Hospodárnost
Modely HD

Hospodárnost

Cestujte se ziskem.

Nejhospodárnější autobus je vždy ten, který se dokonale hodí pro Vaši oblast použití. Díky Setra ComfortClass a široké škále modelů a vybavení bude mít Vaše společnost dobrou pozici tváří v tvář tvrdé konkurenci. Dokonale sladěné hnací ústrojí, vysoká hodnota zachování a vysoce profesionální servis od OMNIplus také zvyšují efektivitu. Stejně jako nové, unikátní asistenční systémy.

Nová generace ComfortClass dále zvyšuje svou efektivitu pomocí revolučních asistenčních systémů. Volitelný Active Drive Assist 2 umožňuje poprvé v autobusovém světě poloautomatickou jízdu ve všech rychlostních rozsazích. To znamená více bezpečnosti – a vyšší hospodárnost. Inteligentní, palivo šetřící tempomat Predictive Powertrain Control (PPC) je standardní výbavou a nyní je ještě výkonnější. Díky rozšířeným mapovým podkladům jsou kromě dálnic a hlavních silnic pokryty téměř všechny mimoměstské silnice v Evropě. A nový volitelný asistenční systém Driver Score poskytuje řidiči neustále aktuální zpětnou vazbu – pro úspornější styl jízdy.

Díky mnoha individuálním opatřením specifickým pro vozidlo Vám Setra ComfortClass nabízí mimořádně nízkou spotřebu paliva. Na jedné straně je to díky pokročilému hnacímu ústrojí z jednoho zdroje. Od výkonných a úsporných motorů nejnovější verze emisní normy Euro VI až po plně automatizovanou převodovku a hladce běžící hnací nápravu komponentů značky Mercedes s hvězdou. Na druhé straně inteligentní řízení energie a spotřeby a příkladný koeficient aerodynamického odporu 0,33 významně přispívají k nízké spotřebě paliva třídy ComfortClass. Stejně jako oni snížení karoserie při dálničních rychlostech. Náklady na údržbu u ComfortClass jsou jako obvykle také nízké. Přispívají k tomu dlouhé servisní intervaly, dobrá přístupnost komponentů pro údržbu a promyšlený systém čištění a výměny pro dodatečnou úpravu výfukových plynů. OMNIplus je na Vaší straně s největší evropskou servisní sítí specifickou pro autobusy pro všechny aspekty týkající se oprav a údržby Vašeho autobusu. Ať už 24hodinový servis 24H SERVICE, školení zaměstnanců nebo inovace digitálních služeb – s OMNIplus můžete dále optimalizovat hospodárnost Vaší Setra ComfortClass.

Zdokonalený a prediktivní tempomat PPC integruje do automatického řazení styl jízdy přizpůsobený topografii a ve spojení s přesně koordinovanou strategií řazení umožňuje znatelnou úsporu paliva. S novou, optimalizovanou generací je nyní systém ještě výkonnější. PPC jezdí po venkovských silnicích, bere v úvahu křižovatky a kruhové objezdy a je propojen s tempomatem s regulací vzdálenosti. Lze jej použít od rychlosti 15 km/h. 

Prediktivní tempomat PPC, optimalizovaný a dále vyvinutý pro budoucnost inteligentního řízení, je ukázkovým příkladem digitální autobusové sítě. Má přístup k topografickým datům více než 95 procent dálnic, hlavních silnic a venkovských silnic v mnoha evropských zemích. Pomocí GPS PPC vždy zná aktuální polohu autobusu a jeho trasu před sebou s jeho výškovým profilem a sklonem. Na základě těchto údajů, aktuální a specifikované rychlosti, aktuální hmotnosti vozidla a údajů o výkonu motoru, točivém momentu a převodovce PPC reguluje rychlost a ovlivňuje strategii řazení. EcoRoll je zde také použit: V případech, které stojí za to, technologie volí neutrální polohu převodovky a umožňuje tak autobusu jezdit hospodárněji bez ztrát odporu. Motor nadále běží na volnoběh. Technologie pak zařadí zpět správný rychlostní stupeň.

Predictive Powertrain Control optimalizuje způsob jízdy nově i na meziměstských trasách, na kterých dosud nebylo použití tempomatu smysluplné. V mapových podkladech byly pro tyto účely uloženy celoevropské poloměry zatáček, omezení rychlosti a regulace přednosti v jízdě na křižovatkách a kruhových objezdech.

Pokud funkci Predictive Powertrain Control převezme, je to indikováno na displeji v kokpitu zeleným symbolem. Kromě toho se zobrazí grafika, která schematicky oznamuje události na trase před Vámi.

Predictive Powertrain Control řídí tempomat způsobem, který šetří palivo. V závislosti na terénu a situaci mohou být hodnoty tolerance nad a pod rychlostí osazování (hystereze) bodově překročeny nebo podkročeny.

Nový Predictive Powertrain Control nyní také optimalizuje zatížení motoru na méně náročných trasách.

Efektivní všestranný pomocník.

