Veiligheid
HD-modellen

Veiligheid

Een voorbeeld van veiligheid.

Op de hoge veiligheidsstandaard van uw Setra kunt u altijd vertrouwen. Dat is bij de nieuwste generatie van de ComfortClass niet anders. Revolutionaire assistentiesystemen zoals Active Drive Assist 2, Active Brake Assist 6 en de 360°-camera zijn exemplarisch in hun klasse. Ze bieden de best mogelijke bescherming en optimale ontspanning onderweg – niet alleen voor uw passagiers en chauffeurs, maar ook voor u als ondernemer.

Het integrale veiligheidsconcept van Setra helpt ongevallen proactief te voorkomen. Het beschermt zowel de reizigers als de bestuurder, maar ook de zwakkere verkeersdeelnemers. De volgende generatie touringcars benadrukt de hoge norm op het gebied van veiligheid met spectaculaire vernieuwingen op het gebied van assistentiesystemen. De nieuwe, standaard noodremassistent voor touringcars Active Brake Assist 6 (ABA 6) herkent bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig en kan zelfstandig een noodremming uitvoeren. De optionele Active Drive Assist 2 maakt voor het eerst gedeeltelijk geautomatiseerd rijden in een bus mogelijk. Het als optie leverbare 360°-camerasysteem geeft de chauffeur een overzicht van de verkeerssituatie. Vergeleken met conventionele buitenspiegels maakt de nieuwe MirrorCam indruk met een aanzienlijk groter gezichtsveld bij het zicht via de zijramen.

De lijst met nieuwe veiligheids- en assistentiesystemen van de Setra ComfortClass op het gebied van actieve veiligheid is lang. Het begint bij de optionele Active Drive Assist 2, waarmee de chauffeur voor het eerst in een bus gedeeltelijk geautomatiseerd rijden kan. De basis vormen reeds bestaande assistentiesystemen, waarvan de functies voor Active Drive Assist 2 zijn samengevoegd. Daartoe behoren de verder ontwikkelde vooruitziendetempomat Predictive Powertrain Control (PPC), de spoorassistent (SPA) en de nieuwe Active Brake Assist 6 (ABA 6). Pas door hun samenspel kunnen rijmanoeuvres zoals accelereren, remmen, afstand houden, sturen en op de juiste rijstrook blijven door Active Drive Assist 2 geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit geldt voor het gehele snelheidsbereik van 0 tot 100 km/h op snelwegen en soortgelijke autowegen. De nieuwe, standaard ingebouwde noodremassistent Active Brake Assist 6 (ABA 6) is daarentegen vooral handig bij het rijden in de stad. Deze werkt met een combinatie van radar- en camerasysteem. In vergelijking met het vorige systeem ABA 5 herkent het nieuwe systeem bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig en kan het zelfstandig een noodremming inleiden. Met ABA 6 kunnen ongevallen nog betrouwbaarder worden voorkomen. Het systeem dekt het volledige snelheidsbereik van het voertuig af en is op de achtergrond actief. In onoverzichtelijke situaties kan de bestuurder bovendien vertrouwen op de voordelen van het optionele 360°-camerasysteem. De basis vormen vier camera's aan de voorzijde, beide zijden en aan de achterzijde van de touringcar. Uit de vier beelden van de camera's ontstaat door gegevensfusie een 360°-overzicht van de touringcar en zijn omgeving vanuit vogelperspectief. En wie nog meer zicht wil, doet een beroep op de nieuwe, nog sterkere LED-koplampen met de grootlichtassistent.

Active Drive Assist 2 gebruikt een combinatie van verschillende assistentiesystemen om de chauffeur te helpen een veilige afstand aan te houden en binnen de rijstrook te blijven. Het systeem kan remmen, optrekken en het voertuig op koers houden met actieve stuurbewegingen. Hiertoe worden de functies van de afzonderlijke systemen op een unieke manier gecombineerd, waardoor gedeeltelijk autonoom rijden nu al in het hele snelheidsspectrum mogelijk is.

