Lønnsomhet
Den nye MultiClass 500 LE

Lønnsomhet

Eksepsjonell. Økonomisk.

MultiClass 500 ble utviklet med et klart mål om å øke effektiviteten til din bussflåte. For å oppnå dette har vi utviklet et LavEntré-kjøretøy for by-, regional- og forstadstrafikk som er optimalisert for anbudskonkurranser og konsekvent trimmet det for lønnsomhet. Vi har redusert CW-verdi, vekt og forbruk. Og til gjengjeld økt passasjerkapasitet og servicevennligheten. Kjør inn i lønnsomhetssonen nå!

Vi har fremfor alt fokusert på drivstofforbruk. Drivlinjen, som kan konfigureres på en rekke forskjellige måter, er basert på velprøvde og pålitelige komponenter fra Mercedes-Benz. Svært effektive automatgirkasser av nyeste generasjon skifter konsekvent gir i sparemodus. Avhengig av motorvalg, kan drivstofforbruket reduseres ytterligere med en rekuperasjons- eller hybridmodul. Eller med den valgfrie innebygde strømforsyningsstyringen, hvis smarte batterisensor optimaliserer batteriets ladespenning. Kun energibesparende lysdioder med lang levetid brukes til utvendig og innvendig belysning. Og revolusjonerende assistansesystemer gjør MultiClass 500 enda mer lønnsom: Den nyeste varianten av den intelligente cruisekontrollen Predictive Powertrain Control (PPC) integrerer en kjørestil tilpasset topografien i det automatiske girskiftsystemet og sparer dermed ekstra drivstoff.

Nye MultiClass 500s enestående lønnsomhet er tydelig i mange detaljer. De fremre støtfangerhjørnene kan klappes ut uten verktøy. Frontruten med viskeranlegg, de nye LED-belysningselementene over hovedlyktene, motorluken og støtfangeren bak er velprøvde vanlige deler fra Daimler Bus' modulsystem – dette forenkler reservedelslageret og reduserer kostnadene. Svingdørens bærearm er montert på toppen og kan dermed ikke skades dersom bussen utilsiktet kommer i kontakt med en voll eller en kant. Områdebelysningen for rygging og nye assistansesystemer som 360° kamerasystem bidrar til å forhindre skader under manøvrering. For alle aspekter knyttet til reparasjon og vedlikehold av bussen din, er OMNIplus ved din side med Europas største busspesifikke servicenettverk. Enten det gjelder servicekontrakter, opplæring av ansatte eller reservedelstjenester – med OMNIplus kan du optimalisere lønnsomheten til din Setra MultiClass 500 ytterligere. Og med den integrerte IT-kjøretøyinfrastrukturen i den internasjonale standarden ITxPT, er du også rustet for forretningsmessige utfordringer innen digital tilkobling. På denne måten sikrer vi enkel og effektiv interoperabilitet mellom maskinvare, programvare og datagrensesnitt. Den digitale serviceverdenen til OMNIplus ON gir også et verdifullt bidrag til den svært lønnsomme driften av din bussflåte.

Den videreutviklede og forutseende PPC-cruisekontrollen integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken og muliggjør merkbare drivstoffbesparelser i forbindelse med den nøyaktig avstemte sjaltestrategien. Med den nye, optimaliserte generasjonen blir systemet nå enda mer effektivt. PPC fører langs landeveier, tar hensyn til kryss og rundkjøringer og er i nettverk med den adaptive cruisekontrollen. Bruken er mulig fra en hastighet på 15 km/t.

Optimalisert og videreutviklet for fremtiden for intelligent kjøring, er den forutseende PPC-cruisekontrollen et godt eksempel på bussens digitale nettverk. Den bruker de topografiske dataene fra mer enn 95 prosent av motorveiene og landeveiene i mange europeiske land. PPC registrerer bussens aktuelle plassering og dens foranliggende kjørestrekning med høydeprofil eller stigninger til enhver tid. På grunnlag av disse dataene, den aktuelle og forhåndsbestemte hastigheten, den aktuelle kjøretøymassen samt dataer vedr. motorkraft, dreiemoment og gir, regulerer PPC hastigheten og påvirker sjaltestrategien. Her brukes også EcoRoll: I gitte tilfeller velger teknologien nøytralt gir og lar dermed reisebussen trille lenger uten å trekke. Motoren fortsetter å gå på tomgang. Teknologien legger deretter inn riktig gir igjen.

