Säkerhet
Nya MultiClass 500 LE

Säkerhet

Övertygande säkerhet.

Nya MultiClass 500 tar säkerhetsstandarden i Low-Entry-segmentet till en ny nivå. Den robusta ramkonstruktionen fungerar som en skyddande kokong. Avancerade hjälpsystem som Sideguard Assist 2 och Preventive Brake Assist 2 hjälper till att undvika olyckor. LED-strålkastare ger bästa tänkbara siktförhållanden. Den elektroniska parkeringsbromsen kombinerar enkel hantering med hög säkerhet.

Varje ny Setra står för avancerade hjälpsystem – MultiClass 500 är inget undantag. Därför är Low-Entry som standard utrustad med dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2 och Frontguard Assist, som hjälper till att undvika olyckor vid igångkörning, svängning eller filbyte. Som tillval finns den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist 2, som varnar föraren för kollisioner med stillastående eller rörliga objekt och vid behov inleder en lätt inbromsning. I grundutförandet ingår även vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist som varnar föraren om bussen överskrider den tillåtna maxhastigheten. Den nya backspegelkameran ger ett betydligt större synfält bakåt och åt sidorna. Och 360°-kamerasystemet ger dig ännu bättre överblick. På så sätt kan föraren upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars är svåra att se. Även den senaste versionen av den intelligenta farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) är en säkerhetsfaktor. När du kör in i tätorter sänker PPC automatiskt hastigheten, liksom före kurvor på landsväg med snäv radie eller hinder som rondeller och stopp- eller företrädesställen. Resultatet är ett anpassat och förutseende körsätt. Den nya elektroniska parkeringsbromsen ger ett helt annat funktionellt stöd: Systemet hjälper till vid igångkörning i uppförsbackar genom en extra integrerad igångkörningshjälp. Dessutom säkrar den bussen mot oavsiktlig ivägrullning om föraren stannar, lossar säkerhetsbältet och lämnar sin plats.

Med Preventive Brake Assist 2 erbjuder Daimler Buses den andra generationen av Active Brake Assist för stadsbussar. Systemet varnar för kollisioner med fotgängare och cyklister i rörelse samt stillastående och rörliga objekt. Om det finns risk för kollision varnas föraren med ljud- och ljussignaler och en lätt inbromsning inleds automatiskt.

Varningskaskaden och bromsingreppet är exakt anpassade för användning i stadstrafik. Vid risk för kollision med fotgängare eller cyklister samt med rörliga eller stillastående objekt varnar Preventive Brake Assist 2. Föraren varnas både visuellt med en blinkande röd triangel på mittdisplayen och akustiskt och inleder samtidigt en lätt inbromsning. Detta bromsingrepp upprätthålls antingen tills föraren ingriper, situationen inte längre är kritisk eller bussen stannar.

Trots alla assistans- och säkerhetssystem kan olyckor aldrig uteslutas helt. Även för detta har utvecklarna av nya Setra MultiClass 500 vidtagit förebyggande åtgärder. Som tillval finns ett underkörningsskydd som minskar följderna av en påkörningsolycka eller en frontalkollision. Den skyddar både föraren och passagerarna i det andra fordonet. Setra har även tänkt på passagerarna: De bekväma sätena Setra Transit och Setra Route kan utrustas med säkerhetsbälten som tillval. Rullstolar fästs säkert antingen med praktiska svampformade fästen och remmar eller med remmar som är försänkta i plattformarna. Dessutom uppfyller MultiClass 500 med sin lika stabila som lätta ringspontkonstruktion kraven enligt ECE R 66.02 för voltningstest.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Nya MultiClass 500 LE

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Helljusassistenten slår automatiskt på eller av helljuset beroende på trafiken, så att optimal belysning av vägen alltid säkerställs. På så sätt bidrar den till ökad säkerhet genom förbättrade ljusförhållanden, optimerad belysning och ökad körkomfort och säkerhet.

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.