1. Korteafstandsradar: 130° I reikwijdte 70 m
2. Langeafstandsradar: 18° I reikwijdte 250 m
3. Monocamera: 25° I reikwijdte tot 600 m

Bij Active Drive Assist 2 werken alle assistentiesystemen hand in hand: Om zo zuinig mogelijk te rijden, werkt het systeem volgens de specificaties van Predictive Powertrain Control. Voor de langs- en dwarsgeleiding van het voertuig maakt het systeem gebruik van functionele uitbreidingen, die gebaseerd zijn op de beproefde cruise control met afstandsregeling en de actieve spoorassistent. Active Drive Assist 2 maakt gebruik van dezelfde geavanceerde radar- en cameratechnologie als Active Brake Assist 5 om voorliggers te detecteren.

Het 360°-camerasysteem bestaat uit vier camera’s die de directe omgeving van het voertuig vastleggen en samen een indirect zicht rondom creëren. Het bijbehorende 10"-scherm bevindt zich op een locatie in de cockpit die per voertuig kan verschillen. Met dit systeem kunnen voorbijgangers, fietsers en obstakels worden waargenomen in gebieden die anders buiten het zicht van de chauffeur vallen. Het systeem verhoogt zo de verkeersveiligheid doordat dreigende aanrijdingen herkend en in het gunstigste geval voorkomen kunnen worden.

De beelden van de 360°-camera zijn altijd beschikbaar bij achteruitrijden en bij vooruitrijden wanneer de snelheid maximaal 30 km per uur bedraagt. Waarschuwing: objecten die zich in de verkeersruimte boven de camera’s bevinden, zoals uitstekende daken en de eigen of andere buitenspiegels, worden niet door de camera’s herkend. Met name in de 360°-weergave kan het lijken alsof de omgeving vrij is, terwijl er zich in werkelijkheid objecten boven de camera’s bevinden die in het manoeuvreergebied uitsteken.

De noodremassistent ABA 6 ondersteunt de bestuurder door automatisch een noodremming te activeren als er een risico is op kop-staartbotsingen met voorliggers of stilstaande obstakels. Deze detecteert eveneens bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig. Het systeem reageert hierop met een akoestische en visuele waarschuwing voor de bestuurder en een automatisch ingeleide deelremming of een noodstop.

Met de Active Brake Assist 6 kunnen ongevallen nog betrouwbaarder worden voorkomen. Het systeem dekt het volledige snelheidsbereik van het voertuig af en is op de achtergrond actief. Tot een snelheid van 60 km/u is een reactie op voetgangers en fietsers mogelijk. Het veiligheidssysteem ABA 6 reageert op overstekende, tegemoetkomende of bewegende fietsers op de eigen rijstrook met een automatische noodstop. Deze automatisering biedt nog meer veiligheid, ook voor fietsers, zowel in het streek- als stadsverkeer.

De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de bestuurder permanent aan beide zijden ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan met mogelijk beperkt zicht. Het systeem detecteert stilstaande of bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen bij het afslaan of het wisselen van rijstrook en waarschuwt de bestuurder om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te beperken.

De zones aan de zijkanten van het voertuig worden permanent bewaakt. Daardoor worden zowel aan de passagiers- als aan de bestuurderszijde voertuigen, voetgangers of fietsers gedetecteerd die zich in de dode hoek kunnen bevinden. Het radarsensorsysteem registreert nauwkeurig de bewegingen en waarschuwt de bestuurder voor mogelijke botsingen. Dankzij de intuïtieve grafische gebruikersinterface en de duidelijke waarschuwingen kan de bestuurder veilig en ontspannen rijden.

De innovatieve Traffic Sign Assist biedt het hoogste niveau van veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en camera-ondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.

Het systeem is ontworpen om specifieke en passende feedback te geven als de toegestane snelheid wordt overschreden. Dankzij het geavanceerde combi-instrument krijgt de bestuurder zowel visuele als akoestische signalen die direct de aandacht op de snelheid vestigen.

Het moderne MirrorCam-systeem biedt een duidelijk en uitgebreid zicht op het wegverkeer. Uitgerust met hogeresolutiecamera's worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Dankzij het uitgebreide gezichtsveld kan de bestuurder voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de directe omgeving zien. Dit elimineert de dode hoek bij het rechts afslaan.