Den forbedrede PPC-cruisekontrollen unngår også unødvendig bremsing, akselerering eller sjalting på svingete veier og støtter dermed sjåføren med slitasjefri og dristoffbesparende kjøring. Hvis PPC er aktivert ved kjøring på landevei og det registreres en trillesituasjon, vises målhastigheten og årsaken til hastighetsreduksjonen (kurve, rundkjøring, forkjørsrett, holdeplass) i instrumentet. På grunn av de lagrede kartene senker PPC automatisk hastigheten ved innkjøring i byer, så vel som ved svingete landeveier med krappe svinger eller hindringer som rundkjøringer og steder med stopp eller forkjørsrett. Sjåføren kan tilpasse forsinkelsen på ruten i fem trinn til aktuell bruk fra en dynamisk til en vektlagt økonomisk kjørestil. Han kan også legge inn en kurvehastighetsfaktor i fem trinn for å ta hensyn til grensebetingelsene som kjørefeltbredde og kanter. I dette tilfellet spenner området fra det spesielt passasjervennlige til en dynamisk variant, f.eks. en tur uten passasjerer. PPC-inngrepene kan når som helst overstyres av sjåføren ved egen bremsing eller bruk av gasspedalen, slik at det alltid er sjåføren som har kontrollen. Etter manuell kjøring gjennom hindringer, har han muligheten til å slå på cruisekontrollen igjen, som deretter akselererer til den innstilte hastigheten. I alle tilfeller forblir sjåføren fullt ansvarlig for passasjerenes sikkerhet. Samspillet mellom PPC og adaptiv cruisekontroll kan også forbedre drivstoffeffektiviteten: ART gir kontinuerlig systemet informasjon om forankjørende kjøretøyer, slik at den intelligente cruisekontrollen ideelt sett kan planlegge sjalteprosessene og hastigheten og utnytte kjøretøyets hastighet best mulig i rullefaser. Den nye, optimaliserte generasjonen av Predictive Powertrain Control utvider ytterligere de anerkjente fordelene med assistansesystemet og utvider innsatsområdet fra motorveier og landeveier til nesten alle veier i Europa. Med dette skrittet økes reisebussens totale lønnsomhet. Med reduksjonen i forbruket reduseres også CO2-utslippet.

Predictive Powertrain Control har nylig også optimalisert kjørestilen på langrutestrekninger, der bruk av cruisekontroll tidligere ikke var fornuftig. Til dette formålet ble kurveradier, fartsgrenser og forkjørsrettbestemmelser i kryss og rundkjøringer lagret i kartmaterialet over hele Europa.

Hvis Predictive Powertrain Control tar over, indikeres dette med et grønt lysende symbol på cockpitdisplayet. I tillegg vises grafikk som skjematisk anviser kommende strekningshendelser.

Predictive Powertrain Control styrer cruisekontrollen på en drivstoffbesparende måte. Avhengig av terreng og situasjon kan toleranseverdiene over og under innstillingshastigheten (hysterese) overskrides eller underskrides på visse punkter.

OM 936 motor.

