Driftsekonomi
Nya MultiClass 500 LE

Driftsekonomi

Enastående. Ekonomisk.

MultiClass 500 har utvecklats med det tydliga målet att öka vagnparkens effektivitet. För detta ändamål har vi utvecklat en anbudsoptimerad lågentrébuss för stads-, regional- och långfärdstrafik och konsekvent anpassat den efter ekonomisk effektivitet. Vi har sänkt CW-värdet, vikten och förbrukningen. I gengäld ökar passagerarkapaciteten och servicevänligheten. Kör in i vinstzonen nu!

Vi har lagt särskild vikt vid bränsleförbrukningen. Den mycket konfigurerbara drivlinan är baserad på beprövade och tillförlitliga komponenter från Mercedes-Benz. Den senaste generationen högeffektiva automatiska växellådor med momentomvandlare växlar konsekvent för maximal bränsleekonomi. Beroende på motortyp kan förbrukningen sänkas ytterligare med en energiåtervinnings- eller hybridmodul. Eller med tillvalet elsystemhantering, med en smart batterisensor som optimerar batteriets laddningsspänning. Endast energisnåla LED-lampor med lång livslängd används för utomhus- och inomhusbelysning. Och revolutionerande förarhjälpsystem gör MultiClass 500 ännu mer ekonomisk: den senaste versionen av den intelligenta farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) integrerar en topografianpassad körstil i det automatiska växlingssystemet och sparar på så sätt ännu mer bränsle.

Den enastående kostnadseffektiviteten hos nya MultiClass 500 märks på många områden. Stötfångarhörnen fram kan fällas upp utan verktyg. Vindrutan med vindrutetorkarsystem, de nya LED-belysningselementen ovanför strålkastarna, motorluckan eller den bakre stötfångaren är beprövade identiska delar från Daimler Buses modulsystem – det förenklar reservdelshållningen och sänker kostnaderna. Den utåtgående svängdörrens stödarm är monterad upptill och kan inte skadas om bussen av misstag kommer i kontakt med ett hinder. Omgivningsbelysningen för backning och nya assistanssystem som 360° kamerasystemet hjälper till att förhindra skador vid manövrering. OMNIplus, Europas största buss- och turistbussnätverk, finns vid din sida för reparation och underhåll av din buss eller turistbuss. Oavsett om det gäller serviceavtal, utbildning av anställda eller reservdelsservice – med OMNIplus kan du ytterligare optimera kostnadseffektiviteten för din Setra MultiClass 500. Och med den integrerade IT-fordonsinfrastrukturen i den internationella ITxPT-standarden är du även rustad för företagsekonomiska utmaningar inom området digital uppkoppling. Detta säkerställer enkel och effektiv interoperabilitet mellan maskinvara, programvara och datagränssnitt. OMNIplus ON:s digitala servicevärld är också ett värdefullt bidrag till den mycket ekonomiska driften av din maskinpark.

Den avancerade och förutseende farthållaren PPC integrerar ett landskapsanpassat körsätt och möjliggör tillsammans med den exakt avstämda växlingsstrategin märkbara bränslebesparingar. Med den nya optimerade generationen är systemet nu ännu kraftfullare. PPC vägleder dig längs landsväg och tar numera hänsyn till korsningar och rondeller. Den kan användas redan från en hastighet på 15 km/h.

Den prediktiva farthållaren PPC, som optimerats och vidareutvecklats för framtidens intelligenta körning, är ett utmärkt exempel på bussens digitala nätverk. Den bygger på topografiska data från mer än 95 procent av motorvägar, riksvägar och landsvägar i många europeiska länder. Via GPS känner PPC alltid av fordonets aktuella position och dess väg framåt med sin höjdprofil eller lutning. Baserat på dessa data, den aktuella och angivna hastigheten, bussens vikt och data om motoreffekt, vridmoment och växellåda reglerar PPC hastigheten och påverkar växlingsstrategin. EcoRoll används också i denna process: När det är möjligt används växellådans neutralläge vilket gör att bussen kan rulla längre utan att släpa på för att spara bränsle. Motorn fortsätter gå på tomgång. Därefter läggs rätt växel i igen.

