OMNIplus service
Nya MultiClass 500 LE

OMNIplus service

Upptäck vår premiumservice för din Setra.

Valda tjänster för din Setra MultiClass.

OMNIplus Servicekontrakt

OMNIplus Servicekontrakt

Vinsthöjande mobilitet för din Setra – med OMNIplus servicekontrakt.

OMNIplus Servicekontrakt

OMNIplus Servicekontrakt

För turistbussar i toppform.

Med OMNIplus servicekontrakt kan du i förväg försäkra dig om att dina Setra MultiClass-bussar alltid är säkra och redo att åka. Högkvalificerade tekniker kommer att göra allt för att hålla din Setra i toppskick. Dra nytta av kostnader som du kan planera för på lång sikt och regelbundna underhållsbesök. Och välj avtalets omfattning, löptid och körsträcka precis som du behöver.

Ta reda på mer
OMNIplus servicenät

OMNIplus servicenät

Gränslös service för din Setra – med OMNIplus servicenät.

OMNIplus servicenät

OMNIplus servicenät

I goda händer i hela Europa.

Räkna med busskompetens och passion för din MultiClass 500 LE, oavsett var du befinner dig. Med cirka 600 serviceställen erbjuder OMNIplus det tätaste servicenätet för bussar i Europa. Alla OMNIplus serviceverkstäder uppfyller de höga krav som ställs på en buss av märket Setra. Dra nytta av busspecifika tjänster som alltid tar dig framåt.

Ta reda på mer
Expert Handling Training

Expert Handling Training

Se till att du använder systemen i din Setra på bästa möjliga sätt – med OMNIplus ExpertHandlingTraining.

Expert Handling Training

Expert Handling Training

Kör bättre - med system.

Genom konsekvent användning av högeffektiva förarhjälpsystem i din nya Mercedes-Benz eller Setra kan detta bidra ytterligare till ditt företags lönsamhet. Utnyttja OMNIplus Expert Handling Training så att dina förare känner till möjligheterna och funktionerna hos denna nya teknik och kan använda dem på rätt sätt.

Ta reda på mer
OMNIplus ON Uptime pro

OMNIplus ON Uptime pro

Fordonsdiagnosdata för optimerad verkstadshantering och ökad fordonstillgänglighet.

OMNIplus ON Uptime pro

OMNIplus ON Uptime pro

Fullständig dataåtkomst – i realtid.

OMNIplus ON Uptime pro erbjuder dig diagnostiska data om fordonet i realtid och alla relevanta meddelanden på förardisplayen. Systemet kategoriserar felmeddelanden och ger dig möjlighet att fatta snabba och kostnadseffektiva beslut. Med OMNIplus ON Uptime pro har du alltid full överblick över bussflottans skick och kan kontrollera reparationer och underhåll proaktivt.

Ta reda på mer
OMNIplus ON monitor

OMNIplus ON monitor

Den transparenta plattformen för analys av fordons- och förardata.

OMNIplus ON monitor

OMNIplus ON monitor

För effektiv hantering av fordonsflottan.

Med OMNIplus monitor kan vagnparkschefen hålla ett öga på vagnparken, hela tiden, var som helst. Därmed kan bussar lokaliseras, restiderna registreras och rutterna utformas mer effektivt. Från bränsleförbrukning till nedladdning av förarkort och masslagring – all information är tillgänglig i realtid och kan när som helst nås via din mobila enhet. Undrar du något? De digitala tjänsterna från OMNIplus ON monitor ger svaren.

OMNIplus ON Portal
OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring"

OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring"

Fjärrlösningen för att uppfylla dina lagstadgade dokumentationskrav.

OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring"

OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring"

Nedladdningar i tid garanteras.

Följs kör- och vilotiderna? Hur mycket tid tillbringar föraren på andra aktiviteter? Och hur kan jag när som helst uppfylla den lagstadgade dokumentationsskyldigheten på ett optimalt sätt? Med funktionen ”Nedladdning av förarkort och masslagring” från OMNIplus ON monitor kan du fjärravläsa, spara och exportera alla relevanta data från den digitala färdskrivaren (DTCO) till egna system för analys. Helt automatiskt och oavsett var bussen befinner sig.

OMNIplus ON Portal
OMNIplus ON monitor: Platstjänster

OMNIplus ON monitor: Platstjänster

Det innovativa servicepaketet för plats- och ruttoptimering av fordon.

OMNIplus ON monitor: Platstjänster

OMNIplus ON monitor: Platstjänster

Multifunktionella lokaliseringstjänster.

Var finns min buss? Vilka lokala hotspots har ökat ineffektiviteten eller riskerna? När kör bilen in i eller ut ur ett visst område? Och vilken rutt tog bussen egentligen? Med lokaliseringstjänsterna från OMNIplus ON monitor kan du kontrollera fordonens position, ruttförlopp och status för körningarna i realtid och från alla mobila enheter. På så sätt vet du alltid vilken status ett fordon har och kan reagera snabbt och flexibelt.

OMNIplus ON Portal
OMNIplus ON monitor: Loggbok

OMNIplus ON monitor: Loggbok

Den digitala tjänsten för all relevant driftsinformation.

OMNIplus ON monitor: Loggbok

OMNIplus ON monitor: Loggbok

All information om användningen i boken.

Vilken väg tar min buss? Vilka fordonsrelaterade händelser har registrerats? Och vad är bränsleförbrukningen? Med funktionen ”Loggbok” från OMNIplus ON monitor kan du följa viktig driftdata och detaljer om dina fordons körsträckor.

*Förutsättning: Bokning av OMNIplus ON-funktioner ”Användningsövervakning förbrukning”

OMNIplus ON Portal