PPC assisterar, föraren manövrerar.
SetraWorld Magasinet

PPC assisterar, föraren manövrerar.

Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

Lägre bränsleförbrukning, högre komfort. Den förbättrade förutseende farthållaren PPC underlättar för föraren. Projektledaren Philipp Kaupper tog med oss på en åktur.

Alltid rätt hastighet och rätt växel, nu även utanför motorvägen: Den nya versionen av den förutseende farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) gör världspremiär i bussar i nästa generation Setra TopClass och ComfortClass. ”Mer än 95 procent av alla motortrafikleder och landsvägar i Europa finns registrerade”, berättar Philipp Kaupper. Standardutrustning. Föraren kan därmed köra mer ekonomiskt och med högre komfort.

PPC assisterar, föraren manövrerar. – Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

Philipp Kaupper har all anledning att vara nöjd: nästa generation turistbussar från Setra har den förbättrade Predictive Powertrain Control som standard.

PPC assisterar, föraren manövrerar. – Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

Rondell om 400 meter: TopClass rullar sakta fram mot den och kör genom rondellen i 15 km/h med hänsyn till passagerarna.

PPC assisterar, föraren manövrerar. – Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

PPC visar kommande trafikhändelser med stor precision: om 75 meter svänger bussen vänster i 17 km/h.

Uppgifterna på displayen informerar föraren om en kommande hastighetsanpassning. Om 75 meter svänger vägen skarpt åt vänster och TopClass kommer att köra den lite kniviga sträckan med en behaglig hastighet på 17 km/h. Om 465 meter kommer en rondell och Setra annonserar passagerarvänliga 15 km/h, så att kaffet stannar kvar i muggarna på passagerarnas bord när bussen svänger.

Att uppleva Predictive Powertrain på motorvägen är imponerande. PPC på en landsväg är ännu mer fascinerande. ”Kartorna är exakta, GPS-systemet känner av fordonets position och även algoritmen är exakt”, förklarar projektledaren Philipp Kaupper.

Det förutseende körsättet sparar bränsle – PPC lättar på gasen i god tid före kommande hinder och tar sig an uppförsbackar med rätt växel ilagd. Före backkrön håller bussen en något lägre hastighet än den rådande hastighetsbegränsningen. I nedförsbackar undviker systemet att gasa om farten räcker för att accelerera och på kuperade vägsträckor används EcoRoll.

Det innebär mindre stress för föraren som kan koncentrera sig på att ratta bussen vid körning på obekanta vägar. Det ger mer komfort och passagerarna kan njuta av ett jämnare, mer homogent körsätt. ”Vi får riktigt härliga rullningssträckor”, påpekar Philipp Kaupper. Dessutom: ”Om det står 50 km/h på en skylt längre fram låter PPC bussen rulla utan att gasa, precis som ett riktigt proffs”, säger han.

PPC har koll på trafikreglerna också. ”PPC registrerar gränsövergångar via GPS och tar hänsyn till trafikreglerna i andra länder.”

PPC assisterar, föraren manövrerar. – Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

Som en dröm: genom ett jämnt och förutseende körsätt sparar PPC även drivmedel – nu även på nästan alla europeiska landsvägar.

PPC assisterar, föraren manövrerar. – Predictive Powertrain Control assisterar föraren på landsvägar.

Den nya versionen av den förutseende farthållaren PPC kan nu även användas på landsvägar.

”Gränsövergångar registreras via GPS och PPC tar hänsyn till trafikreglerna i andra länder.”

Philipp Kaupper, projektledare Predictive Powertrain Control

Från fabrik är ett förbruknings- och passagerarvänligt körsätt inställt. Men det går att justera. Kurvhastigheten kan till exempel varieras i fem olika steg. Om en restaurangbokning väntar eller om bussen är tom och kurvorna är vida går det snabbare. Om det är gott om tid eller om passagerarna vill njuta av landskapet och sevärdheterna kan bussen köra långsammare.

Föraren kan även anpassa hur bussen ska köra fram mot infarter och rondeller, från dynamiskt till lugnt. Systemet samspelar dessutom med farthållaren med avståndsreglering (ART). ”På så sätt registrerar bussen även framförvarande fordon”, säger Philipp Kaupper.

”Vi har genomfört väldigt många provkörningar i olika länder.”

Philipp Kaupper, projektledare Predictive Powertrain Control

Implementeringen av de nya funktionerna i PPC föregicks av en intensiv testfas. ”Vi har genomfört väldigt många provkörningar – i olika länder, med gränspassager och på väldigt kurviga vägar”, betonar Philipp Kaupper. Hans betyg: ”Det är fantastiskt att kunna aktivera farthållaren även utanför motorvägarna numera. Det innebär att föraren får ännu mer stöd.” Inte minst är det en stor fördel för företagen att spara bränsle i tider med höga drivmedelspriser.

Ett tips: Den som vill få ut så mycket som möjligt av det nya assistanssystemet kan boka ExpertHandlingTraining från OMNIplus. Här får förarna lära sig hantera den nya versionen av Predictive Powertrain Control på ett professionellt sätt.