Εντυπωσιακή συνολική αποδοτικότητα κόστους:

Τα λεωφορεία Setra αποσβένουν την αξία τους.

Τα οχήματα Setra είναι επίσης πολύ εντυπωσιακά όσον αφορά στην απόδοση κόστους στη διάρκεια ζωής τους. Είναι ευρέως γνωστό ότι το πραγματικό κόστος ενός λεωφορείου δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή αγοράς. Για να υπολογίσει κανείς ρεαλιστικά το κόστος, πρέπει να λάβει υπόψη του τα έξοδα λειτουργίας, το κόστος συντήρησης και επισκευής, όπως και την υπολειμματική αξία του οχήματός του σε περίπτωση μεταπώλησης.

Με όλα αυτά στο νου μας, εξελίσσουμε συνεχώς τα λεωφορεία μας. Βελτιώνουμε τα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης, μειώνουμε τις απαιτήσεις συντήρησης και προσφέρουμε λύσεις βάσει των αναγκών και της χρήσης του οχήματος, καθώς και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Με λίγα λόγια, βελτιστοποιούμε όλους εκείνους τους παράγοντες κόστους που μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα ούτως ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη συνολική απόδοση κόστους – δηλαδή, το Total Cost of Ownership (TCO).

Εργαζόμαστε συνεχώς για να διασφαλίσουμε ότι το Setra σας θα παραμείνει μια εξαιρετική επένδυση τόσο για τους επιβάτες σας όσο και για εσάς.

Τι θέλετε να κάνετε;