Najlepšia celková hospodárnosť:

Setra sa vyplatí.

Z autobusu Setra budete nadšení aj po prepočte nákladov v priebehu celého životného cyklu autobusu. Pretože v cene autobusu nie je zahrnutá len obstarávacia cena. Realisticky kalkuluje len ten, kto berie do úvahy aj náklady na prevádzkové prostriedky, údržbu a opravy, ako aj zostatkovú hodnotu pri opätovnom predaji.

Preto sa pri vývoji našich autobusov vždy sústreďujeme na celok. Naďalej vylepšujeme naše hnacie komponenty, znižujeme nevyhnutnosť údržby, poskytujeme riešenia pre vozidlá, ktoré sú orientované na konkrétne potreby, ako aj na mieru šitý servis. Okrem toho zabezpečujeme kvalitu a dlhú životnosť. Stručne: ovplyvňujeme všetky faktory nákladov, ktoré dokážeme ovplyvniť, čím zabezpečujeme čo najlepšiu celkovú hospodárnosť, čo pre vás znamená čo najnižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom.

Naďalej sa preto usilujeme o to, aby váš autobus Setra urobil vynikajúci dojem na každého a za každých okolností, nielen na cestujúcich.

Čo by ste chceli urobiť?