Bezpečnost
Modely HD

Bezpečnost

Mistr v bezpečnosti.

Vždy se můžete spolehnout na vysoký bezpečnostní standard Vašich autobusů Setra. Nejinak je tomu u nové generace ComfortClass. Revoluční asistenční systémy jako Active Drive Assist 2, Active Brake Assist 6 a 360° kamera jsou ve své třídě příkladné. To znamená nejlepší možnou ochranu a největší možnou relaxaci na cestách – nejen pro Vaše cestující a řidiče, ale i pro Vás jako podnikatele.

Integrální bezpečnostní koncept Setra pomáhá proaktivně předcházet nehodám. Chrání cestující i řidiče a zahrnuje zranitelné účastníky silničního provozu. Nová generace ComfortClass podtrhuje vysoký standard bezpečnosti velkolepými inovacemi v oblasti asistenčních systémů. Nový, standardní asistent nouzového brzdění pro autobusy, Active Brake Assist 6 (ABA 6), detekuje pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem a může samostatně zahájit nouzové brzdění. Volitelný Active Drive Assist 2 poprvé umožňuje částečně automatizovanou jízdu v autobuse. Volitelný 360° kamerový systém poskytuje řidiči všestranný přehled o dění na silnici. A nový MirrorCam zaujme ve srovnání s běžnými vnějšími zrcátky výrazně větším zorným polem při pohledu z bočních oken.

Seznam nových bezpečnostních a asistenčních systémů Setra ComfortClass v oblasti aktivní bezpečnosti je dlouhý. Začíná to příplatkovým systémem Active Drive Assist 2, který řidiči poprvé umožňuje částečně automatizovanou jízdu v autobusu. Základem jsou již existující asistenční systémy, jejichž funkce jsou sloučeny do systému Active Drive Assist 2. Patří k nim zdokonalený předvídavý tempomat Predictive Powertrain Control (PPC), asistent jízdy v jízdním pruhu (SPA) a nový aktivní brzdový asistent Active Brake Assist 6 (ABA 6). Jízdní manévry jako zrychlování, brzdění, udržování odstupu, řízení a udržování jízdního pruhu mohou být automaticky prováděny pouze systémem Active Drive Assist 2 prostřednictvím jeho interakce. To platí pro celý rychlostní rozsah od 0 do 100 km/h na dálnicích a rychlostních silnicích. Na druhou stranu je nový asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 6 (ABA 6) ve standardní výbavě obzvláště užitečný v městském provozu. Funguje pomocí kombinovaného radarového a kamerového systému. V porovnání s dosavadním systémem ABA 5 dokáže nový systém rozpoznat pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem a samostatně zahájit nouzové brzdění. Nehodám lze díky systému ABA 6 zabránit ještě spolehlivěji. Systém pokrývá celý rychlostní rozsah a je aktivní na pozadí. I v nepřehledných situacích se může řidič spolehnout na výhody příplatkového 360° kamerového systému. Je založena na čtyřech kamerách, které jsou umístěny vpředu, na obou stranách a na zádi autobusu. Čtyři snímky z kamer jsou sloučeny dohromady pomocí fúze dat a poskytují tak 360° pohled z ptačí perspektivy na zájezdový autobus a okolí. A pokud chcete ještě jasnější výhled, můžete se spolehnout na nové, ještě jasnější full LED světlomety s asistentem dálkových světel.

Active Drive Assist 2 aktivně podporuje řidiče při udržování vzdálenosti a jízdního pruhu kombinací různých asistenčních systémů. Systém může brzdit a zrychlovat vozidlo a udržovat jej ve stopě prostřednictvím aktivních pohybů řízení. K tomu jedinečným způsobem kombinuje funkce jednotlivých systémů a umožňuje tak již poloautomatizovanou jízdu ve všech rychlostních pásmech.

1. Radar s krátkým dosahem: 130° I dosah 70 m
2. Radar s dlouhým dosahem: 18° I dosah 250 m
3. Monitorovací kamera: 25° I dosah až 600 m

Všechny asistenční systémy spolupracují s Active Drive Assist 2: pro zajištění co nejhospodárnějšího stylu jízdy systém pracuje podle specifikací Predictive Powertrain Control. Systém využívá funkční rozšíření založená na osvědčeném adaptivním tempomatu a aktivním asistentu jízdního pruhu pro podélné a příčné vedení vozidla. K detekci provozu před vámi využívá Active Drive Assist 2 stejnou pokročilou radarovou a kamerovou technologii jako Active Brake Assist 6.

360° kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, které snímají bezprostřední okolí vozidla a vytvářejí nepřímý výhled do všech stran. V závislosti na vozidle je příslušná 10" obrazovka umístěna v různých oblastech kokpitu. Tento systém umožňuje vidět kolemjdoucí, cyklisty a překážky v oblastech, které by řidič jinak neviděl. Systém tak zvyšuje bezpečnost provozu, protože riziko kolize je rozpoznáno a lze mu v nejlepším případě předejít.

Pohledy 360° kamery jsou k dispozici vždy při jízdě vpřed do rychlosti cca 30 km/h a při jízdě vzad. Upozornění: Riziko nehod způsobených předměty vyčnívajícími do dopravního prostoru nad kamerami, např. vyčnívající střechy, vnější zpětná zrcátka vlastních i jiných autobusů atd. Kamery tyto předměty nedokážou detekovat. Zejména v 360° záběru může vzniknout dojem otevřeného prostředí, byť předměty vyčnívají do manévrovacího prostoru nad připojenými kamerami.

