Bezpečnost
Modely HD

Bezpečnost

Mistr v bezpečnosti.

Vždy se můžete spolehnout na vysoký bezpečnostní standard Vaších autobusů Setra. Nejinak je tomu u nové generace ComfortClass. Revoluční asistenční systémy jako Active Drive Assist 2, Active Brake Assist 5 a 360° kamera jsou ve své třídě příkladné. To znamená nejlepší možnou ochranu a největší možnou relaxaci na cestách – nejen pro Vaše cestující a řidiče, ale i pro Vás jako podnikatele.

Integrální bezpečnostní koncept Setra pomáhá proaktivně předcházet nehodám. Chrání cestující i řidiče a zahrnuje zranitelné účastníky silničního provozu. Nová generace ComfortClass podtrhuje vysoký standard bezpečnosti velkolepými inovacemi v oblasti asistenčních systémů. Active Brake Assist 5 (ABA 5) je první asistent nouzového brzdění pro autokary na světě, který dokáže reagovat na pohybující se chodce nouzovým brzděním. Volitelný Active Drive Assist 2 poprvé umožňuje poloautomatickou jízdu v autobuse. A nový volitelný 360° kamerový systém poskytuje řidiči všestranný pohled na dopravní situaci.

Seznam nových bezpečnostních a asistenčních systémů v Setra ComfortClass v oblasti aktivní bezpečnosti je dlouhý. Začíná to volitelným Active Drive Assist 2, který řidiči poprvé v autobuse umožňuje částečně automatizovanou jízdu. Vychází ze stávajících asistenčních systémů, jejichž funkce byly zkombinovány pro Active Drive Assist 2. Patří mezi ně dále vyvinutý systém předvídavého tempomatu Predictive Powertrain Control (PPC), asistent jízdy v jízdním pruhu (SPA) a nový aktivní brzdový asistent Active Break Assist 5 (ABA 5). Pouze při jejich vzájemné interakci může Active Drive Assist 2 automaticky provádět jízdní procesy, jako je zrychlování, brzdění, udržování vzdálenosti, řízení a udržování v jízdním pruhu. To platí pro celý rozsah rychlostí od 0 do 100 km/h na dálnicích a silnicích podobných dálnicím. Zejména v městském provozu je naopak nápomocný nový asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 5 (ABA 5), který je standardně instalován. To funguje poprvé s kombinací radarových a kamerových systémů. Ve srovnání s předchozím systémem ABA 4 dokáže nový systém reagovat na pohybující se osoby nejen částečným brzděním, ale plným brzděním při rychlosti vozidla do 50 km/h. V nejasných situacích se může řidič spolehnout i na výhody volitelné 360° kamery. Základ tvoří čtyři kamery - vpředu, na obou stranách a na zádi autobusu. Ze čtyř snímků z kamer je pomocí datové fúze vytvořen 360° přehled o autobusu a jeho okolí z ptačí perspektivy. A pokud chcete ještě větší perspektivu, můžete použít nové, ještě jasnější full LED světlomety Zadní asistent dálkových světel. Sady antivirových filtrů, které jsou standardem v ComfortClass, dokazují, že v oblasti bezpečnosti je mnohem více. Ochranná přepážka řidiče, aktualizace softwaru nebo dávkovače dezinfekčního prostředku lze takto autobus individuálně dovybavit pro ještě účinnější ochranu před infekcí.

Active Drive Assist 2 aktivně podporuje řidiče při udržování vzdálenosti a jízdního pruhu kombinací různých asistenčních systémů. Systém může brzdit a zrychlovat vozidlo a udržovat jej ve stopě prostřednictvím aktivních pohybů řízení. K tomu jedinečným způsobem kombinuje funkce jednotlivých systémů a umožňuje tak již poloautomatizovanou jízdu ve všech rychlostních pásmech.

1. Radar s krátkým dosahem: 130° I dosah 70 m
2. Radar s dlouhým dosahem: 18° I dosah 250 m
3. Monitorovací kamera: 25° I dosah až 600 m

Všechny asistenční systémy spolupracují s Active Drive Assist 2: pro zajištění co nejhospodárnějšího stylu jízdy systém pracuje podle specifikací Predictive Powertrain Control. Systém využívá funkční rozšíření založená na osvědčeném adaptivním tempomatu a aktivním asistentu jízdního pruhu pro podélné a příčné vedení vozidla. K detekci provozu před vámi využívá Active Drive Assist 2 stejnou pokročilou radarovou a kamerovou technologii jako Active Brake Assist 5.

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje bezpečnost provozu, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. B. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Systém ABA 5 podporuje řidiče automatickým spuštěním nouzového brzdění, pokud hrozí riziko nárazu do vpředu jedoucích vozidel nebo stojících překážek. Detekuje také pohybující se nebo stojící osoby před vozidlem. Systém reaguje zvukovým a vizuálním upozorněním řidiče a současným částečným nebo úplným zabrzděním.

Řidič může Active Brake Assist 5 kdykoli vypnout, pátá a čtvrtá generace jsou však zásadně navrženy a technicky natolik propracované, že tento proces dává smysl jen ve výjimečných případech. S rozšířenými možnostmi systému asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 5 lze nehodám předcházet ještě spolehlivěji než dosud. Automatizované nouzové brzdění pro pohybující se osoby nabízí další plus z hlediska bezpečnosti – zejména pro jízdy v městských oblastech.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému.

Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5) uleví řidiči tím, že na základě průběžných měření udržuje konstantní vzdálenost – definovanou řidičem – od vozidla před ním. ABA 5 přitom podporuje řidiče i v případě hrozící srážky se stojícími předměty, pohybujícími se předměty a pohybujícími se chodci.

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Adaptivní tempomat (ACC) s aktivním brzdovým asistentem 5 (ABA 5).

Další vývojová fáze od ABA 4 kombinuje ABA 5 použití radaru a kamery. Díky fúzi senzorů může systém nyní reagovat na osoby přecházející, přibližující se nebo jedoucí ve vlastním jízdním pruhu automatickým nouzovým zastavením v rámci limitů systému až do rychlosti vozidla 50 km/h. To platí i pro chodce, kteří jdou před vozidlem, jsou systémem detekováni během pohybu a poté náhle zastaví. Při sněhu, dešti, mlze, silném poprašku, oslnění, přímém slunečním světle nebo měnících se světelných podmínkách může být omezen dosah a rozpoznávání vozidel a osob.

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h. Asistent jízdního pruhu se vypne ovládáním blinkru, například když řidič zahájí požadovanou změnu jízdního pruhu.

Malá kamera za čelním sklem monitoruje oblast vozovky pomocí vyznačených čar přímo před vozidlem. Pokud hrozí, že vozidlo přejede jednu z označovacích čar bez upozornění, je řidič varován pulzováním na sedadle. Kamera určuje dobu varování na základě šířky jízdního pruhu, vzdálenosti od čáry značení a rychlosti nájezdu k linii značení. SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h a vypne se ovládáním blinkru, například pro zahájení požadované změny jízdního pruhu.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Tlak v pneumatikách se zaznamenává jak při stání, tak při jízdě. Nebezpečí! Systém sledování tlaku v pneumatikách okamžitě neindikuje náhlou ztrátu tlaku, například v důsledku vniknutí cizího tělesa. Poškození pneumatik, které nevede k akutní ztrátě tlaku, také monitorovací systém nezaznamenává. Zde je a zůstává nezbytná vizuální kontrola řidičem.