Driftsekonomi
TopClass S 531 DT

Driftsekonomi

Mycket lönsam.

Den som tror att S 531 DT är ren lyx har rätt i alla hänseenden. Utom i ett: när det handlar om driftskostnader. Tvåvåningsbussen kombinerar på ett unikt sätt imponerande prestanda med överlägsen ekonomi. På så sätt kan du lugnt börja din resa mot framtiden.

Den lönsamma dubbeldäckaren.

S 531 DT bevisar att lyx och effektivitet inte utesluter varandra. När bussen är full av resenärer till sista raden, är dubbeldäckaren ofta ett mer lönsamt alternativ än två "normala" bussar tillsammans.

Moderna motorer från Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY Power-motor med miljövänlig BlueTEC 6-avgasefterbehandling är inte bara kraftfull, tyst och framtidssäker, utan även extremt ekonomisk.

PPC (Predictive Powertrain Control).

PPC (tillval) är en GPS-farthållare som även griper in vid växlingsautomatik PowerShift 3.* Systemet registrerar topografin framför fordonet och möjliggör därmed ett förutseende körsätt, där växel och hastighet anpassas till topografin i automatväxlingen vid körning i lutningar, berg, höjder och dalar. På så sätt bidrar PPC till att optimera bränsleförbrukningen och gör ditt fordonännu mer ekonomisk.

Fördelaktiga underhållskostnader.

Underhållskostnaderna för DT-modellerna är glädjande låga. Därvid tillkommer de särskilt långa serviceintervallen, enkel åtkomst till komponenterna vid service och en sinnrikt växelsystem för avgasefterbehandling.

  • Den lönsamma dubbeldäckaren.
  • Vad de luxe ger.
  • PPC (Predictive Powertrain Control).
  • Fördelaktiga underhållskostnader.

Med S 531 DT investerar du i en buss med ett exceptionellt högt restvärde. För att säkerställa största möjliga kostnadseffektivitet, skräddarsyr vi också utrustning, finansiering, service och serviceavtal exakt till dina affärside. På begäran garanterar BusStore restvärdet för din buss och för att köpa tillbaka den senare - vilket ger dig så säker affär som möjligt.

S 531 DT: s mycket effektiva motor garanterar låga energikostnader och maximal prestanda. Mercedes-Benz GO-250 PowerShift 3 transmission, är idealiskt optimerad till motorn, vilket förbättrar bränsleförbrukningen. OMNIplus DriverTraining bidrar ocksåtill låg bränsleförbrukning. Aerodynamiken har störst påverkan på energiförbrukningen: bussens arodynamiska front och bakparti möjliggör en luftmotståndskoefficient på cw = 0,35.Beroende på applikation leder detta till betydande besparingari bränslekostnader. Och ju högre den årliga körsträckan, desto störredina besparingar.

Långa serviceintervaller på upp till 120 000 kilometer minskar kostnaderna och driftstopp. Tack vare den omfattande OMNIplus-tjänsten Nätverk med buss- och bussspecifika servicepunkter är du kvarmobil hela tiden. Detta har också en positiv effekt på övergripandekostnadseffektivitet för din dubbeldäckare. Även assistanssystemen lönar sig, eftersom mer aktiv säkerhet innebär en minskad risk för olyckor. Detta minskar inte bara risken av personskada, utan kan också spara reparationskostnader och driftstopp.I slutändan är det endast S 531 DT som man tjänar pengar på när man reser medpassagerare - och inte i verkstaden. Vi optimerar kontinuerligt alla dessa kostnadsfaktorer. Detta resulterari S 531 DT imponerar inte bara dina passagerare, utan ocksåbidra mer i slutändan. Din Setra-säljare kommer gärna att ge dig en anpassat förslag.

Total Cost of Ownership (TCO).

Total kontroll.

Priset för en Setra består inte bara av anskaffningskostnaden. Hos Setra ser du därför alla kostnader när vi tar fram en buss för dig. Vi optimerar alla TCO-faktorer och därmed blir den totala driftsekonomin så bra som möjligt. De här faktorerna omfattar investeringskostnader, energikostnader, kostnader för service och reparation samt andrahandsvärde när bussen säljs vidare.

En enorm fördel: Vi kan påverka dessa och gör det också i stor utsträckning. Vi utvecklar till exempel hela tiden drivlinekomponenterna och minskar behovet av underhåll. Vi tillhandahåller även perfekt anpassad service och sist men inte minst så ser den höga kvaliteten till att bussarna håller extremt länge.

* 95 % av cirka 300 000 km motorvägar och riksvägar i Europa ingår redan.