Driftsøkonomi
Den nye MultiClass 500 LE

Driftsøkonomi

Enestående. Økonomisk.

MultiClass 500 er udviklet med det klare mål at øge effektiviteten af din vognpark. Til det formål har vi udviklet et udbudsoptimeret Low Entry-køretøj til by-, regional- og landevejstrafik. Vi har reduceret CW-værdi, vægt og forbrug. Og til gengæld øger det passagerkapaciteten og servicevenligheden. Kør ind i profitzonen nu!

Vi har først og fremmest taget højde for brændstofforbruget. Drivlinen med mange konfigurationsmuligheder er baseret på gennemprøvede og pålidelige komponenter fra Mercedes-Benz. Højeffektive omformer-automatgearkasser i den nyeste generation skifter konsekvent til sparefunktion. Alt efter motorvariant kan forbruget sænkes yderligere med et rekuperations- eller hybridmodul. Eller med ekstraudstyret styring af bilens ledningsnet, hvis intelligente batterisensor optimerer batteriladespændingen. Til udvendig og indvendig belysning anvendes der udelukkende strømbesparende og langtidsholdbare LED'er. Og revolutionerende assistentsystemer gør MultiClass 500 endnu mere økonomisk: Den nyeste variant af den intelligente fartpilot Predictive Powertrain Control (PPC) integrerer en topografitilpasset køremåde i gearskifteautomatikken og sparer således yderligere brændstof.

Den fremragende rentabilitet i den nye MultiClass 500 viser sig i mange detaljer. Kofangerhjørnerne foran kan klappes op uden værktøj. Forruden med viskeranlæg, de nye LED-belysningselementer over forlygterne, motorklappen eller den bageste kofanger er gennemprøvede identiske fra Daimler Buses modulsystem – det forenkler reservedellageret og reducerer omkostningerne. Den udadsvingende dørs bærearm er monteret øverst og kan ikke blive beskadiget, hvis bussen utilsigtet har kontakt med en skrænt eller en vejbump. Konturbelysningen til bakning og nye assistentsystemer som f.eks. 360°-kamerasystemet hjælper med at undgå skader i forbindelse med manøvrering. OMNIplus med Europas største busspecifikke servicenet står til din rådighed med alle aspekter af reparation og vedligeholdelse af din passagerbus. Uanset om det drejer sig om serviceaftaler, medarbejderkurser eller reservedelsservices – med OMNIplus kan du optimere rentabiliteten af din Setra MultiClass 500 yderligere. Og med den integrerede IT-bilinfrastruktur i den internationale standard ITxPT er du også rustet til driftsøkonomiske udfordringer inden for digital konnektivitet. Dette sikrer nem og effektiv interoperabilitet mellem hardware, software og datagrænseflader. OMNIplus ON’s digitale serviceverden leverer desuden et værdifuldt bidrag til din flådes højøkonomiske drift.

Den videreudviklede og forudseende fartpilot PPC integrerer en køremåde, der er tilpasset topografien, i gearskifteautomatikken og muliggør mærkbare brændstofbesparelser i forbindelse med den præcist afstemte gearskiftestrategi. Med den nye, optimerede generation bliver systemet nu endnu mere effektivt. PPC fører over landeveje, tager højde for vejkryds og rundkørsler og er forbundet med afstandsreguleringsfartpiloten. Anvendelse er allerede mulig fra en hastighed på 15 km/t.

Den forudseende fartpilot PPC er optimeret og videreudviklet til fremtiden for intelligent kørsel og er et eksempel på den digitale netværksintegration af passagerbussen. Den gør brug af de topografiske data fra mere end 95 procent af motorvejene, fjern- og regionalvejene i mange europæiske lande. Via GPS kender PPC til enhver tid bussens aktuelle position og dens kommende strækning med dens højdeprofil eller stigningsforløb. På grundlag af disse data, den aktuelle og foreskrevne hastighed , den aktuelle køretøjsvægt samt data om motorydelse, drejningsmoment og gearkasse regulerer PPC hastigheden og påvirker gearskiftestrategien. I den forbindelse anvendes også EcoRoll: Teknikken vælger i lønsomme tilfælde gearkassens neutralstilling og lader således rejsebussen rulle mere forbrugsbesparende uden slæbetab. Motoren fortsætter med at køre i tomgang. Derefter vælger teknikken igen det passende gear.