Motor OM 470 se zdvihovým objemem 10,7 l přesvědčí po všech stránkách. Šestiválcový řadový motor je ideálním motorem tam, kde je požadována kompaktní konstrukce s nízkou hmotností, vysokým výkonem s dobrým točivým momentem a maximální účinností s nízkou spotřebou paliva a dlouhými intervaly údržby. Točivý moment 2 100 Nm je k dispozici již od 1 100 ot./min. I přes svou kompaktnost dosahuje vrcholná varianta výkonu 335 kW. Pohonná jednotka obsahuje litinovou klikovou skříň, ocelové písty, jednodílné hlavy válců se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě, čtyři ventily na válec a nově vyvinutý systém vysokotlakého vstřikování X-PULSE. Nejenže minimalizuje spotřebu paliva, ale také maximalizuje hladký chod motorů při dodržení emisních hodnot Euro VI stupeň E. I přes značné dodatečné úsilí spojené s úpravou výfukových plynů se nám podařilo snížit spotřebu paliva motoru. Společně s delšími intervaly údržby a dlouhou životností má motor vše, co potřebuje k tomu, aby byl odolný a ziskový.

Driver Score.

Nový asistenční systém Driver Score poskytuje řidiči důležitou podporu. Formou praktických hlášení na displeji pomáhá řidiči neustále optimalizovat jeho způsob jízdy. Systém vyhodnocuje čtyři kategorie – zrychlení, brzdění, rovnoměrnost a dojezd. Relevantní jsou rovněž pokyny týkající se stavu vozidla, například nízká hladina paliva, AdBlue nebo motorového oleje. Driver Score vyhodnocuje osobní styl jízdy pro každou z těchto kategorií podle konkrétních parametrů. V kategorii brzd se například hodnotí četnost použití zpomalování na nejvyšší úrovni místo ovládání provozní brzdy nebo rozumný proces brzdění. V kategorii "Accelerate" se naopak důkladně zkoumá sešlápnutí plynového pedálu nebo otáčky motoru. S novou generací se rozsah sledovaných parametrů opět výrazně zvyšuje. V budoucnu tak budou nové i stávající parametry rozděleny do čtyř kategorií zrychlení, brzdění, plynulost a dojezd. Krok, který činí efektivitu hmatatelnou.

Tire Pressure Monitoring (TPM).

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému. Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

  • Motor OM 470.
  • Driver Score.
  • Tire Pressure Monitoring (TPM).

ComfortClass Setra se vyplatí. Dokonale vyladěné hnací ústrojí, pokročilé asistenční systémy a jeho nepřekonatelná aerodynamika minimalizují spotřebu paliva. Dlouhé servisní intervaly, hustá servisní síť a vysoce profesionální dodávka náhradních dílů zajišťují provozní připravenost. ComfortClass je také působivá, když se podíváte na její nákladovou bilanci v průběhu celého životního cyklu.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) odrážejí všechny náklady po dobu životnosti ComfortClass. To, co stojí Vaše ComfortClass, totiž není jen otázka pořizovací ceny a financování. To je důvod, proč my v Setře vždy vidíme celkový obrázek, když vyvíjíme autobus. Mezi klíčové faktory TCO patří investiční náklady, náklady na energii, náklady na údržbu a opravy a zbytková hodnota při prodeji autobusu. Všechny tyto faktory optimalizujeme a tím pro vás dosáhneme nejlepší možné celkové ekonomiky. Například neustálým dalším rozvojem asistenčních systémů a optimalizací intervalů údržby, ale také službou na míru a v neposlední řadě známou kvalitou a životností našich autobusů.

Pro nízké TCO náklady s Vámi ve spolupráci přizpůsobíme vybavení Vaší ComfortClass přesně na požadovaný účel. Ústřední roli hraje výběr asistenčních systémů řidiče v autobuse. To Vám umožní konkrétně se vyhnout nehodám a z toho vyplývajícím nákladům na opravy a servisním časům. Také pomáhají řidiči spotřebovat na silnici co nejméně paliva. Dalším bodem je správný balíček služeb pro Vaši třídu ComfortClass. Ať už se jedná o servisní smlouvy, školení zaměstnanců nebo digitální služby – naše servisní značka OMNIplus Vás podpoří nabídkou šitou na míru pro zajištění provozní připravenosti. A pokud tam Setra musí udělat zastávku, OMNIplus je největší autobusová síť v Evropě. V kombinaci s nepřekonatelným servisem náhradních dílů včetně jednotlivých procesů 3D tisku přímo v servisních centrech. Tento celkový balíček Vám umožní užívat si ComfortClass po dlouhou dobu. Radost, která pokračuje, i když chcete v určitém okamžiku vyměnit svou ComfortClass za nástupnický model. V tomto případě budete příjemně překvapeni vysokou zbytkovou prodejní hodnotou Vaší Setry. BusStore Vám na požádání zaručí i zůstatkovou hodnotu vašeho autobusu a později jej odkoupí. To Vám dává největší možnou bezpečnost plánování. Váš zástupce pro značku Setra Vám ji rád individuálně spočítá.

Celkové náklady vozidla po celou dobu jeho životního cyklu (TCO).

Celkový pohled.

Co Vás Setra bude stát, není jen otázkou pořizovací ceny. Ve společnosti Setra se proto při vývoji autobusu uplatňuje celistvý přístup. Optimalizujeme všechny faktory ovlivňující TCO a dosahujeme tak nejlepší možné celkové úspornosti. K těmto faktorům patří investiční náklady, energetické náklady, náklady na údržbu a opravy i zbytková hodnota při prodeji Vašeho autobusu.

To skvělé přitom je: Můžeme je ovlivnit – a činíme tak s maximálním úsilím. Například neustálým vývojem našich komponent pohonu a snižováním náročnosti údržby, ale i nabídkou služeb šitých na míru a v neposlední řadě i známou kvalitou a životností našich autobusů.