Motorserien OM 936 fra Mercedes-Benz er kraftig og oppfyller med Euro VI nivå E de høyeste kravene når det gjelder miljøvennlighet. Bruken av moderne materialer med høy styrke og intelligent teknologi gjør motorene lettere, sterkere og betydelig mer økonomiske. Samtidig muliggjør motorenes ytelsesegenskaper downsizing, dvs. redusering av volumet med samme ytelse, noe som muliggjør både lavere energiforbruk og utslipp. Dermed oppnås Euro VI nivå E. Dermed bortfaller motorene over 7,7 liter, hvor mer enn ti liters volum tidligere var nødvendig. Dette betyr at OM 936/OM 936 h kan erstatte betydelig større og tyngre motorer. Den nye utviklingen tilbyr også en dynamisk seigdragingsevne ved lave turtall. Dermed står det maksimale dreiemomentet til rådighet allerede fra 1.200 o/min. og konstant opptil 1.600 o/min. Selv ved turtall under 1.000 o/min. utvikler motorene en ytelse som imponerer. Lang levetid er en annen fordel med dette byggemønsteret. Med en kjørelengdeprognose på 700.000 km uten overhaling, oppnår motorene også her verdier som tidligere var forbeholdt motorer med store volum. BlueEFFICIENCY Power-motorene står for høy lønnsomhet og holdbarhet, lavt forbruk av AdBlue® og motorolje samt lange serviceintervaller.

OM 470 motor.

OM 470 med et volum på 10,7 l overbeviser fullstendig. Den 6-sylindrede rekkemotoren er den optimale motoren når kompakt design med lav vekt, høy ytelse med god trekkraft samt maksimal effektivitet med lavt drivstofforbruk og lange serviceintervaller er ønskelig. Med et dreiemoment på 2.100 Nm fra 1.100 o/min. Toppvarianten har en ytelse 335 kW til tross for at den er kompakt. Motoren har veivhus laget i en støpejernslegering, stålstempler, en-delt sylindertopp med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr. sylinder og den nyutviklede høytrykksinnsprøytningen X-PULSE. Dette minimerer ikke bare drivstofforbruket, men maksimerer også motorens kultiverte gange i samsvar med utslippsverdiene til Euro VI nivå E. Til tross for den betydelige ekstra innsatsen når det gjelder avgassbehandling, har vi vært i stand til å redusere forbruket. Sammen med de lengre serviceintervallene og den lange levetiden har motoren alle forutsetninger for å være fremtidsikker og lønnsom. Common Rail dieseldirektreinnsprøytningssystemet X-PULSE er en helt nyutviklet teknologi. X-PULSE sørger for at kun et moderat trykk bygges opp i høytrykksledningene. Avhengig av behov oppstår drivstofftrykket som er nødvendig for innsprøytningen først i injektorene. Dette prinsippet reduserer ikke bare mengden drivstoff som kreves for forbrenning til et absolutt minimum. Det forårsaker også mye mindre materialbelastning og øker dermed motorens levetid betydelig.

  • OM 936 motor.
  • OM 470 motor.

Det nye assistansesystemet Driver Score gir sjåføren viktig støtte. Kjørestilen kan optimaliseres kontinuerlig ved hjelp av praktiske meldinger på displayet. Systemet evaluerer i fire kategorier – akselerasjon, bremsing, jevn kjøring og trilling. Informasjon om kjøretøyets status, for eksempel lave nivåer av drivstoff, AdBlue eller motorolje, er også relevant. 

Driver Score evaluerer den personlige kjørestilen iht. bestemte parametere for hver av disse kategoriene. I kategorien bremsing blir f.eks. hyppigheten av retardbruk på høyeste nivå i stedet for bruk av driftsbremsen vurdert eller andre fornuftige prosesser ved bremsing. I kategorien akselerasjon blir derimot betjening av gasspedalen eller motorturtallet vurdert. Med den nye generasjonen øker omfanget av overvåkede parametrene betydelig igjen. I fremtiden vil både de nye og eksisterende parametrene være jevnt fordelt på de fire kategoriene akselerering, bremsing, jevn kjøring og trilling. Et skritt som gjør effektiviteten håndgripelig.

På bakgrunn av de siste års erfaringer, har våre utviklere omdefinert de eksisterende parametrene som er relevante for vurdering av kjøretøyets status. Viktig for effektiv kjørestil er indikasjoner på lave fyllingsnivåer på drivstoff, adblue og motorolje. Driver Score registrer også påvirkningen fra andre kategorier som påvirker kostnadsbevisstheten – dette inkluderer for eksempel dekktrykk. I tillegg kommer tilbakemeldingene på den individuelle kjørestilen. Dette anvises for sjåføren under kjøring eller eventuelt på forespørsel. I form av en stolpe på skjermen mottar sjåføren praktisk informasjon i tilfelle betydelige avvik fra den ideelle kjørestilen for å kunne optimalisere kjøringen. Dette garanterer kostnadsbevisst og effektiv kjøring til enhver tid og garanterer ytterligere fordeler i et tøft marked.