Den förbättrade farthållaren PPC undviker onödiga inbromsningar, accelerationer och växlingar även på kurviga landsvägar och hjälper därmed föraren att köra slitagefritt och bränslesnålt. Om PPC aktiveras på landsvägskörningen och en frirullningssituation registreras, visas målhastigheten och orsaken till hastighetsminskningen (kurva, rondell, framkörningar, stoppställe) på instrumentpanelen. Baserat på de lagrade kartorna sänker PPC automatiskt hastigheten vid infarten till städer och byar samt före landsvägssvängar med snäv radie eller hinder som rondeller och stopp- eller framkörningsställen. Föraren kan anpassa inbromsningsbeteendet till händelser på vägen i fem steg, från en dynamisk till en mycket sparsam körstil. Likaså kan den ställa in en kurvhastighetsfaktor i fem steg för att ta hänsyn till gränsförhållanden som körbanebredd. I detta fall sträcker sig spannet från den särskilt passagerarvänliga till den dynamiska varianten, till exempel vid körning utan passagerare. PPC-åtgärderna kan när som helst avbrytas av föraren genom att han eller hon själv bromsar eller trampar på gaspedalen och återfår då full kontroll. Efter manuell körning har föraren sedan möjlighet att koppla in farthållaren igen, som sedan accelererar tillbaka till den inställda hastigheten. Även samspelet mellan PPC och farthållare med avståndsreglering kan förbättra bränsleeffektiviteten ytterligare: ART ger kontinuerligt information till systemet om framförvarande fordon, så att den intelligenta farthållaren kan planera växlingarna och hastighetsförloppet optimalt och utnyttja fordonets rörelseförmåga på bästa möjliga sätt. Den nya, optimerade generationen av Predictive Powertrain Control utökar alltså de erkända fördelarna med assistanssystemet ytterligare och utökar användningsområdet för motorvägar och landsvägar i Europa. Med detta steg ökar den totala kostnadseffektiviteten för turistbussen. Genom att sänka förbrukningen sänks även CO2-utsläppen.

Predictive Powertrain Control optimerar sedan en tid tillbaka körsättet även i regionaltrafik, där det hittills inte varit meningsfullt att använda farthållare. I kartmaterialet finns kurvradier, hastighetsgränser och företrädesregler i korsningar och på cirkulationsplatser lagrade för hela Europa.

Om Predictive Powertrain Control tar över visas detta med en grönlysande symbol på förarplatsens display. Dessutom tonar grafik fram som meddelar kommande trafikhändelser på vägsträckan på ett schematiskt sätt.

Predictive Powertrain Control styr farthållaren på ett bränslebesparande sätt. Beroende på terrängen och situationen kan toleransvärdena över- eller underskridas punktvis under och över inställningshastigheten (hysteres).

Motor OM 936.

OM 936 från Mercedes-Benz är kraftfull och uppfyller de högsta miljöstandarderna med Euro VI steg E. Användningen av moderna, höghållfasta material och intelligent teknik gör motorerna lättare, starkare och betydligt mer ekonomiska. Samtidigt möjliggör motorernas effektegenskaper en mindre storlek, dvs. minskning av motorns cylindervolym med bibehållen effekt, vilket minskar både energiförbrukningen och utsläppen. Detta innebär att Euro VI steg E uppnås. Som ett resultat av detta utvecklar motorerna en effekt från 7,7 liter cylindervolym som tidigare krävde mer än tio liter cylindervolym. På grund av det kan OM 936/OM 936 h ersätta tyngre motorer med betydligt större volym. Dessutom erbjuder denna nya utveckling dynamiskt lågt vridmoment vid låga varvtal. Det maximala vridmomentet finns därför tillgängligt från 1 200 v/min och är konstant upp till 1 600 v/min. Även vid varvtal under 1 000 v/min levererar motorerna imponerande prestanda. Längre livslängd är ytterligare en fördel med denna serie. Med en beräknad körsträcka motsvarande 700 000 km i stadstrafik utan en allmän översyn uppnår de nya motorerna värden som tidigare var reserverade för motorer med större kapacitet. BlueEFFICIENCY Power-motorer står därför för maximal effektivitet och livslängd, lägre förbrukning av Adblue® och motorolja samt längre underhållsintervall.

Motor OM 470.

OM 470 med 10,7 l cylindervolym. Den 6-cylindriga radmotorn är den optimala motorn när det krävs kompakt konstruktion och låg vikt, hög effekt med bra vridmoment samt maximal effektivitet och låg bränsleförbrukning med långt underhållsintervall. Från 1 100 v/min är det ett vridmoment på hela 2 100 Nm. Motorn har trots sin kompakthet en effekt på 335 kW. Motorns vevhus är av gjutjärnslegering, stålkolvar och cylindertoppen i ett stycke med två överliggande kamaxlar, fyra ventiler per cylinder och den nyutvecklade högtrycksinsprutningen X-PULSE. Det minimerar inte bara bränsleförbrukningen, utan maximerar även motorernas mjuka gång, samtidigt som utsläppsvärdena enligt Euro VI nivå E följs. Trots den extra teknik som krävs för Euro VI E i samband med avgasbehandlingen har vi kunnat sänka motorns dieselförbrukning. Tillsammans med de längre serviceintervallerna och den långa livslängden har motorn alla förutsättningar för en framtidssäker och lönsam körning. Common Rail-dieselinsprutningssystemet X-PULSE är en helt nyutvecklad teknik. X-PULSE ser till att endast ett måttligt tryck byggs upp i högtrycksledningarna. Beroende på krav uppstår det bränsletryck som krävs för insprutningen först i injektorerna. Denna princip reducerar inte bara den bränslemängd som krävs för förbränningen till ett absolut minimum. Det ger också en mycket lägre materialbelastning och ökar på så sätt motorns livslängd avsevärt.

  • Motor OM 936.
  • Motor OM 470.

Nya Driver Score assistanssystemet ger föraren viktigt stöd. Förarens körstil kan följas och kontinuerligt förbättras med hjälp av praktiska tips i displayen. Systemet tar hänsyn till fyra olika kategorier - Acceleration, bromsning, jämn körning, frirullning. Relevant information om fordonets status visas också, som låga bränslenivåer, AdBlue eller motorolja. 