Den forbedrede fartpilot PPC forhindrer også unødig bremsning, acceleration eller gearskifte på kurvede landeveje og hjælper således føreren med at køre slidfrit og brændstofbesparende. Hvis PPC aktiveres på regionalstrækningen, og der registreres en udrulningssituation, vises målhastigheden og årsagen til hastighedsreduktionen (kurve, rundkørsel, vigepligt, stopsted) i instrumentet. På grund af de gemte kort sænker PPC automatisk hastigheden ved indkørsel i byområder, lige som før landevejskurver med smalle radiusser eller forhindringer som rundkørsler og stop- eller forkørselssteder. Føreren kan tilpasse decelerationsadfærden på strækningshændelser i fem trin til den aktuelle anvendelse fra en dynamisk til en understreget økonomisk køremåde. Ligeledes kan den i fem trin indstille en kurvehastighedsfaktor for at tage højde for randbetingelserne som vognbanebredde og kantbebyggelse. I dette tilfælde rækker spændvidden fra den særligt passagervenlige til en dynamisk variant, f.eks. ved kørsel uden passagerer. PPC-indgrebene kan til enhver tid tilsidesættes af føreren ved hjælp af et separat bremseindgreb eller aktivering af gaspedalen, så chaufføren altid har kontrol. Efter manuel passage af forhindringen har den mulighed for at aktivere fartpiloten igen, som så igen accelererer til den indstillede hastighed. Under alle omstændigheder har chaufføren det fulde ansvar for passagerernes sikkerhed. Samspillet mellem PPC og afstandsreguleringsfartpiloten kan også forbedre brændstofeffektiviteten yderligere: ART stiller kontinuerligt oplysninger om forankørende køretøjer til rådighed for systemet, så den intelligente fartpilot kan planlægge gearskifteprocesserne og hastighedsforløbet ideelt og udnytte køretøjets sving bedst muligt til udrulningsfaser. Den nye, optimerede generation af Predictive Powertrain Control udbygger således de anerkendte fordele ved assistentsystemet yderligere og udvider anvendelsesområdet for motorveje og hovedveje til næsten alle landeveje uden for bymæssig bebyggelse i Europa. Med dette trin øges rejsebussens samlede rentabilitet. Forbrugsreduktionen reducerer også CO2-emissionerne.

Predictive Powertrain Control optimerer for nylig også køremåden på landeveje, hvor det hidtil ikke har været hensigtsmæssigt at anvende fartpilot. Kortmaterialet indeholder kurveradier, hastighedsbegrænsninger og regler for forkørsel i vejkryds og rundkørsler i hele Europa.

Overtager Predictive Powertrain Control, vises dette i cockpittets display med et grønt lysende symbol. Desuden vises grafik, som skematisk giver meddelelse om de kommende strækningshændelser.

Predictive Powertrain Control styrer fartpiloten på en brændstofbesparende måde. Alt efter terræn og situation kan toleranceværdierne over og under den fastsatte hastighed (hystereser) punktvis overskrides eller underskrides.

Motor OM 936.

OM 936 fra Mercedes-Benz er ydelsesstærk og opfylder med Euro VI trin E de højeste krav, hvad angår miljøvenlighed. Anvendelsen af moderne højstyrkematerialer og intelligent teknik gør motorerne lettere, stærkere og betydeligt mere økonomiske. Samtidig giver motorernes ydeevnekarakteristik mulighed for downsizing, dvs. reduktion af slagvolumen ved samme effekt, hvilket både reducerer energiforbruget og emissionerne. Dermed nås Euro VI trin E. Således udfolder motorerne med en slagvolumen på 7,7 liter en ydelse, som tidligere krævede mere end ti liter slagvolumen. Dermed kan OM 936/OM 936 h erstatte betydeligt større og tungere motorer. Desuden giver den nyudviklede model et dynamisk træk ved lave omdrejningstal. Således er det maksimale drejningsmoment allerede til rådighed fra 1.200 o/min og konstant indtil 1.600 o/min. Også ved omdrejningstal under 1.000 o/min udfolder motorerne en ydelse, der imponerer. Lang levetid er en anden fordel ved serien. Med et forventet kilometertal på 700.000 km i regionaltrafik uden grundlæggende overhaling når motorerne også her værdier, der tidligere var forbeholdt større motorer. BlueEFFICIENCY Power-motorerne står dermed for størst mulig rentabilitet og lang levetid, lavt forbrug af AdBlue® og motorolie samt lange vedligeholdelsesintervaller.

