Sikkerhet
HD-modeller

Sikkerhet

Et forbilde når det gjelder sikkerhet.

Du kan alltid stole på den høye sikkerhetsstandarden i din Setra. Neste generasjon ComfortClass er heller ikke annerledes. Revolusjonerende assistansesystemer som Active Drive Assist 2, Active Brake Assist 6 og 360°-kameraet er forbilledlig i sin klasse. Dette betyr best mulig beskyttelse og størst mulig avlastning under kjøring – ikke bare for dine passasjerer og sjåfører, men også for deg som busselskapeier.

Setras integrerte sikkerhetskonsept hjelper proaktivt til med å unngå ulykker. Det beskytter både passasjerer og sjåfør og inkluderte myke trafikanter. Neste generasjon ComfortClass understreker den høye sikkerhetsstandarden med spektakulære innovasjoner innen assistansesystemer. Den nye, standard nødbremseassistenten for busser, Active Brake Assist 6 (ABA 6), oppdager bevegelige eller stående personer og syklister foran kjøretøyet og kan uavhengig igangsette nødoppbremsing. Den valgfrie Active Drive Assist 2 muliggjør delvis automatisert kjøring i en buss for første gang. Det valgfrie 360°-kamerasystemet gir føreren en meget god oversikt over hva som skjer på veien. Og nye MirrorCam imponerer sammenlignet med konvensjonelle utvendige speil med et betydelig større synsfelt når man ser ut av sidevinduene.

Listen over nye Setra ComfortClass' sikkerhets- og assistansesystemer innen aktiv sikkerhet er lang. Den starter med Active Drive Assist 2 som kan leveres om ønskelig, som gjør at sjåføren kan kjøre delvis automatisert for første gang i en buss. Grunnlaget er allerede eksisterende assistansesystemer, hvis funksjonaliteter er slått sammen for Active Drive Assist 2. Dette inkluderer den videreutviklede forutseende cruisekontrollen Predictive Powertrain Control (PPC), kjørefeltassistenten (SPA) og den nye Active Brake Assist 6 (ABA 6). Kun ved samspill kan kjøreprosesser som å akselerere, bremse, holde avstand, styre og holde kjørefeltet utføres automatisk av Active Drive Assist 2. Dette gjelder hele hastighetsområdet fra 0 til 100 km/t på motorveier og motorveilignende veier. Den nye, standard nødbremseassistenten Active Brake Assist 6 (ABA 6), er spesielt nyttig i bytrafikken. Dette fungerer med en kombinasjon av radar og kamerasystem. Sammenlignet med det forrige ABA 5-systemet, oppdager det nye systemet bevegelige eller stillestående personer og syklister foran kjøretøyet og kan uavhengig igangsette nødoppbremsing. Med ABA 6 kan ulykker unngås enda mer pålitelig. Systemet dekker hele kjøretøyets hastighetsområdet og er aktivt i bakgrunnen. I uoversiktlige situasjoner kan sjåføren også stole på fordelene med 360​​°-kameraet som kan leveres om ønskelig. Fra de fire kameraene i fronten, på begge sider og bak på bussen skaper en datafusjon en 360°-oversikt over reisebussen og dens miljø fra et fugleperspektiv. Og hvis du vil ha enda mer perspektiv, kan du bruke de nye, enda mer lyssterke LED-frontlyktene med fjernlysassistent.

Active Drive Assist 2 støtter aktivt sjåføren med kombinasjonen av forskjellige assistansesystemer når det gjelder å holde avstand og holde seg i kjørefeltet. Systemet kan bremse, akselerere og holde kjørefeltet ved aktive styringsbevegelser. For å gjøre dette kombinerer det funksjonene til de enkelte systemene på en unik måte og muliggjør dermed delvis automatisert kjøring i alle hastighetsområder.

1. Nærområderadar: 130° I rekkevidde 70 m
2. Langdistanseradar: 18° I rekkevidde 250 m
3. Monokamera: 25° I rekkevidde opp til 600 m

Ved Active Drive Assist 2 fungerer alle assistansesystemene hånd i hånd: For å sikre en mest mulig økonomisk kjørestil fungerer systemet i samsvar med spesifikasjonene for Predictive Powertrain Control. For langsgående og sideveis føring av kjøretøyet bruker systemet funksjonelle utvidelser basert på den velprøvde adaptive cruisekontrollen og den aktive kjørefeltassistenten. Active Drive Assist 2 bruker samme avanserte radar- og kamerateknologi som Active Brake Assist 6 til å registrere trafikken foran.

