Setra - The Sign of Excellence

Oferenci/ochrona danych


EvoBus Polska Sp. z o.o.
Daimler Buses
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
Polska

tel. +48 / 22 35 606 16
fax. +48 / 22 35 606 15

EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedziba w Wolicy, Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000054455, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 14.000.000 zł, posługująca się NIP 527-22-39-114.

Picture copyrights by:

First page:
Christian Schmidt
John Fulton/Corbis
Tetra Images/Corbis
David Franck

Service:
Maground.com

Prawa autorskie.

Prawa autorskie 2019 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, znaki graficzne, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki wideo, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Setra podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Powyższe obiekty nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych lub dystrybucyjnych, ani też modyfikowane czy przesyłane do innych stron. Również niektóre strony internetowe EvoBus GmbH Setra zawierają zdjęcia, które podlegają ochronie praw autorskich osób je tam zamieszczających.

Znaki handlowe.

W razie braku innego wskazania, wszelkie znaki umieszczone na stronach internetowych EvoBus GmbH Setra podlegają prawom do znaków handlowych firmy EvoBus GmbH i Daimler AG, tabliczkom znamionowym ich modeli oraz logo i emblematom korporacyjnym.

Oświadczenia dotyczące przyszłości.

Niniejsze strony internetowe zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości, złożone przez zarząd firmy EvoBus GmbH zgodnie z posiadanym przez niego przekonaniem. Użyte w niniejszych stronach wyrażenia takie jak "przewidywanie", "przekonanie", "szacowanie", "oczekiwanie", "zamierzanie", "planowanie" oraz "projektowanie" zostały użyte w celu określenia oświadczeń dotyczących przyszłości. Niniejsze oświadczenia odzwierciedlają istniejące na dany dzień poglądy EvoBus GmbH i Daimler AG dotyczące przyszłych zdarzeń i w związku z tym obarczone są pewnym ryzykiem i niepewnością. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez firmę Daimler w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym w ostatnim sprawozdaniu rocznym złożonym na zgłoszeniu 20-F), istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki będą istotnie odbiegały od wyników tu przewidywanych, takich jak między innymi zmiany ogólnych warunków ekonomicznych i gospodarczych, zmiany kursów walut i stóp procentowych, wejście na rynek produktów konkurencyjnych, brak akceptacji nowych produktów i usług, a także zmiany strategii biznesowej. EvoBus GmbH i Daimler AG niniejszym odstępują od zamiaru i zrzekają się obowiązku wprowadzania aktualizacji do niniejszych oświadczeń dotyczących przyszłości.

Produkty i ceny.

Po zamknięciu poszczególnych stron mogą pojawić się zmiany. Informacje podane na stronach EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra należy przyjmować jako informacje przybliżone. Zamieszczone ilustracje mogą zawierać akcesoria i opcje ponadstandardowe oferowane przez EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra, które nie są objęte realizacją standardową. Różnice w kolorze wynikają ze względów technicznych. Niniejsze strony EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra mogą również zawierać ofertę modeli i usług, które w pewnych krajach nie są dostępne. Oświadczenia dotyczące cen oraz standardowego wyposażenia seryjnego w zakresie wytycznych w kwestiach prawnych, regulacyjnych i podatkowych oraz wpływu tych kwestii na te ceny i wyposażenie dotyczą wyłącznie wybranych krajów. Ceny obowiązują w momencie ich ogłoszenia i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeżeli chcesz otrzymać najbardziej aktualne dostępne informacje, prosimy o kontakt z biurem sprzedaży autobusów i autokarów, upoważnionym generalnym dystrybutorem lub z podmiotem zależnym EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra.

Prawa licencyjne.

EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra ma przyjemność zaoferować Państwu innowacyjne, wypełnione informacjami strony internetowe. Mamy nadzieję, że podobnie jak my entuzjastycznie przyjmiecie nasz kreatywny wysiłek. Prosimy jednocześnie o zrozumienie, że EvoBus GmbH Autobusy i & Autokary Setra musi chronić swoją własność intelektualną, w tym posiadane prawa patentowe, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z powyższym niniejszym informujemy, że zarówno niniejsze strony internetowe, jak i wszelkie materiały w nich zawarte w żaden sposób nikomu nie udzielają licencji do własności intelektualnej EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra ani nie będą uznawane jako takie.

Odpowiedzialność i gwarancje.

