Lønnsomhet
HD-modeller

Lønnsomhet

Reiser med fortjeneste.

Den mest økonomiske bussen er alltid den som passer perfekt til ditt bruksområde. Med Setra ComfortClass og dens store modell- og utstyrsutvalg, klarer ditt foretak seg best i den harde konkurransen. Den perfekt avstemte drivlinjen, den høye gjenkjøpsverdien og de profesjonelle tjenestene fra OMNIplus øker også effektiviteten. Akkurat som de nye, unike assistansesystemene.

Neste generasjon ComfortClass fortsetter å utvide effektiviteten med revolusjonerende assistansesystemer. Active Drive Assist 2 som kan leveres om ønskelig, muliggjør delvis automatisert kjøring i alle bussens hastighetsområder. Det betyr mer sikkerhet – og mer lønnsomhet. Den intelligente, drivstoffbesparende cruisekontrollen Predictive Powertrain Control (PPC) er en del av standardutstyret og er nå enda mer effektiv. Med sitt utvidede kartmateriale, i tillegg til motorveier og landeveier, dekkes nesten alle ut- og innkjøringer av sentra i Europa. Og det nye assistansesystemet Driver Score som kan leveres om ønskelig, gir sjåføren kontinuerlig en aktuell tilbakemelding – for en økonomisk kjørestil.

Takket være mange kjøretøyspesifikke individuelle tiltak, tilbyr Setra ComfortClass deg et meget gunstig drivstofforbruk. For det første er dette en fortjeneste til den avanserte drivlinjen fra en enkelt kilde. Fra de kraftige og økonomiske motorene som oppnår den siste varianten avgassnivå Euro VI via den helautomatiserte girkassen til lavfriksjonsdrivakselen, har alle komponenter Mercedes-stjerne. For det andre gir intelligent energi- og forbruksstyring samt den eksemplariske CW-verdien på 0,33 et betydelig bidrag til ComfortClass' gunstige forbruk. Som f.eks. å senke karosseriet ved kjøring på motorvei. ComfortClass' servicekostnader er derfor også gunstige. Til dette bidrar de lange serviceintervallene, den gode tilgjengeligheten til komponentene for service og et gjennomtenkt rengjørings- og utskiftingssystem for eksosetterbehandling. For alle aspekter av reparasjon og vedlikehold av bussen din, er OMNIplus med Europas største busspesifikke servicenettverk tilgjengelig. Enten det gjelder 24h SERVICE, medarbeideropplæring eller digitale serviceinnovasjoner – med OMNIplus kan du optimalisere Setra ComfortClass' lønnsomhet ytterligere.

Den videreutviklede og forutseende PPC-cruisekontrollen integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken og muliggjør merkbare drivstoffbesparelser i forbindelse med den nøyaktig avstemte sjaltestrategien. Med den nye, optimaliserte generasjonen blir systemet nå enda mer effektivt. PPC fører langs landeveier, tar hensyn til kryss og rundkjøringer og er i nettverk med den adaptive cruisekontrollen. Bruken er mulig fra en hastighet på 15 km/t. 

Optimalisert og videreutviklet for fremtiden for intelligent kjøring, er den forutseende PPC-cruisekontrollen et godt eksempel på bussens digitale nettverk. Den bruker de topografiske dataene fra mer enn 95 prosent av motorveiene og landeveiene i mange europeiske land. PPC registrerer bussens aktuelle plassering og dens foranliggende kjørestrekning med høydeprofil eller stigninger til enhver tid. På grunnlag av disse dataene, den aktuelle og forhåndsbestemte hastigheten, den aktuelle kjøretøymassen samt dataer vedr. motorkraft, dreiemoment og gir, regulerer PPC hastigheten og påvirker sjaltestrategien. Her brukes også EcoRoll: I gitte tilfeller velger teknologien nøytralt gir og lar dermed reisebussen trille lenger uten å trekke. Motoren fortsetter å gå på tomgang. Teknologien legger deretter inn riktig gir igjen.

Predictive Powertrain Control har nylig også optimalisert kjørestilen på langrutestrekninger, der bruk av cruisekontroll tidligere ikke var fornuftig. Til dette formålet ble kurveradier, fartsgrenser og forkjørsrettbestemmelser i kryss og rundkjøringer lagret i kartmaterialet over hele Europa.

Hvis Predictive Powertrain Control tar over, indikeres dette med et grønt lysende symbol på cockpitdisplayet. I tillegg vises grafikk som skjematisk anviser kommende strekningshendelser.

Predictive Powertrain Control styrer cruisekontrollen på en drivstoffbesparende måte. Avhengig av terreng og situasjon kan toleranseverdiene over og under innstillingshastigheten (hysterese) overskrides eller underskrides på visse punkter.

Nye Predictive Powertrain Control optimaliserer nå belastningen på motoren selv på mindre krevende ruter.

Den effektive allrounderen.