Motor OM 470.

OM 470 med en slagvolumen på 10,7 l overbeviser hele vejen rundt. Den sekscylindrede rækkemotor er den optimale motor, når der kræves en kompakt konstruktion med lav vægt, høj ydeevne med god trækkraft samt maksimal effektivitet med lavt brændstofforbrug og lange vedligeholdelsesintervaller. Fra 1.100 o/min er der et drejningsmoment på 2.100 Nm til rådighed. På trods af den kompakte konstruktion opnår topvarianten en ydelse på 335 kW. Motoren er udstyret med krumtaphus af støbejernslegering, stålstempler, udelte topstykker med to overliggende knastaksler, fire ventiler pr. cylinder og den nyudviklede højtryksindsprøjtning X-PULSE. Den minimerer ikke kun brændstofforbruget, men maksimerer motorernes løbekultur under overholdelse af emissionsværdierne i Euro VI trin E. På trods af den betydelige merudgift ved udstødningsbehandlingen har vi kunnet sænke forbruget i motoren. Sammen med de længere serviceintervaller og den lange levetid har motoren alle forudsætninger for at være fremtidssikret og rentabel på farten. Common Rail direkte dieselindsprøjtningssystem X-PULSE er en helt nyudviklet teknologi. X-PULSE sikrer, at der i første omgang kun opbygges et moderat tryk i højtryksledningerne. Alt efter behov opstår det brændstoftryk, der er nødvendigt for indsprøjtningen, først i injektorerne efter behov. Dette princip reducerer ikke kun den brændstofmængde, der er nødvendig til forbrændingen, til et absolut minimum. Det giver også en langt lavere materialebelastning og øger dermed afgørende motorens levetid.

  • Motor OM 936.
  • Motor OM 470.

Det nye Driver Score assistentsystem giver føreren vigtig support. Praktiske meddelelser i displayet kan bruges til løbende at optimere kørestilen.Systemet giver score i fire kategorier - Acceleration, Bremsning, Stabilitet ved kørsel og Friløb. Men også relevante oplysninger om køretøjets status, såsom lave brændstofniveauer, AdBlue eller motorolie. 

Driver Score vurderer for hver af disse kategorier den personlige køremåde efter bestemte parametre. I kategorien bremser vurderes f.eks. hyppigheden af retardanvendelsen i det højeste trin i stedet for aktiveringen af driftsbremsen eller også den hensigtsmæssige afvikling af bremsningen. I accelerationskategorien undersøges det derimod, om speederpedalen trædes i bund, eller om omdrejningstallet er omdrejningstallet. Med den nye generation stiger omfanget af de overvågede parametre endnu engang betydeligt. Dermed fordeles både de nye og de eksisterende parametre fremover på de fire kategorier acceleration, opbremsning, jævn og udrulning. Et skridt, der giver mulighed for at opleve effektiviteten.

På baggrund af erfaringerne fra de seneste år har vores udviklere omdefineret de eksisterende parametre, der er relevante for vurderingen af bilens tilstand. For at opnå en effektiv køremåde er det vigtigt at være opmærksom på lave brændstofniveauer, AdBlue og motorolie. Driver Score registrerer desuden indflydelsen fra yderligere kategorier, som påvirker omkostningsbevidstheden – herunder f.eks. dæktrykket. Hertil kommer tilbagemeldingen om den individuelle køremåde. Dette vises for føreren under kørslen eller efter eget valg efterfølgende. I form af en bjælke i displayet får han ved tydelige afvigelser fra den ideelle måde at køre på praktiske anvisninger til optimering af kørslen. Dette sikrer en omkostningsbevidst og altid effektiv indsats og garanterer dig yderligere fordele på det stærkt konkurrenceprægede marked.

