Övertygande lönsamhet:

En Setra lönar sig alltid.

Att köra Setra är också lönsamt i längden, det räknas ju inte bara det vad bussen kostar. Även de löpande kostnader som för t ex drivmedel, service- och reparation måste betraktas när man tittar på hela bussens lönsamhet.

Därför tittar vi alltid på helheten när vi utvecklar våra bussar. Allt utvecklas för att hålla serviceintervallerna så låga som möjligt, säkra kvalitén och lönsamheten. Kort sagt: vi gör allt för att optimera dina kostnader (TCO - Total Cost of Ownership).

Vi jobbar ständig med att din Setra  ska kännas trygg och lönsam.