Niniejsze informacje zostały przekazane przez EvoBus GmbH Setra "takimi jakie są" i w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, a także zostały podane bez żadnej wyraźnej czy dorozumianej gwarancji, w tym między innymi bez dorozumianej gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Firma EvoBus GmbH Setra przekazała informacje prawidłowe, tym niemniej mogą w nich występować pewne błędy lub nieścisłości, za które EvoBus GmbH Setra nie ponosi odpowiedzialności.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Daimler stosuje cookies i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies“), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej.

Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na urządzeniu końcowym. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisywania cookies na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Do dalszych informacji na temat odłączania Local Shared Objects odsyła poniższy link: Informacje o odłączaniu Local Shared Objects. Jeżeli nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Cookies dzielimy na poniższe kategorie:


Cookies niezbędne (typ 1)


Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

Cookies funkcyjne (typ 2)

Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

Cookies ofertowe (typ 3)


Te cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

Cookies strony trzeciej (typ 4)


Te cookies stosowane są przez stronę trzecią, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą social plug-ins. Informacje o sposobie stosowania przełączników social plug-ins zamieszczono w akapicie „Social plug-ins“ w Polityce Prywatności.Wir verwenden auf unserer Website folgende Cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
country
filter
lat
lng
zoomLevel
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Najbliżsi partnerzy handlowi Setra” i na tejże stronie wyświetlona zostanie lista wybranych partnerów handlowych. Gdy użytkownik wybierze kraj lub partnera handlowego, szczegóły jego wyboru zapisywane są w plikach cookies. 2
enabledapps.uploader
SID
HSID
SSID
APISID
SAPISID
dkv
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
LOGIN_INFO
ACTIVITY
PREF
Te Cookies są instalowane automatycznie, gdy tylko na stronie Setry zamieszczone zostaną filmy z YouTube. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez YouTube i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
s_cc
s_sq
s_vi
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie Adobe SiteCatalyst do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
__stid
__stdlxmap
__stgmap
__uset
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez „sharethis.com” i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
guest_id
eu_cn
auth_token
secure_session
twll
remember_checked
remember_checked_on
__utma
__utmz
lang
external_referrer
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Twittera i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
ACCOUNT_CHOOSER
HSID
SSID
APISID
SAPISID
NID
LSOSID
CAL
SNID
GoogleAccountsLocale_session
GAPS
LSID
BEAT
OTZ
PREF
SID
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google bądź Google+ i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
datr
lu
c_user
csm
fr
s
xs
x-src
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Facebooka i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
PREF
NID
SNID
khcookie
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Najbliżsi partnerzy handlowi Setra” i na tejże stronie wyświetlona zostanie mapa z Google Maps. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie open source Matomo do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
piwik_ignore Gdyby użytkownik zdecydował się zrezygnować ze statystycznej analizy swoich wejść przez Matomo, wówczas instalowany jest ten cookie. 3


Analiza danych użytkowych.

Stosujemy cookies w celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę.

Do statystyk Setra używa produktów Adobe Omniture.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Setra zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

EvoBus GmbH Setra dziękuje za zainteresowanie naszymi produktami i odwiedzenie niniejszych stron. Ochrona Państwa danych jest dla nas istotną kwestią i chcemy by odwiedzając nasze strony czuli się Państwo komfortowo. W ramach stosowanych przez nas procedur biznesowych szczególną uwagę zwracamy na ochronę Państwa danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Dane osobowe gromadzone przy okazji wizyt na naszych stronach internetowych są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie krajów, w których prowadzone są strony. Będąc w stu procentach spółką-córką Daimler AG, nasza polityka ochrony informacji jest ponadto zgodna z Kodeksem Postępowania obowiązującym w całej spółce Daimler AG. Strony internetowe EvoBus GmbH Setra mogą jednakże zawierać linki do innych stron nie objętych powyższym oświadczeniem o ochronie informacji. EvoBus GmbH Setra szanuje Państwa prywatność.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

W momencie odwiedzania naszych stron, nasz serwer automatycznie rejestruje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stron internetowych z których nastąpiła wizyta, aktualnie odwiedzane strony internetowe oraz datę i długość wizyty. Dodatkowe dane osobowe są przechowywane wyłącznie po ich udostępnieniu przez Państwa, na przykład przy okazji dokonywania rejestracji, przeprowadzania badania, konkursu lub podpisywania umowy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych, określenie celu.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane przez EvoBus Setra wyłącznie dla potrzeb technicznego administrowania stroną internetową, zapewnienia zadowolenia klientów i administrowania klientami, przeprowadzania badań produktów i wprowadzania ich na rynek - w każdym konkretnym przypadku wyłącznie w niezbędnym zakresie. Państwa dane mogą być przez nas przekazywane wyłącznie instytucjom rządowym w wymaganych przez przepisy prawa sytuacjach. Nasi pracownicy, przedstawiciele i podmioty zależne zostały przez nas zobowiązane do respektowania zasady ochrony informacji oraz przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania.

