Imponerende total kostnadseffektivitet:

En Setra lønner seg alltid.

En Setra imponerer også når du ser på pris-ytelsesforholdet gjennom hele bussens levetid. Vi vet alle at den reelle kostnaden til en buss ikke bare er innkjøpsprisen. Kostnadsberegningene må også ta hensyn til driftskostnader, vedlikeholds -og reparasjonskostnader, samt bussens restverdi ved et videresalg.

Med dette i bakholdet så forsøker vi hele tiden å forbedre våre bussers ytelse, redusere vedlikeholdsbehovet og tilby individuelle kjøretøyløsninger og tilpasset kundesupport for å sikre høy kvalitet og lang levetid. Kort sagt prøver vi å optimalisere alle kostnadsfaktorer vi kan påvirke for å oppnå en best mulig samlet kostnadseffektivitet - også kalt Total Cost of Ownership (TCO).

Vi fortsetter vårt arbeid for å sikre at Setra fortsatt er en god investering, ikke bare for passasjerene, men også for bunnlinjen.

Hva vil du gjøre