De beelden worden weergegeven op 7"- en 15"-monitoren, afhankelijk van het voertuig. De twee hogeresolutiedisplays tonen de verschillende gezichtsvelden. De in de monitoren geïntegreerde fotodiodes detecteren het invallende licht en passen de helderheid van de respectieve monitor afzonderlijk aan. Om het voor de bestuurder gemakkelijker te maken om de beelden te beoordelen, hebben de 15" varianten drie verschillende hulplijnen. Samen met de vaste gekalibreerde eindlijn van het voertuig helpt de afstandslijn de bestuurder om naderende objecten in te schatten. De inhaalhulp overlay wordt geactiveerd vanaf een snelheid van 10 km/u wanneer deze knippert om veilig te assisteren bij het inhalen of afslaan. Bovendien is het scherm voor dodehoekassistent ingebouwd in de monitor.

De grootlichtassistent schakelt het grootlicht automatisch in of uit op basis van de aanwezigheid van overig verkeer, zodat het wegdek altijd optimaal wordt verlicht. De betere lichtomstandigheden en optimale verlichting dragen bij aan meer veiligheid en verhogen het rijcomfort.

Spoorassistent (SPA).

Spoorassistent (SPA).

De spoorassistent SPA detecteert met behulp van een camerasysteem achter de voorruit wanneer het voertuig de gemarkeerde rijstrook onbedoeld verlaat. Zodra het voertuig de wegmarkeringen overschrijdt, wordt de chauffeur via een duidelijke trilling in de desbetreffende kant van zijn stoelzitting gewaarschuwd.

Spoorassistent (SPA).

Spoorassistent (SPA).

De SPA is vanaf een snelheid van 60 km/h actief. De spoorassistent wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur bewust van rijstrook gaat wisselen.

Een kleine camera achter de voorruit registreert het wegdek voor het voertuig op basis van de wegmarkeringen. Wanneer het voertuig een markering lijkt te gaan overschrijden zonder dat de richtingsaanwijzers worden gebruikt, wordt de chauffeur gewaarschuwd door een trilling in de stoel. De camera bepaalt het moment van waarschuwen aan de hand van de breedte van de rijstrook, de afstand tot de wegmarkering en de snelheid waarmee de markering wordt genaderd. De SPA is actief vanaf een snelheid van 60 km/h en wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer er bewust van rijstrook wordt gewisseld.

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Het draadloze bandenspanningscontrolesysteem met weergave op het multifunctionele display is een elektronisch veiligheidssysteem dat de spanning van alle banden continu controleert. Het systeem geeft bandenspanningsverlies binnen de grenzen weer.

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Bandenspanningscontrole Tire Pressure Monitoring (TPM).

Een correcte bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een lager brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan al met 5% toenemen als de bandenspanning slechts 0,5 bar te laag is. De wielelektronica bevindt zich aan de binnenzijde van elke velg op het ventiel. De sensoren registreren de gegevens die relevant zijn voor de bandenspanning en geven deze door aan het display.

De bandenspanning wordt zowel in stilstand als tijdens het rijden geregistreerd. Let op! Plotseling spanningsverlies, bijvoorbeeld door het binnendringen van een vreemd voorwerp, wordt niet onmiddellijk door het bandendrukcontrolesysteem weergegeven. Bandenschade die niet tot acuut spanningsverlies leidt, wordt ook niet door het bewakingssysteem geregistreerd. Hiervoor blijft de visuele inspectie door de chauffeur noodzakelijk.

Juridische mededeling over actieve veiligheidsassistentiesystemen: Noodremsystemen en andere veiligheidsassistentiesystemen kunnen de chauffeur ondersteunen en de ernst van ongevallen verzachten of ongevallen voorkomen in kritieke rijsituaties onder optimale omstandigheden, binnen de systeemlimieten. Hoe dan ook heeft de chauffeur de plicht zijn rijgedrag en vooral zijn snelheid aan te passen aan de verkeers- en weersomstandigheden en te allen tijde oplettend te zijn. Dit geldt met name voor bijzondere situaties zoals ijzige of natte wegen, regen, zijwind, slecht zicht, sneeuwval, mist etc. De chauffeur heeft als bestuurder van het voertuig dus te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de gehele rijsituatie en mag niet uitsluitend vertrouwen op de veiligheidsassistentiesystemen.