Wolność wyboru.

Państwa dane będą przez nas wykorzystywane do przekazywania informacji o naszych produktach i usługach, a tam gdzie to stosowne dzięki nim będziemy mogli poprosić Państwa o opinię. Naturalnie Państwa udział jest całkowicie dobrowolny. W przypadku niewyrażenia zgody, w każdej chwili można poinformować nas o tym listownie, w związku z czym wykorzystywanie Państwa danych zostanie wyraźnie przez nas zabronione. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach lokalnych.

Bezpieczeństwo.

EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony posiadanych informacji przed nieumyślną i umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są nieustannie usprawniane w miarę pojawiania się nowych technologii.

Prawo do przekazywania informacji.

Na pisemne żądanie, Setra poinformuje Państwa listownie jakie dane osobowe są przez nas przechowywane w rozumieniu lokalnych przepisów prawa. W przypadku, gdy pomimo dokładanej przez nas nadzwyczajnej staranności jeżeli chodzi o poprawność i aktualność przechowywanych informacji, Państwa dane będą niepoprawne, na Państwa żądanie zostaną one poprawione. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na lokalnych stronach internetowych. W razie pytań dotyczących ochrony informacji i Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Dyrektorem ds. Ochrony Informacji, który wraz ze swym zespołem zajmie się ewentualnymi Państwa pytaniami, sugestiami i skargami.

Dyrektor ds. ochrony informacji:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Niemcy

Stosowanie cookies

Daimler stosuje cookies w celu optymalnego projektowania stron internetowych i ich ciągłego ulepszania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.

Więcej informacji

Daimler stosuje cookies i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies“), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej.

Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na urządzeniu końcowym. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisywania cookies na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Do dalszych informacji na temat odłączania Local Shared Objects odsyła poniższy link: Informacje o odłączaniu Local Shared Objects. Jeżeli nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Cookies dzielimy na poniższe kategorie:


Cookies niezbędne (typ 1)


Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

Cookies funkcyjne (typ 2)

Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

Cookies ofertowe (typ 3)


Te cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

Cookies strony trzeciej (typ 4)


Te cookies stosowane są przez stronę trzecią, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą social plug-ins. Informacje o sposobie stosowania przełączników social plug-ins zamieszczono w akapicie „Social plug-ins“ w Polityce Prywatności.Wir verwenden auf unserer Website folgende Cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
country
filter
lat
lng
zoomLevel
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Najbliżsi partnerzy handlowi Setra” i na tejże stronie wyświetlona zostanie lista wybranych partnerów handlowych. Gdy użytkownik wybierze kraj lub partnera handlowego, szczegóły jego wyboru zapisywane są w plikach cookies. 2
enabledapps.uploader
SID
HSID
SSID
APISID
SAPISID
dkv
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
LOGIN_INFO
ACTIVITY
PREF
Te Cookies są instalowane automatycznie, gdy tylko na stronie Setry zamieszczone zostaną filmy z YouTube. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez YouTube i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
s_cc
s_sq
s_vi
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie Adobe SiteCatalyst do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
__stid
__stdlxmap
__stgmap
__uset
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez „sharethis.com” i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
guest_id
eu_cn
auth_token
secure_session
twll
remember_checked
remember_checked_on
__utma
__utmz
lang
external_referrer
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Twittera i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
ACCOUNT_CHOOSER
HSID
SSID
APISID
SAPISID
NID
LSOSID
CAL
SNID
GoogleAccountsLocale_session
GAPS
LSID
BEAT
OTZ
PREF
SID
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google bądź Google+ i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
datr
lu
c_user
csm
fr
s
xs
x-src
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Historie autobusów” i na tejże stronie wyświetlony zostanie pasek social share. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Facebooka i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
PREF
NID
SNID
khcookie
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Najbliżsi partnerzy handlowi Setra” i na tejże stronie wyświetlona zostanie mapa z Google Maps. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez Setrę. 4
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie open source Matomo do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
piwik_ignore Gdyby użytkownik zdecydował się zrezygnować ze statystycznej analizy swoich wejść przez Matomo, wówczas instalowany jest ten cookie. 3


Analiza danych użytkowych.

Stosujemy cookies w celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę.

Do statystyk Setra używa produktów Adobe Omniture.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Setra zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

Zamknij