Fritt fram för mer driftsekonomi.
SetraWorld Magasinet

Fritt fram för mer driftsekonomi.

Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.

En förarcoach som bara jobbar virtuellt. En farthållare som även håller i slantarna. Läs mer om vad nästa generation Setra turistbussar har för finesser som ger en effektivare körning.

Nästa generation Setra TopClass och ComfortClass är minst sagt konstruerade för driftsekonomi. Som standard har bussarna en oöverträffad aerodynamik, toppmodern teknik och ett värde som bevaras över tid. Som tillval finns även strömsparande LED-strålkastare med extremt lång livslängd. Men bakom den spännande designen gömmer sig mycket mer…

Fritt fram för mer driftsekonomi. – Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.

Två typexempel på driftsekonomi: nästa generation Setra TopClass och ComfortClass.

Fritt fram för mer driftsekonomi. – Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.

Farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) och farthållaren med avståndsreglering anpassar tillsammans hastighet och växlingsstrategi.

Farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) känner till nästan alla Europas landsvägar, in i minsta kurva. I PPC finns hastighetsbegränsningar, avfarter, rondeller och till och med kurvradier lagrade. Den visar kommande trafikhändelser på displayen och anpassar hastighet och växlingsstrategi tillsammans med farthållaren med avståndsreglering.

Med PPC hittar föraren lika bra som lokalbefolkningen – från Nordkap till Medelhavet. Det gör att föraren sparar tid och sparar på sina nerver – och företaget sparar dyrt drivmedel. En höjdpunkt: PPC hör till standardutrustningen för Setra ComfortClass och TopClass – tillsammans med andra åtgärder sparar det upp till 4,5 procent drivmedel.

Den effektiva elförsörjningen i Setra ComfortClass och TopClass har en smart batterisensor. Om den intelligenta batterisensorn fastställer en negativ laddningsström under tomgång höjs tomgångsvarvtalet något. Målet är att förhindra att batteriet laddas ur när motorn är igång.

”Smart: Den intelligenta batterisensorn säkerställer att batteriet får optimal laddningsspänning.”

Dessutom kan olika strömförbrukare reduceras eller stängas av efter behov. För att uppnå en optimerad laddningsspänning mäter den intelligenta batterisensorn batteritemperaturen. Med hjälp av en kurva som finns sparad i styrenheten fastställs den optimala batteriladdningsspänningen för en laddning på 100 procent och skickas till generatorerna. Det säkerställer startberedskapen samtidigt som batterier och generatorer får längre livslängd tack vare den optimerade hanteringen.

”Driver Score utvärderar förarens individuella körsätt utifrån vissa parametrar.”

Fritt fram för mer driftsekonomi. – Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.

Driver Score utvärderar förarens individuella körsätt utifrån vissa parametrar och bidrar därmed till en mer ekonomisk körning.

Med det nya, valbara assistanssystemet Driver Score sitter körläraren alltid med i förarutrymmet. Systemet bedömer körsättet i fyra kategorier – acceleration, bromsning, jämnhet i körningen och frihjulsrullning. För var och en av dessa kategorier analyserar Driver Score det individuella körsättet utifrån olika parametrar. Utöver dem är även information om fordonsstatus, som låga nivåer av bränsle, AdBlue eller motorolja, relevant.

Föraren kan välja att få feedback om sitt körsätt under eller efter körningen. Vid betydande avvikelser från det idealiska körsättet får föraren praktiska tips för att optimera körningen. Detta ger en körning som alltid är effektiv och kostnadsmedveten.

Även nya säkerhets- och assistanssystem hjälper till att spara pengar, eftersom de bidrar till att förebygga onödiga och kostsamma småskador samt olyckor med personskador och långa perioder med fordon ur trafik till följd. Det nya 360°-kamerasystemet ger en perfekt överblick runt fordonet – en enorm fördel vid manövrering på parkeringsplatser eller bussterminaler. Active Brake Assist 5 (kort ABA 5) kan göra en nödbromsning om det finns fotgängare som står stilla eller rör sig framför bussen.

Fritt fram för mer driftsekonomi. – Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.

Active Drive Assist 2 ser till att turistbussen håller sig i körfältet på motorvägar och motortrafikleder.

Med nya Active Drive Assist 2 tar Setra ett viktigt steg mot automatiserad körning: Systemet övertar styrningen i längd- och sidled på motorvägar och motortrafikleder, vilket innebär att bussen alltid håller sig i körfältet. Emergency Stop Assist bromsar dessutom kontrollerat bussen i körfältet om föraren inte är i stånd att manövrera ratten.

Här kan du läsa mer om driftsekonomi för de båda fordonsmodellerna.

OMNIplus serviceavtal säkerställer en skräddarsydd hantering för förutsebara kostnader. Avtalen kombinerar underhåll enligt tillverkarens anvisningar med reparationer i olika omfattning. Dessutom ingår OMNIplus ON Uptime. Den digitala tjänsten kontrollerar löpande fordonssystemens status i realtid och hjälper till att säkerställa att fordonsparken är körklar.

Det ständigt växande utbudet av digitala tjänster i OMNIplus ON är nyckeln till en omfattande servicevärld – från fortlöpande realtidsövervakning av alla relevanta fordonssystem till beställning av reservdelar i eShop. Sist men inte minst ser OMNIplus DriverTraining till att hålla förarna uppdaterade, sänka bränsleförbrukningen, minska slitaget och förebygga kostsamma skador. Resultatet är en helhetstjänst med premiumservice för din Setra.

Fritt fram för mer driftsekonomi. – Optimera fordonsparkens driftsekonomi med nästa generation turistbussar från Setra.