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning i multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Dekktrykket registreres både når bussen står stille og under kjøring. OBS! Dekktrykkontrollsystemet viser ikke et plutselig trykktap, f.eks. ved inntrenging av et fremmedlegeme. Skader på dekkene som ikke fører til et akutt trykktap, blir heller ikke registrert av overvåkningssystemet. Her er og blir sjåførens visuelle kontroll uunnværlig.

En LavEntré Setra MultiClass vil lønne seg for deg. Den perfekt avstemte drivlinjen med avansert girkassegenerasjon, moderne assistansesystemer, vektoptimalisering og forbedret aerodynamikk minimerer drivstofforbruket. Lange serviceintervaller, et tett servicenettverk og en svært profesjonell forsyning av reservedeler sikrer operativ beredskap.

Total Cost of Ownership (TCO) gjenspeiler alle kostnader over hele levetiden til din MultiClass. Tross alt, hva MultiClass koster er ikke bare et spørsmål om innkjøpspris og finansiering. Derfor ser vi i Setra alltid helheten når vi utvikler en buss. Viktige TCO-faktorer inkluderer investeringskostnader, energikostnader, vedlikeholds- og reparasjonskostnader og restverdi når du selger LavEntré-bussen. Vi optimaliserer alle disse faktorene og oppnår dermed best mulig total kostnadseffektivitet for deg. For eksempel ved å skape de tekniske forutsetningene for det digitale nettverket til din bussflåten, kontinuerlig utvikle assistansesystemer og optimalisere vedlikeholdsintervaller. Men også ved skreddersydd service og sist men ikke minst, ved den velkjente kvaliteten og holdbarheten til våre busser.

For så lave TCO-kostnader som mulig samarbeider vi med deg for å skreddersy utstyret til din MultiClass nøyaktig til det nødvendige bruksområdet. Det mangfoldige utvalget av dør- og rampevarianter, podester og seter, cockpiter og førerassistansesystemer samt klimaanlegg spiller en sentral rolle i dette. Et annet poeng er også riktig servicepakke. Enten det er servicekontrakter, opplæring av ansatte eller digitale tjenester – vårt servicemerke OMNIplus støtter deg med et skreddersydd tilbud for å sikre operativ beredskap. Og hvis en Setra trenger service eller reparasjon, er OMNIplus, Europas tetteste busspesifikke servicenettverk, tilgjengelig. Kombinert med en uovertruffen reservedelsservice inkludert en individuell 3D-utskrift direkte på støttepunktene. Denne totalpakken sikrer at du drar nytte av effektiviteten til din MultiClass på lang sikt. Og hvis du vil erstatte din LavEntré-buss med en etterfølgermodell på et tidspunkt, garanterer BusStore deg restverdien av bussen din på forespørsel og kjøper den tilbake senere. Dette gir deg størst mulig planleggingssikkerhet. Din Setra kontaktperson beregner dette gjerne individuelt for deg.

Total Cost of Ownership (TCO).

Et helhetlig perspektiv.

Hvor mye deres Setra koster, er ikke bare et spørsmål om anskaffelsesprisen. Hos Setra har vi alltid et helhetsperspektiv når vi utvikler busser. Vi optimerer alle TCO-faktorer og oppnår dermed best mulig lønnsomhet gjennom hele levetiden. Faktorene som inngår er investeringskostnadene, energikostnadene, kostnadene for vedlikehold og reparasjon samt restverdien ved salg av bussen.

Den gode nyheten: Vi kan påvirke alle disse faktorene – og det gjør vi etter beste evne. For eksempel ved å kontinuerlig videreutvikle drivverkskomponentene våre og ved å senke behovet for vedlikehold, men også gjennom en skreddersydd service og et fokus på bussens kvalitet og levetid.