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som konstant kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser.

Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og væsentligt reduceret brændstofforbrug. Et dæktryk, der er indstillet 0,5 bar for lavt, kan øge brændstofforbruget med op til 5 %. Hjulelektronikken er placeret på ventilen på indersiden af fælgen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til multidisplayet.

Dæktrykket registreres både ved stilstand og under kørsel. NB! Et pludseligt tryktab, f.eks. på grund af indtrængen af et fremmedlegeme, angiver dæktrykskontrolsystemet ikke straks. Skader på dækkene, som ikke medfører et akut tryktab, registreres heller ikke af overvågningssystemet. Her er og bliver førerens visuelle kontrol absolut nødvendig.

En Low-Entry i Setra MultiClass betaler sig for dig. Den perfekt afstemte drivline med avanceret gearkassegeneration, moderne assistentsystemer, vægtoptimering og en forbedret aerodynamik minimerer brændstofforbruget. Lange serviceintervaller, et fintmasket servicenet og en yderst professionel reservedelsforsyning sikrer, at systemet er klar til brug. Og dens tilpasningsevne gør den til den bedste bemanding til ethvert anvendelsesformål.

Total Cost of Ownership (TCO) afspejler samtlige omkostninger i levetiden for din MultiClass. Det, din MultiClass koster, er ikke kun et spørgsmål om anskaffelsespris og finansiering. Hos Setra ser vi derfor altid helheden, når vi udvikler en bus. Til de væsentlige TCO-faktorer hører investeringsomkostninger, energiomkostninger, omkostninger til vedligeholdelse og reparation samt restværdien ved salg af din Low Entry-bus. Vi optimerer alle disse faktorer og opnår dermed den bedst mulige totaløkonomi for dig. F.eks. ved at skabe de tekniske forudsætninger for digital netværksopkobling af din busflåde, løbende videreudvikle assistentsystemer og optimere serviceintervaller. Men også gennem en skræddersyet service og ikke mindst på grund af vores bussers kendte kvalitet og lange levetid.

For lave TCO-omkostninger skræddersyr vi sammen med dig konfigurationen af din MultiClass præcist til det ønskede anvendelsesformål. I den forbindelse spiller det alsidige udvalg af dør- og rampevarianter, platforme og sæder, cockpits og førerassistancesystemer samt klimaanlæg en central rolle. Et andet punkt er den rigtige servicepakke. Uanset om det drejer sig om servicekontrakter, medarbejderkurser eller digitale serviceydelser – vores servicemærke OMNIplus hjælper dig med at sikre, at du er klar til indsats med et skræddersyet tilbud. Og hvis en Setra alligevel skulle få brug for at blive serviceret eller repareret, står Europas tætteste busspecifikke servicenet klar med OMNIplus. Forbundet med en uovertruffen reservedelsservice inklusive individuel 3D-trykmetode direkte på støttepunkterne. Denne komplette pakke sikrer, at du får glæde af din MultiClass på lang sigt. Og hvis du på et tidspunkt ønsker at udskifte din Low Entry med en efterfølgermodel, kan du efter ønske få garanteret restværdien af din bus og efterfølgende tilbagekøbe den. Det giver dig størst mulig planlægningssikkerhed. Din Setra-kontaktperson beregner det gerne individuelt for dig.

Total Cost of Ownership (TCO).

Det store billede.

Hvad din Setra koster, er ikke kun et spørgsmål om købsprisen. Hos Setra ser vi derfor altid på det store billede, når vi udvikler en bus. Vi optimerer alle TCO-faktorer og opnår derved den bedst mulige samlede rentabilitet. Disse faktorer inkluderer investeringsomkostninger, energiomkostninger, vedligeholdelses- og reparationsomkostninger samt restværdien, når bussen skal sælges.

Det gode ved det: Vi kan påvirke dem – og gør det efter bedste evne. For eksempel ved løbende at udvikle vores drevkomponenter og reducere behovet for vedligeholdelse, men også ved at tilbyde skræddersyet service og ikke mindst ved den velkendte kvalitet og holdbarhed af vores busser.