360°-kamerasystemet består av fire kameraer som registrerer området umiddelbart rundt kjøretøyet og skaper en indirekte allroundvisning. Den tilhørende 10" skjermen er plassert på forskjellige steder i cockpiten avhengig av kjøretøy. Dette systemet kan også registrere forbipasserende, syklister og hindringer i områder som ellers ikke er synlig for sjåføren. Systemet øker trafikksikkerheten, da kollisjonsfare registreres og i beste fall kan forhindres.

Bilder fra 360°-kameraet er alltid tilgjengelig ved kjøring fremover til en hastighet på ca. 30 km/t og ved rygging. Bemerk: Risikoen for ulykke pga. gjenstander som stikker ut i trafikkområdet over kameraene, f.eks. takutspring, utvendige speil på egen og andre busser etc. Kameraene kan ikke registrere disse objektene. Spesielt i 360°-visning kan inntrykket av et fritt område oppstå, selv om gjenstander over de tilknyttede kameraene stikker ut i manøvreringsrommet.

Nødbremseassistenten ABA 6 hjelper føreren ved automatisk å starte nødoppbremsing ved overhengende fare for å kjøre på forankjørende kjøretøy bakfra eller ved stillestående hindringer. Den registrerer også personer og syklister i bevegelse eller stillestående foran kjøretøyet. Systemet reagerer på dette med en akustisk og visuell advarsel til føreren, samt en automatisk startet delvis bremsing eller nødoppbremsing.

Med Active Brake Assist 6 kan ulykker unngås enda mer pålitelig. Systemet dekker hele kjøretøyets hastighetsområde og er aktivt i bakgrunnen. En reaksjon på gående og syklende opp til 60 km/t er mulig. Sikkerhetssystemet ABA 6 reagerer på at personer krysser, møtes eller løper i eget kjørefelt samt syklister i bevegelse med automatisk nødoppbremsing. Denne automatiseringen gir også et ytterligere pluss i sikkerhet for syklister, enten det er i forstads- eller bytrafikk.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter føreren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare føreren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg er displayet for blindsoneassistenten installert på displayet.

Fjernlysassistenten slår automatisk på og av fjernlyset avhengig av trafikken, slik at kjørebanen alltid er optimalt opplyst. Dette bidrar til mer sikkerhet ved forbedrede lysforhold og optimalisert belysning og øker kjørekomforten og sikkerheten.

Kjørefeltassistent (SPA).

Kjørefeltassistent (SPA).

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten SPA hvis kjøretøyet utilsiktet forlater den merkede kjørefeltet. Så snart kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren med en tydelig vibrering på den aktuelle siden av sitteflaten på førersetet.

Kjørefeltassistent (SPA).

Kjørefeltassistent (SPA).

SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t. Ved betjening av blinklyset blir kjørefeltassistenten slått av, for eksempel hvis føreren starter et ønsket feltskifte.

Et lite kamera bak frontruten registrerer kjørefeltområdet basert på grenselinjene rett foran kjøretøyet. Hvis kjøretøyet truer med å krysse en av merkelinjene uten å blinke, blir sjåføren advart ved en pulsering i setet. Kameraet bestemmer varselstidspunktet ut fra bredden på kjørefeltet, avstand fra markeringslinjen og tilnærmingshastigheten til makeringslinjen. SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t og slås av ved bruk av blinklyset, f.eks. for å sette i gang en bevisst skifte av kjørefelt.

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Dekktrykkontroll Tire Pressure Monitoring (TPM).

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Dekktrykket registreres både når bussen står stille og under kjøring. OBS! Dekktrykkontrollsystemet viser ikke et plutselig trykktap, f.eks. ved inntrenging av et fremmedlegeme. Skader på dekkene som ikke fører til et akutt trykktap, blir heller ikke registrert av overvåkningssystemet. Her er og blir sjåførens visuelle kontroll uunnværlig.

Juridisk merknad om aktive sikkerhetsassistansesystemer: Nødbremsesystemer og andre sikkerhetsassistansesystemer kan støtte sjåføren og i kritiske kjøresituasjoner, under optimale forhold og innenfor systemets grenser, redusere alvorlighetsgraden av en ulykke eller unngå ulykker. Men uansett dette har sjåføren plikt til å tilpasse sin kjøreatferd og spesielt hastigheten etter trafikk- og værforholdene og alltid være oppmerksom. Dette gjelder spesielt i spesielle situasjoner som f.eks. på isete eller våte veier, ved regn, sidevind, dårlig sikt, snøfall, tåke osv. Følgelig er sjåføren som fører av kjøretøyet, ansvarlig for hele kjøreopplevelsen til enhver tid og må ikke stole utelukkende på sikkerhetsassistansesystemer.