Hospodárnost
Model DT

Hospodárnost

Zrátané a podčiarknuté: výnimočné hospodárny.

S modelom S 531 DT profitujete z príjemne výhodných celkových nákladov spojených s vlastníctvom. O nízke náklady na údržbu a zároveň aj vysokú celkovú hospodárnosť sa postará napríklad množstvo technických vlastností, ako aj ponuky servisu šité na mieru. Aj výrazné zachovanie hodnoty vám príde vhod. Vaša kontaktná osoba Setra vám rada predstaví hospodárske výhody modelu DT pre vás.

Hospodárny dvojpodlažný autobus.

Model S 531 DT je dôkazom toho, že sa luxus a efektívnosť nevylučujú. Vďaka nižšej investícii do každého zo sedadiel je dvojpodlažný autobus pri plnom obsadení často hospodárnejší ako dva autobusy.

Moderné motory z dielne Mercedes-Benz.

Výkonný motor BlueEfficiency značky Mercedes-Benz v modeli TopClass S 531 DT s dodatočnou úpravou spalín BlueTec 6, ktorá šetrí životné prostredie, nie je len silný, tichý a progresívny, ale aj mimoriadne úsporný.

PPC (Predictive Powertrain Control).

PPC (na želanie) je tempomat využívajúci dáta z GPS, ktorý zasahuje aj do automatického riadenia prevodovky PowerShift 3.* Systém rozpoznáva členitosť terénu pred vozidlom, vďaka čomu dokáže automatizované radenie predvídavo zvoliť prevodový stupeň a rýchlosť pred klesaniami, v kopcoch a v údoliach. Systém PPC týmto spôsobom prispieva k optimalizácii spotreby paliva a zabezpečuje ešte vyššiu hospodárnosť modelov TopClass.

Výhodné náklady na opravu.

Náklady na údržbu modelu DT sú príjemne nízke. Mimoriadne dlhé servisné intervaly, dobrá dostupnosť komponentov pri údržbe, ako aj premyslený systém výmeny komponentov dodatočnej úpravy spalín vám prídu vhod.

  • Dvojpodlažný autobus
  • Moderné motory
  • Predictive Powertrain Control
  • Výhodné náklady na opravu

Trvalo udržateľná investícia, úsporná spotreba, priaznivé náklady na opravu: model TopClass S 531 DT nadchne nielen dizajnom, komfortom a všestrannosťou. Presvedčí aj v prípade, ak chcete bilanciu príslušných nákladov sledovať počas celého cyklu životnosti: celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO).

V prípade modelu S 531 DT investujete do autobusu s veľmi vysokou mierou zachovania hodnoty. S cieľom dosiahnuť vysokú hospodárnosť vám okrem toho ponúkame aj zosúladenie výbavy, financovania, servisu a servisných zmlúv presne s vaším účelom používania. Na želanie vám obchod BusStore garantuje zostatkovú hodnotu vášho autobusu a jeho neskoršie odkúpenie. To vám poskytuje najvyššiu možnú istotu pri plánovaní.

Vysokoúčinný motor modelu S 531 DT sa postará o nízke náklady na energie pri maximálnom výkone. Spotrebu optimalizuje aj automatizovaná prevodovka Mercedes-Benz GO-250 PowerShift 3, ktorá je maximálne zladená s motorom. K priaznivým hodnotám spotreby prispievajú aj tréningy vodičov OMNIplus. Spotrebu energie však najviac ovplyvňuje aerodynamika: aerodynamická predná časť spolu s aerodynamickou zadnou časťou umožňujú dosahovať súčiniteľ odporu vzduchu cw = 0,35. V závislosti od spôsobu používania to vedie k podstatnej úspore nákladov na palivo. A síce tým viac, čím vyšší je ročný jazdný výkon.

Dlhé intervaly údržby dosahujúce až 120 000 km znižujú náklady a skracujú prestoje. Prostredníctvom celoplošnej servisnej siete OMNIplus s autorizovanými servismi špecializovanými na autobusy možno zabezpečiť nepretržitú mobilitu. To kladne vplýva aj na celkovú hospodárnosť vášho dvojpodlažného autobusu.

Vyplatia sa dokonca aj asistenčné systémy, lebo väčšia aktívna bezpečnosť znamená nižšie riziko dopravnej nehody. To nielenže znižuje riziko zranenia osôb, ale môže priniesť aj úsporu vzhľadom na náklady na opravu a na prestoje. Pretože model S 531 DT zarába peniaze len pri preprave cestujúcich, čiže nie vtedy, ak je na ceste do dielne.

Všetky tieto nákladové faktory ustavične optimalizujeme. Každopádne platí: model S 531 DT nadchne nielen vašich cestujúcich, ale boduje aj po iných stránkach. Vaša kontaktná osoba pre autobusy Setra vám ochotne pripraví individuálny výpočet.

Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership – TCO).

Komplexný pohľad na vec:

Vaše náklady na autobus TopClass nezahŕňajú iba kúpnu cenu. My v spoločnosti Setra sa preto pri vývoji autobusu na veci vždy pozeráme komplexne. Optimalizujeme všetky faktory TCO a vďaka tomu dosahujeme najlepšiu možnú celkovú hospodárnosť. K týmto faktorom patria investičné náklady, náklady na energie, náklady na údržbu a opravy a zostatková hodnota pri predaji vášho autobusu.

Dobrá správa: Tieto faktory môžeme ovplyvniť – a robíme pre to všetko, čo je v našich silách. Napríklad neustálym zdokonaľovaním našich komponentov pohonu, znižovaním potreby údržby, servisom šitým na mieru a v neposlednom rade aj známou kvalitou a dlhou životnosťou našich autobusov.

* Aktuálne je pokrytých už 95 % z približne 300 000 km diaľnic a spolkových ciest v Európe.