Asistent nouzového brzdění ABA 6 pomáhá řidiči tím, že automaticky zahájí nouzové brzdění, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nárazu zezadu do vozidel jedoucích vpředu nebo stojících překážek. Dokáže také detekovat pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem. Systém na to může reagovat akustickým a vizuálním varováním pro řidiče a také automaticky iniciovaným částečným brzděním nebo nouzovým brzděním.

S Active Brake Assist 6 se lze nehodám vyhnout ještě spolehlivěji. Systém pokrývá celý rozsah rychlostí vozidla a je aktivní na pozadí. Do rychlosti 60 km/h může reagovat na chodce a cyklisty. Bezpečnostní systém ABA 6 dokáže reagovat na přecházející, protijdoucí osoby a pohybující se cyklisty v jízdním pruhu automatickým nouzovým brzděním. Tato automatizace také může nabídnout další zvýšení bezpečnosti pro cyklisty, ať už v meziměstském nebo městském provozu.

Sideguard Assist 2 je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování vpravo nebo odbočování vlevo, když je výhled potenciálně omezen. Systém je navržen tak, aby pomohl detekovat stojící nebo pohybující se překážky v rámci limitů systému a varoval řidiče, aby se vyhnul kritickým situacím nebo snížil následky nehod při odbočování nebo změně jízdního pruhu.

Boční prostory vozidla jsou neustále monitorovány. V důsledku toho jsou vozidla, chodci nebo cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu, detekováni jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. Radarový systém přesně detekuje pohyby a varuje řidiče před možnými kolizemi. Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná varování umožňují řidiči řídit bezpečně a uvolněně.

Inovativní Traffic Sign Assist nabízí maximální bezpečnost a pohodlí na silnici. Díky podpoře GPS a kamery je rychlost vozidla průběžně porovnávána s platnými dopravními předpisy.

Systém je navržen tak, aby poskytoval vyhrazenou a adekvátní zpětnou vazbu v případě překročení povolené rychlosti. Díky nejmodernější přístrojové desce dostává řidič vizuální i akustické signály, které okamžitě upozorňují na rychlost.

Moderní systém MirrorCam umožňuje jasný a komplexní pohled na silniční provoz. Díky kamerám s vysokým rozlišením je bezpečnost jízdy a riziko nehod minimalizováno. Rozšířené zorné pole umožňuje řidiči vidět chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu v oblasti. Tím se eliminuje mrtvý úhel při odbočování vpravo.

V závislosti na vozidle se snímky zobrazují na 7" a 15" monitorech. Dva displeje s vysokým rozlišením zobrazují různá zorná pole. Fotodiody integrované v monitorech zachycují dopadající světlo a individuálně upravují jas příslušného monitoru. Aby se řidiči usnadnilo posuzování snímků, mají 15“ varianty tři různé pomocné čáry. Spolu s trvale kalibrovanou koncovou čárou vozidla podporuje čára vzdálenosti řidiče při posuzování blížících se objektů. Překrytí asistenta předjíždění se aktivuje při rychlosti 10 km/h při blikání, aby bezpečně podpořilo předjížděcí manévry nebo odbočování. Kromě toho je v monitoru nainstalován displej pro funkci Blind Spot Assist.

Asistent dálkových světel automaticky zapíná nebo vypíná dálková světla v závislosti na provozu, takže vozovka před vámi je vždy optimálně osvětlena. Přispívá k vyšší bezpečnosti prostřednictvím zlepšených světelných podmínek a optimalizovaného osvětlení a zvyšuje jízdní komfort a bezpečnost.

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

Asistent jízdního pruhu (SPA).

Asistent jízdního pruhu (SPA).

SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h. Asistent jízdního pruhu se vypne ovládáním blinkru, například když řidič zahájí požadovanou změnu jízdního pruhu.

Malá kamera za čelním sklem monitoruje oblast vozovky pomocí vyznačených čar přímo před vozidlem. Pokud hrozí, že vozidlo přejede jednu z označovacích čar bez upozornění, je řidič varován pulzováním na sedadle. Kamera určuje dobu varování na základě šířky jízdního pruhu, vzdálenosti od čáry značení a rychlosti nájezdu k linii značení. SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h a vypne se ovládáním blinkru, například pro zahájení požadované změny jízdního pruhu.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému.

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPM).

Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Tlak v pneumatikách se zaznamenává jak při stání, tak při jízdě. Nebezpečí! Systém sledování tlaku v pneumatikách okamžitě neindikuje náhlou ztrátu tlaku, například v důsledku vniknutí cizího tělesa. Poškození pneumatik, které nevede k akutní ztrátě tlaku, také monitorovací systém nezaznamenává. Zde je a zůstává nezbytná vizuální kontrola řidičem.

Právní upozornění k aktivním bezpečnostním asistenčním systémům: Nouzové brzdové systémy a další bezpečnostní asistenční systémy mohou podpořit řidiče a v kritických jízdních situacích, za optimálních podmínek a v rámci limitů systému, zmírnit závažnost nehody nebo nehodě předejít. Řidič má však bez ohledu na to povinnost přizpůsobit své jízdní chování a zejména rychlost provozu a povětrnostním podmínkám a být vždy pozorný. To platí zejména ve speciálních situacích, jako jsou: namrzlé nebo mokré vozovky, déšť, boční vítr, špatná viditelnost, sněžení, mlha atd. Řidič vozidla je tedy vždy odpovědný za řešení jízdních situací a nesmí se spoléhat výhradně na bezpečnostní asistenční systémy.