Säkerhet
HD-modeller

Säkerhet

En förebild i fråga om säkerhet.

Du kan alltid lita på Setras höga säkerhetsstandarder. Det är inte annorlunda med nästa generation av ComfortClass. Revolutionerande assistanssystem som Active Drive Assist 2, Active Brake Assist 5 och 360°-kameran är oöverträffade i sin klass. Detta innebär bästa möjliga skydd och största möjliga avkoppling på vägen - inte bara för dina passagerare och förare, utan även för dig som företagare.

Setras integrerade säkerhetskoncept hjälper till att förebygga olyckor på ett proaktivt sätt. Den skyddar både passagerare och förare och omfattar även trafikanterna. Nästa generation av ComfortClass understryker den höga säkerhetsstandarden med spektakulära innovationer på området assistanssystem. Active Brake Assist 5 (ABA 5) är världens första nödbromsassistent för bussar som kan reagera på fotgängare i rörelse med en nödbromsning. Med tillvalet Active Drive Assist 2 kan du för första gången använda halvautomatisk körning i en buss. Och det nya 360°-kamerasystemet (tillval) ger dig en helhetsbild av trafiksituationen.

Listan över nya säkerhets- och assistanssystem för Setra ComfortClass på området aktiv säkerhet är lång. Det börjar med tillvalet Active Drive Assist 2, som för första gången i en buss gör det möjligt för föraren att köra halvautomatiskt. Det bygger på befintliga assistanssystem vars funktioner har kombinerats till Active Drive Assist 2. Dessa inkluderar den vidareutvecklade Predictive Powertrain Control (PPC), Lane Assistant (SPA) och den nya Active Brake Assist 5 (ABA 5). Det är bara genom deras samverkan som körprocesser som acceleration, inbromsning, avståndshållning, styrning och filhållning kan utföras automatiskt av Active Drive Assist 2. Detta gäller för hela hastighetsområdet från 0 till 100 km/h på motorvägar och motorvägsliknande vägar. Särskilt det nya nödbromssystemet Active Brake Assist 5 (ABA 5), som är standard, är särskilt användbart i stadstrafik. För första gången fungerar den med en kombination av radar- och kamerasystem. Jämfört med det tidigare ABA 4-systemet kan det nya systemet reagera på rörliga personer inte bara med partiell inbromsning utan även med full inbromsning upp till en fordonshastighet på 50 km/h. I oklara situationer kan systemet reagera med full inbromsning. I tveksamma situationer kan föraren också förlita sig på fördelarna med den 360°-kamera som finns som tillval. Grunden utgörs av fyra kameror på bussens framsida, båda sidor och baksida. De fyra kamerabilderna smälter samman för att skapa en 360° fågelperspektivbild av bussen och dess omgivningar. Och om du vill ha ännu bättre sikt kan du använda de nya, ännu skarpare full-LED-strålkastarna med Highbeam Assist för helljus. De antivirala filteruppsättningarna, som ingår i ComfortClass standardutrustning, visar att ämnet säkerhet omfattar mycket mer. För ett ännu effektivare smittskydd kan förarskyddsdörrar, mjukvaruuppdateringar eller desinfektionsdispenser installeras individuellt i efterhand.

Active Drive Assist 2 hjälper aktivt föraren med avstånd och filhållning genom att kombinera olika assistanssystem. Systemet kan bromsa, accelerera och hålla bilen på vägen genom aktiva styrrörelser. För detta ändamål kombinerar den de enskilda systemens funktioner på ett unikt sätt och möjliggör på så sätt halvautomatisk körning i alla hastigheter.

1. Närradar: 130° I räckvidd 70 m
2. Fjärradar: 18° I räckvidd 250 m
3. Monokamera: 25° I räckvidd upp till 600 m

Alla förarhjälpsystem arbetar tillsammans med Active Drive Assist 2: för att säkerställa en så ekonomisk körstil som möjligt. Systemet fungerar i enlighet med specifikationerna för Predictive Powertrain Control. Systemet använder sig av funktionella förlängningar baserade på den beprövade adaptiva farthållaren och den aktiva filhållningsassistenten Lane Assist för styrning i längd- och sidled. Active Drive Assist 2 använder samma avancerade radar- och kamerateknik som Active Brake Assist 5 för att upptäcka framförvarande trafik.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

ABA 5 hjälper föraren genom automatiserad inbromsning vid risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Det detekterar även rörliga eller stillastående personer framför fordonet. Systemet reagerar med en ljudsignal och optiska varningar till föraren samtidigt som en partiell bromsning eller fullbromsning inleds.

Föraren kan när som helst stänga av Active Brake Assist 5, men den femte generationen, precis som den fjärde, är så tekniskt avancerad och utformad att detta väldigt sällan behöver göras. Med de utökade systemgränserna för Active Brake Assist 5 kan olyckor förhindras ännu mer tillförlitligt än tidigare. Automatiserad nödbromsning vid upptäckten av personer som rör sig ger ytterligare ett plus i säkerhet – särskilt för resor i innerstadsområden.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Den adaptiva farthållaren (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5) befriar föraren från den onödiga stress som är förknippad med att hålla ett konstant avstånd till fordonet framför honom, genom kontinuerlig mätning. ABA 5 stöder dessutom föraren i händelse av en förestående kollision med stillastående föremål, rörliga föremål och fotgängare.

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Adaptiv farthållare (ACC) med aktiv bromsassistans 5 (ABA 5).

Som en vidareutveckling av ABA 4 kombinerar ABA 5 användningen av radar och kamera. Tack vare sensorfusionen kan systemet nu reagera på korsande, mötande eller gående i den egna körbanan inom systemgränserna upp till en fordonshastighet på 50 km/h med en automatisk nödbromsning. Detta gäller även fotgängare som går framför fordonet, som upptäcks av systemet under körning och som plötsligt stannar. I snö, regn, dimma, bländning, direkt solljus eller ändrade ljusförhållanden kan räckvidden och upptäckten av fordon och personer försämras.

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

Körfältsassistenten (SPA).

Körfältsassistenten (SPA).

SPA aktiveras från en hastighet av 60 km/h (40 mph). Körfältsassistenten stängs av när blinkersen aktiveras, t.ex. när föraren initierar ett avsiktligt filbyte. Systemet kan avaktiveras i ICUC-menyn, t.ex. på en byggarbetsplats.

En liten kamera bakom vindrutan använder väglinjer för att registrera vägen direkt framför fordonet. Om fordonet är på väg att passera någon av markeringarna utan att blinkers aktiverats, varnas föraren av en vibration i sätet. Kameran bestämmer varningsögonblicket baserat på körbanans bredd, avståndet till markeringslinjen och hastigheten när man närmar sig markeringen. Körfältsassistenten blir aktiv över en hastighet på 60 km/h. Det stängs av genom att man använder blinkersen, till exempel när man påbörjar ett avsiktligt byte av körfält.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Däcktryckskontroll (TPM).

Däcktryckskontroll (TPM).

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Däcktrycket registreras både när fordonet står stilla och när det rör sig. Se upp! En plötslig tryckförlust, t.ex. på grund av att ett främmande föremål trängt in i däcket, indikeras inte omedelbart av däcktrycksövervakningssystemet. Skador på däcken som inte leder till akut tryckförlust upptäcks inte heller av övervakningssystemet. Här är och förblir det viktigt att föraren gör en visuell kontroll.