Ekonomickosť
TopClass S 531 DT

Ekonomickosť

Zrátané a podčiarknuté: výnimočné hospodárny.

Kto si myslí, že S 531 DT je rýdzi luxus, má v každom smere pravdu. Až na jednu výnimku: pokiaľ ide o prevádzkové náklady. Dvojposchodový autobus totiž jedinečným spôsobom kombinuje skvelý výkon s mimoriadnou hospodárnosťou. Do budúcnosti tak môžete vstúpiť s pokojnou mysľou.

Hospodárny dvojpodlažný autobus.

Model S 531 DT je dôkazom toho, že sa luxus a efektívnosť nevylučujú. Vďaka nižšej investícii do každého zo sedadiel je dvojpodlažný autobus pri plnom obsadení často hospodárnejší ako dva autobusy.

Moderné motory z dielne Mercedes-Benz.

Motor Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY Power s dodatočnou úpravou výfukových plynov BlueTEC 6 šetriacou životné prostredie je nielen silný, tichý a bezpečný pre budúcnosť, ale aj mimoriadne úsporný.

PPC (Predictive Powertrain Control).

PPC (na želanie) je tempomat využívajúci dáta z GPS, ktorý zasahuje aj do automatického riadenia prevodovky PowerShift 3.* Systém rozpoznáva členitosť terénu pred vozidlom, vďaka čomu dokáže automatizované radenie predvídavo zvoliť prevodový stupeň a rýchlosť pred klesaniami, v kopcoch a v údoliach. Systém PPC týmto spôsobom prispieva k optimalizácii spotreby paliva a zabezpečuje ešte vyššiu hospodárnosť vášho vozidla.

Výhodné náklady na opravu.

Náklady na údržbu modelu DT sú príjemne nízke. Mimoriadne dlhé servisné intervaly, dobrá dostupnosť komponentov pri údržbe, ako aj premyslený systém výmeny komponentov dodatočnej úpravy spalín vám prídu vhod.

  • Hospodárny dvojpodlažný autobus.
  • Výkon de luxe.
  • PPC (Predictive Powertrain Control).
  • Výhodné náklady na opravu.

V prípade modelu S 531 DT investujete do autobusu s veľmi vysokou mierou zachovania hodnoty. S cieľom dosiahnuť vysokú hospodárnosť vám okrem toho ponúkame aj zosúladenie výbavy, financovania, servisu a servisných zmlúv presne s vaším účelom používania. Na želanie vám obchod BusStore garantuje zostatkovú hodnotu vášho autobusu a jeho neskoršie odkúpenie. To vám poskytuje najvyššiu možnú istotu pri plánovaní.

Vysokoúčinný motor modelu S 531 DT sa postará o nízke náklady na energie pri maximálnom výkone. Spotrebu optimalizuje aj automatizovaná prevodovka Mercedes-Benz GO-250 PowerShift 3, ktorá je maximálne zladená s motorom. K priaznivým hodnotám spotreby prispievajú aj tréningy vodičov OMNIplus. Spotrebu energie však najviac ovplyvňuje aerodynamika: aerodynamická predná časť spolu s aerodynamickou zadnou časťou umožňujú dosahovať súčiniteľ odporu vzduchu cw = 0,35. V závislosti od spôsobu používania to vedie k podstatnej úspore nákladov na palivo. A síce tým viac, čím vyšší je ročný jazdný výkon.

Dlhé intervaly údržby dosahujúce až 120 000 km znižujú náklady a skracujú prestoje. Prostredníctvom celoplošnej servisnej siete OMNIplus s autorizovanými servismi špecializovanými na autobusy možno zabezpečiť nepretržitú mobilitu. To kladne vplýva aj na celkovú hospodárnosť vášho dvojpodlažného autobusu. Vyplatia sa dokonca aj asistenčné systémy, lebo väčšia aktívna bezpečnosť znamená nižšie riziko dopravnej nehody. To nielenže znižuje riziko zranenia osôb, ale môže priniesť aj úsporu vzhľadom na náklady na opravu a na prestoje. Pretože model S 531 DT zarába peniaze len pri preprave cestujúcich, čiže nie vtedy, ak je na ceste do dielne. Všetky tieto nákladové faktory ustavične optimalizujeme. Každopádne platí: model S 531 DT nadchne nielen vašich cestujúcich, ale boduje aj po iných stránkach. Vaša kontaktná osoba pre autobusy Setra vám ochotne pripraví individuálny výpočet.

Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership – TCO).

Komplexný pohľad na vec.

Vaše náklady na autobus Setra nezahŕňajú iba kúpnu cenu. My v spoločnosti Setra sa preto pri vývoji autobusu na veci vždy pozeráme komplexne. Optimalizujeme všetky faktory TCO a vďaka tomu dosahujeme najlepšiu možnú celkovú hospodárnosť. K týmto faktorom patria investičné náklady, náklady na energie, náklady na údržbu a opravy a zostatková hodnota pri predaji vášho autobusu.

Dobrá správa: Tieto faktory môžeme ovplyvniť – a robíme pre to všetko, čo je v našich silách. Napríklad neustálym zdokonaľovaním našich komponentov pohonu, znižovaním potreby údržby, servisom šitým na mieru a v neposlednom rade aj známou kvalitou a dlhou životnosťou našich autobusov.

* Aktuálne je pokrytých už 95 % z približne 300 000 km diaľnic a spolkových ciest v Európe.