OM 470 med et volum på 10,7 l overbeviser fullstendig. Den 6-sylindrede rekkemotoren er den optimale motoren når kompakt design med lav vekt, høy ytelse med god trekkraft samt maksimal effektivitet med lavt drivstofforbruk og lange serviceintervaller er ønskelig. Med et dreiemoment på 2.100 Nm fra 1.100 o/min. Toppvarianten har en ytelse 335 kW til tross for at den er kompakt. Motoren har veivhus laget i en støpejernslegering, stålstempler, en-delt sylindertopp med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr. sylinder og den nyutviklede høytrykksinnsprøytningen X-PULSE. Dette minimerer ikke bare drivstofforbruket, men maksimerer også motorens kultiverte gange i samsvar med utslippsverdiene til Euro VI nivå E. Til tross for den betydelige ekstra innsatsen når det gjelder avgassbehandling, har vi vært i stand til å redusere forbruket. Sammen med de lengre serviceintervallene og den lange levetiden har motoren alle forutsetninger for å være fremtidsikker og lønnsom.

Driver Score.

Det nye assistansesystemet Driver Score gir sjåføren viktig støtte. Kjørestilen kan optimaliseres kontinuerlig ved hjelp av praktiske meldinger på displayet. Systemet evaluerer i fire kategorier – akselerasjon, bremsing, jevn kjøring og trilling. Informasjon om kjøretøyets status, for eksempel lave nivåer av drivstoff, AdBlue eller motorolje, er også relevant. Driver Score evaluerer den personlige kjørestilen iht. bestemte parametere for hver av disse kategoriene. I kategorien bremsing blir f.eks. hyppigheten av retardbruk på høyeste nivå i stedet for bruk av driftsbremsen vurdert eller andre fornuftige prosesser ved bremsing. I kategorien akselerasjon blir derimot betjening av gasspedalen eller motorturtallet vurdert. Med den nye generasjonen øker omfanget av overvåkede parametrene betydelig igjen. I fremtiden vil både de nye og eksisterende parametrene være jevnt fordelt på de fire kategoriene akselerering, bremsing, jevn kjøring og trilling. Et skritt som gjør effektiviteten håndgripelig.

Dekktrykkontroll (TMP).

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene. Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

  • OM 470 motor.
  • Driver Score.
  • Dekktrykkontroll (TMP).

En Setra der ComfortClass vil lønne seg for deg. Den perfekt avstemte drivlinjen, avanserte assistansesystemet og den uovertrufne aerodynamikken minimerer drivstofforbruket. Lange serviceintervaller, et tett servicenettverk og en meget profesjonell reservedelforsyning sikrer operativ beredskap. ComfortClass imponerer også hvis man ser på kostnadsbalansen over hele livssyklusen.

I Total Cost of Ownership (TCO) gjenspeiles alle kostnader over hele levetiden for din ComfortClass. Tross alt, hva din ComfortClass koster er ikke bare et spørsmål om anskaffelsespris og finansiering. Hos Setra ser vi alltid helheten når vi utvikler en buss. De viktigste TCO-faktorene inkluderer investeringskostnader, energikostnader, kostnader for service og reparasjon og restverdien når du skal selge bussen. Vi optimaliserer alle disse faktorene og oppnår derved best mulig totaløkonomi. For eksempel ved å kontinuerlig utvikle assistansesystemer og optimalisere serviceintervaller, men også ved skreddersydd service og ikke minst på grunn av våre bussers kjente kvalitet og slitestyrke.

For lave TCO-kostnader tilpasser vi utstyret til din ComfortClass nøyaktig til det nødvendige formålet. Valg av førerassistansesystemer i bussen spiller en sentral rolle. Dette gjør at du kan unngå ulykker og resulterende reparasjonskostnader og verkstedopphold. De hjelper også sjåføren med å spare drivstoff. Et annet poeng er også den riktige servicepakken for din ComfortClass. Enten det gjelder servicekontrakter, medarbeideropplæring eller digitale tjenester – vårt OMNIplus støtter deg med et skreddersydd tilbud for å sikre operasjonell beredskap. Og hvis en Setra må gjøre et stopp innimellom, har OMNIplus det tetteste busspesifikke servicenettverket i Europa. Kombinert med en uovertruffen reservedelsforsyning, inkludert individuell 3D-utskrift direkte på støttepunktene. Denne totale pakken lar deg glede deg over din ComfortClass i lang tid. En glede som til og med fortsetter hvis du vil erstatte den med en etterfølgermodell på et tidspunkt. I dette tilfellet kan du bli overrasket over den høye bruktverdien på din Setra.

Total Cost of Ownership (TCO).

Et helhetlig perspektiv.

Hvor mye deres Setra koster, er ikke bare et spørsmål om anskaffelsesprisen. Hos Setra har vi alltid et helhetsperspektiv når vi utvikler busser. Vi optimerer alle TCO-faktorer og oppnår dermed best mulig lønnsomhet gjennom hele levetiden. Faktorene som inngår er investeringskostnadene, energikostnadene, kostnadene for vedlikehold og reparasjon samt restverdien ved salg av bussen.

Den gode nyheten: Vi kan påvirke alle disse faktorene – og det gjør vi etter beste evne. For eksempel ved å kontinuerlig videreutvikle drivverkskomponentene våre og ved å senke behovet for vedlikehold, men også gjennom en skreddersydd service og et fokus på bussens kvalitet og levetid.