Πνευματικά δικαιώματα

Copyright Daimler Buses GmbH. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η τροποποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή ούτε η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές ή λοιπά ψηφιακά περιεχόμενα (στο εξής "Ψηφιακές Προσφορές"). Κάποιες ιστοσελίδες της Daimler Buses GmbH περιέχουν και εικόνες οι οποίες είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου που τις διέθεσε.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler Buses GmbH. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Οι διαφορές στα χρώματα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Δηλώσεις σχετικά με νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και επιπτώσεις ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

Εμπορικά σήματα

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Daimler Buses είναι προστατευόμενα από το νόμο εμπορικά σήματα της Daimler Truck AG, ειδικά οι ονομασίες μοντέλων, καθώς και όλα τα λογότυπα και σήματα της εταιρείας.

Δικαιώματα αδειών χρήσης

Θέλουμε να σας προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη να προστατεύσουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ( "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις αγορών. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Υπόδειξη σύμφωνα με το Άρθρο 36 του γερμανικού Νόμου περί Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG)

Δεν θα συμμετέχουμε ούτε υποχρεούμαστε να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κατά την έννοια του VSBG.

Σειρά ισχύος

Οι Όροι Χρήσης της ψηφιακής προσφοράς υπερισχύουν των Νομικών Υποδείξεων.