer registrerer omgivelserne mere præcist end nogensinde før, reagerer forudsigende og forhindre farlige situationer. Det moderne sikkerhedssystem tager ikke kun hensyn til køretøjet, men også passagererne.

Nødbremseassistenten ABA 4 registrerer fx fodgængere, der bevæger sig op til 80 meter foran køretøjet i næsten alle trafiksituationer. På den måde giver bussen en høj grad af sikkerhed både i byen og på landevejen. S 531 DT er desuden den første bus i verden, som er udstyret med Sideguard Assist. Det øger sikkerheden for fodgængere og cyklister endnu mere i sving.

360°-kamerasystemet består af fire kameraer, som registrerer bilens umiddelbare omgivelser og genererer et indirekte udsyn til alle sider. Den tilhørende 10" skærm befinder sig afhængigt af køretøjet forskellige steder i cockpittet. Med dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren ellers ikke kan se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

Billederne fra 360° kameraet er ved fremadkørsel op til en hastighed på ca. 30 km/t. og altid til rådighed ved bakning. N.B.: Fare for ulykker på grund af genstande, der rager ud over kameraerne og ind i trafikrummet, f. eks. forspringende tage, sidespejle på egen og andre busser osv. Kameraerne kan ikke se disse genstande. Især i 360°-visningen kan der opstå et indtryk af et frit miljø, selvom genstande rager ind i manøvreringsrummet over de anbragte kameraer.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) advarer chaufføren før sammenstødet med en forhindring og bremser selv bussen, hvis det er nødvendigt.

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4).

Active Brake Assist 4 (ABA 4) er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren med at undgå ulykker ved hjælp af et 3-trins advarselskoncept, der om nødvendigt kan foretage en fuld opbremsning eller reducere køretøjets hastighed. Det registrerer stillestående og bevægelige forhindringer såvel som personer, der bevæger sig inden for systemets grænser. Uafhængigt af funktionen af den afstandsregulerende tempomat (ART) advarer Active Brake Assist 4 chaufføren før sammenstødet med en forhindring og bremser selv bussen, hvis det er nødvendigt. Til dette formål scanner det radarstyrede system konstant et område på op til 250 meter foran bussen.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Gør drejningen endnu mere sikker: Sideguard Assist advarer føreren mod bevægelige eller stillestående genstande ved siden af køretøjet – og beskytter således også andre trafikanter.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist.

Sideguard Assist er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren i kritiske drejesituationer, hvor der kan være begrænset udsyn. Systemet skal hjælpe med at undgå kritiske situationer i sving eller ved vognbaneskift inden for systemets grænser eller mindske følgerne af ulykker. Systemfunktionen og advarselskonceptet er udviklet på basis af en analyse af ulykker med fodgængere og cyklister i sving. I de fleste situationer sker ulykken, når begge trafikanter bevæger sig (køretøjet og fodgængeren/cyklisten). I disse tilfælde informerer systemet (gul lampe) chaufføren rettidigt, hvis der er personer eller køretøjer, som bevæger sig i advarselszonen i hele højre side af køretøjet, og udsender en advarsel, så snart situationen bliver kritisk (rød lampe).

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dæktrykskontrollen TPM (Tire Pressure Monitoring) viser det aktuelle tryk i de enkelte dæk og advarer ved afvigelser fra det optimale tryk. Dette reducerer dækslitagen, har en positiv indvirkning på brændstofforbruget og forhindrer farlige dækskader.

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dæktrykskontrol Tire Pressure Monitoring (TPM).

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som permanent kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser. Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og tydeligt reduceret brændstofforbrug. Allerede en af de indstillede dæktryksværdier på 0,5 bar for lavt kan øge brændstofforbruget med op til 5%. Hjulelektronikken er placeret på indersiden af fælgen på ventilen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til visningsinstrumentet.

Attention Assist (ATAS) er et sikkerhedsassistentsystem, der kan hjælpe med at forebygge sekundsøvn. Det bidrager dermed især til en forbedret køresikkerhed ved lange ture og ved kørsel om natten. Systemet advarer føreren optisk og akustisk, hvis det registrerer typiske tegn på træthed eller uopmærksomhed, og opfordrer føreren til at holde en pause. Advarslen vises uafhængigt af de lovpligtige køre- og hviletider eller den digitale fartskrivers funktioner.

For at analysere køreegenskaberne analyseres styrebevægelserne, og deraf oprettes en individuel førerprofil. Vurderingen af kørestilen sker på grundlag af en gemt algoritme. Den analyserer kørefejl, som en chauffør laver. I starten af kørslen indlæres førerens køreprofil først – dette sker først fra en hastighed på over 60 km/t. Denne indlærte individuelle styreadfærd sammenlignes så løbende under kørslen i en elektronisk styreenhed med de aktuelle styreegenskaber og den pågældende køresituation. En advarsel med symbol (kaffekop i displayet) vises, hvis der er en afvigelse i forhold til den indlærte køreprofil.

Ved hjælp af et kamerasystem bag forruden registrerer sporassistenten SPA, hvis køretøjet utilsigtet forlader den markerede vognbane. Så snart køretøjet krydser markeringslinjerne, advares føreren med en tydelig vibration på den pågældende side af førersædets siddeflade.

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP®) reducerer risikoen for udskridning og væltefare betydeligt ved at modvirke, at bilen skrider ud eller vælter inden for de fysiske grænser ved målrettet at bremse enkelte hjul eller ved at bremse bilen i alt.