70 år av Setra - Evolution of excellence

Moving innovations since 1951.

1907 byggdes den första bussen av "Wagenfabrik Kässbohrer": ett nyttofordon som var en kombination för både person- och varutransporter. 1911 började Karl Heinrich Kässbohrer med busslinjetrafik. Läs mer om den spännande Setra-historian som är oskiljaktigt förknippad med utveckling.