Säkerhet
HD-modeller

Säkerhet

Föredömlig säkerhet.

Om det av föraren definierade avståndet till ett fordon eller ett hinder framför bussen inte hålls, träder nödbromssystemet Active Brake Assist in. Om avståndet minskar så kraftigt att en olycka troligtvis kommer att inträffa om en inbromsning inte sker aktiveras ABA3. Bromssystemet förbereds då på en akut inbromsning och en fullbromsning inleds automatiskt om föraren fortfarande inte reagerar.

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Våra hygienåtgärder

Mer säkerhet i COVID‑19-tider.

Daimler Buses erbjuder avancerad klimatteknik för bussar och utvecklar innovationer som gör det ännu säkrare att köra bussarna.

Visa alla artiklar
Nödbromsassistent ABA 4.

Nödbromsassistent ABA 4.

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varnar föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs.

Nödbromsassistent ABA 4.

Nödbromsassistent ABA 4.

Active Brake Assist 4 (ABA 4) ingår som standard. Systemet varnar föraren om avståndet till ett framförvarande fordon eller stillastående hinder blir för litet och en olycka är oundviklig vid oförändrad körning. Dessutom registrerar ABA 4 fotgängare som rör sig snett framför bussen. Om föraren inte reagerar på varningarna utlöser systemet automatiskt en full inbromsning.

Hög konstruktionsstyvhet.

Hög konstruktionsstyvhet.

Med sin höga konstruktionsstyvhet enligt ECE-R 66.02 är HD-modellerna av ComfortClass väl förberedda för dagens krav.

Hög konstruktionsstyvhet.

Hög konstruktionsstyvhet.

Med sin höga konstruktionsstyvhet enligt ECE-R 66.02 är HD-modellerna av ComfortClass väl förberedda för dagens krav. Till detta bidrar bland annat hållfasthetsoptimerade, runtomgående spant och användningen av höghållfast stål.

En robust men lätt bärande konstruktion begränsar följderna vid en olycka. Den stabila konstruktionen är ett resultat av stabilitetsoptimerade förstärkningsringar runt om, nya knutelement och optimerade stolptvärsnitt.

LED: Se och bli bättre sedd.

LED: Se och bli bättre sedd.

Våra nya LED strålkastare (tillval) ger ett mycket bättre ljus och där med högre säkerhet.

LED: Se och bli bättre sedd.

LED: Se och bli bättre sedd.

Våra nya LED strålkastare (tillval) ger ett mycket bättre ljus och där med högre säkerhet. Ljusstyrkan motsvarar nästan dagsljus och på så vis blir det mer naturligt ljus för ögat och förarnens ögon förblir utvilade längre.