Angenäm väntetid
SetraWorld Magasinet

Angenäm väntetid

Hållplatskonst i Krumbach, Österrike.

I det lilla samhället Krumbach i Bregenzerwald i Österrike har väntan på bussen blivit till en kulturupplevelse. Sju arkitekter från olika delar av världen har skapat ovanliga busskurer. Ett gemensamt projekt mellan by och region, arkitektur och näringsliv.

Hannover, Melbourne, Baltimore: spektakulära busshållplatser hittar man i många städer världen över. Men på landsbygden? Och dessutom långt från de stora turistlederna? Är det ens någon som ser det där? Gissa om! ”Intresset för våra busskurer, som internationella arkitekter har tagit fram, är fortfarande lika stort nu som för fem år sedan” berättar Egmont Schwärzler som är borgmästare i det österrikiska samhället Krumbach. ”Fortfarande kommer det dagligen hundratals besökare från hela världen.” Enskilda besökare som kommer med bil är lika vanliga som bussgrupper från Europa, Asien och Amerika.

För bara några år sedan var det lilla samhället Krumbach nära Bregenz i västra Österrike tämligen avskuret från omvärlden. ”Vi ligger för långt bort från de stora skidoch vandringsområdena och det finns bara ett fåtal övernattningsmöjligheter här”, konstaterar borgmästaren Schwärzler. Med ett ovanligt offentligt konstprojekt skulle det ändra på sig. ”Först var det bara en idé som kläcktes en sen kväll på krogen” berättar Egmont Schwärzler, ”men sedan följde ett par engagerade personer från Krumbachs kulturförening upp den här idén.” Sju arkitekter från respektive Ryssland, Norge, Spanien, Belgien, Chile, Japan och Kina bjöds in för att ta fram busskurer för Krumbach. Byggfirmor, regionala arkitekter och byggnadskonstruktörer gjorde verklighet av ritningarna, utan ersättning.

Resultatet är sju små vänthus som huvudsakligen är gjorda av lokala material och som tolkar aktiviteten ”vänta på bussen” på olika sätt och vis, också det med lokal prägel. Det kan vara ett spetsigt ”alpint” tak eller en mysig bergsstuga, en utsiktsplats med vy över bergen eller en multifunktionell byggnad med tillhörande läktare för den lokala fotbollsplanen.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: alpint spetstak.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: mysig stuga.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: ”stångskog” med trappa.

”Fortfarande kommer det dagligen hundratals besökare från hela världen.”

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: blickfång.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: blickfång.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: mysig stuga.

Mysig stuga, blickfång, ”stångskog” med trappa, alpint spetstak, åskådarbås: Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål.

Busskurerna har tagits fram av arkitekter från sju länder och är ett riktigt turistmål: åskådarbås.

”Men busshållplatserna är inte bara utsmyckningar i landskapet utan uppfyller även sitt syfte”, betonar Gerhard Felder, bussföretagare från det närliggande Mellau och medgrundare i Bregenzerwald Bus GmbH som står för 40 procent av all linjetrafik i regionen. ”I Krumbach och hela Bregenzerwald är det många som åker buss, och det gör de även till de mest avlägsna regioner. Det finns förmodligen ingen landsbygdsregion i Europa som har ett så bra utbyggt nätverk för kollektivtrafik som Bregenzerwald. Våra bussar kör till alla 24 samhällen varje timme, och till de flesta till och med varje halvtimme.”

Den välförgrenade busstrafiken var förmodligen en av anledningarna till att initiativtagarna valde just busskurer för sitt projekt. Dessförinnan fanns det inte fasta kurer för resenärerna på alla hållplatser.

Invånarna i Krumbach är i vilket fall som helst mycket stolta över sitt hållplatsprojekt, kan borgmästare Schwärzler intyga. ”Nu är Krumbach vida känt som byn med busskurerna.” Ett föredöme för andra samhällen? ”Svårt att avgöra” säger Egmont Schwärzler. ”Varje samhälle är annorlunda. Men för oss har projektet lönat sig.”