Driver Score utvärderar den personliga körstilen enligt vissa parametrar. I kategorin Bromsning utvärderas till exempel hur ofta retardern används i stället för att färdbromsen aktiveras. I kategorin Acceleration å andra sidan tittar man närmare på hur gaspedalen används och på motorvarvtalet. Med den nya generationen ökar omfattningen av de övervakade parametrarna återigen betydligt. I framtiden kommer därför både de nya och befintliga parametrarna att fördelas på de fyra kategorierna acceleration, bromsning, jämn körning och frirullning. Ett steg som gör effektiviteten påtaglig.

Baserat på de senaste årens erfarenheter har våra utvecklare omdefinierat de befintliga parametrar som är relevanta för att bedöma fordonets skick. Indikationer på låg bränslenivå, AdBlue och motorolja är viktiga för effektiv körning. Driver Score känner också igen påverkan från andra kategorier, som t.ex. däcktryck, som påverkar kostnadsmedvetenheten. Till detta kommer feedbacken om den individuella körstilen. Detta visas för föraren under resan eller, om så önskas, efteråt. Vid betydande avvikelser från den ideala körstilen får föraren praktiska råd om hur resan kan optimeras i form av en stapel i displayen. Detta säkerställer kostnadsmedveten och effektiv användning och garanterar ytterligare fördelar på den mycket konkurrensutsatta marknaden.

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Däcktrycket registreras både när fordonet står stilla och när det rör sig. Se upp! En plötslig tryckförlust, t.ex. på grund av att ett främmande föremål trängt in i däcket, indikeras inte omedelbart av däcktrycksövervakningssystemet. Skador på däcken som inte leder till akut tryckförlust upptäcks inte heller av övervakningssystemet. Här är och förblir det viktigt att föraren gör en visuell kontroll.

Low-Entry Setra MultiClass lönar sig för dig. Den perfekt avstämda drivlinan med modern växellådsgeneration, moderna hjälpsystem, viktoptimering och förbättrad aerodynamik minimerar bränsleförbrukningen. Långa serviceintervaller, ett tätt servicenät och en högprofessionell reservdelsförsörjning säkrar beredskapen. Och anpassningsförmågan gör den till det bästa valet för alla användningsområden.

Den totala ägandekostnaden (TCO) återspeglar alla kostnader under livslängden för din MultiClass. Dina MultiClass-kostnader handlar trots allt inte bara om inköpspris och finansiering. Därför ser vi på Setra, när vi utvecklar en buss, på helheten. Viktiga TCO-faktorer är bland annat kapitalkostnader, energikostnader, underhålls- och reparationskostnader och restvärdet vid försäljning av din lågentrébuss. Vi optimerar alla dessa faktorer för att skapa bästa möjliga totalvärde för dig. Hur då? Genom att skapa de tekniska förutsättningarna för den digitala uppkopplingen av din bussflotta, kontinuerligt utveckla assistanssystem och optimera underhållsintervallen samt med skräddarsydd service och sist men inte minst våra bussars kända kvalitet och hållbarhet.

För låga TCO-kostnader anpassar vi tillsammans med dig utrustningen i din MultiClass exakt efter det aktuella användningsområdet. Det stora utbudet av dörr- och rampvarianter, plattformar och stolar, cockpit- och förarassistanssystem samt klimatanläggningar spelar en central roll. Det är också viktigt att ha rätt servicepaket. Oavsett om det handlar om serviceavtal, personalutbildning eller digitala tjänster – vårt OMNIplus-servicevarumärke hjälper dig med ett skräddarsytt erbjudande som garanterar driftberedskap. Och om en Setra ändå skulle behöva service eller reparation finns det tätaste servicenätet för bussar i Europa med OMNIplus. Kopplad till en oöverträffad reservdelsservice inklusive individuell 3D-utskrift hos servicepunkterna. Detta paket ser till att du kan dra nytta av effektiviteten i din MultiClass på lång sikt. Om du någon gång skulle vilja byta ut din Low Entry mot en efterföljare garanterar BusStore, om du så önskar, restvärdet på din buss och köper tillbaka den senare. Det ger dig största möjliga planeringssäkerhet. Din Setra-kontaktperson hjälper dig gärna att ta fram en individuell offert.

Total Cost of Ownership (TCO).

Total kontroll.

Priset för en Setra består inte bara av anskaffningskostnaden. Hos Setra ser du därför alla kostnader när vi tar fram en buss för dig. Vi optimerar alla TCO-faktorer och därmed blir den totala driftsekonomin så bra som möjligt. De här faktorerna omfattar investeringskostnader, energikostnader, kostnader för service och reparation samt andrahandsvärde när bussen säljs vidare.

En enorm fördel: Vi kan påverka dessa och gör det också i stor utsträckning. Vi utvecklar till exempel hela tiden drivlinekomponenterna och minskar behovet av underhåll. Vi tillhandahåller även perfekt anpassad service och sist men inte minst så ser den höga kvaliteten till att bussarna håller extremt länge.