Optimalt uppkopplad.
SetraWorld Magasinet

Optimalt uppkopplad.

Nya MultiClass 500 drar nytta av digitala tjänster.

Regionaltrafiksbussar kör längre turer och ofta långt från den egna verkstaden eller depån. Då visar sig digitala tjänster vara mycket värdefulla för att alltid hålla sig informerad om störningar eller tekniska problem. Bus Data Center, som är standard i MultiClass 500, tillhandahåller löpande aktuella diagnosdata för fordonet. Telematiktjänsterna använder uppgifterna för att skapa en översikt i OMNIplus ON-portalen och tillhandahåller den som digitala tjänster – tillgängliga från alla enheter.

”Bus Data Center, som är inbyggt som standard i MultiClass 500, tillhandahåller löpande aktuella diagnosdata för fordonet.”

För att överblicken skall bli bättre är de enskilda telematiktjänsterna i OMNIplus ON-portalen indelade i fyra serviceområden: advance (service och verkstad), monitor (vagnparksadministration), drive (förare) och commerce (eShop).

Optimalt uppkopplad.

Översikt över bränsle- och energiförbrukning hela tiden: med hjälp av de digitala tjänsterna från OMNIplus ON monitor.

Med hjälp av OMNIplus ON monitor kan bussar lokaliseras, körtider registreras och rutter utformas på ett mer effektivt sätt. Detta är ovärderligt, särskilt för regionaltrafiksbussar. Trafikföretag får värdefull information via telematik för att kunna köra ännu mer ekonomiskt och ge sina förare bästa möjliga stöd.

Optimalt uppkopplad.

Fordonet kan spåras live med OMNIplus ON:s geodatabaserade positioneringstjänster.

En viktig aspekt är därvid möjligheten att dokumentera och eventuellt optimera linjesträckningarna. Med hjälp av de geodatabaserade spårningstjänsterna från OMNIplus ON kan trafikledarna både följa bussen i realtid och till exempel få meddelanden när bussen har anlänt till slutmålet. Eller också kan de definiera så kallade osäkra områden för bussen, där den inte skall köra.

Optimalt uppkopplad.

Med hjälp av funktionen ”Loggbok” från OMNIplus ON monitor är det enkelt att utvärdera bränsle- och energiförbrukningen.

Förresten: Funktionen ”Loggbok” ingår redan vid bokning av OMNIplus ON:s spårningstjänster. Där sammanfattas all relevant användningsinformation – från bränsle- och energiförbrukning till registrering av fordonsrelaterade händelser.

Optimalt uppkopplad.

Förarnas kör- och vilotider kan när som helst laddas ned i OMNIplus ON-portalen och om så önskas även automatiskt.

En annan digital servicefunktion är ”Nedladdning av förarkort och minne”. Via OMNIplus ON-portalen kan man när som helst ladda ned bussförarnas kör- och vilotider utan ytterligare tekniska hjälpmedel eller gränssnitt. Genom den automatiserade nedladdningen uppfyller bussföretagen dessutom den lagstadgade dokumentationsplikten att läsa av förarkortet var 28:e dag och säkerhetskopiera minnets data var 90:e dag. Det är särskilt praktiskt att dessa nedladdade förarkorts- och massminnesdata enkelt kan överföras till ett internt utvärderingssystem inom driften via molngränssnittet (API).

Förutseende underhåll är ett stort ämne inom serviceområdet advance. Den aktuella servicehöjdpunkten är OMNIplus ON Uptime pro, som framför allt trafikföretag med egen verkstad kan dra nytta av.

Med hjälp av OMNIplus ON Uptime pro får trafikledare och vagnparkschefer alltid full insyn i fordonets tillstånd. Transportföretag kan styra reparations- och underhållshanteringen proaktivt och på detta sätt undvika kostsamma processer. Så kallad fjärrdiagnosinformation skapar säkerhet i realtid om hela vagnparkens tillstånd, utan att verkstadspersonalen behöver ansluta bussen till diagnosenheten.

Optimalt uppkopplad.

Med hjälp av OMNIplus ON Uptime pro får trafikledare och vagnparkschefer alltid full insyn i fordonets tillstånd.

Optimalt uppkopplad.

Meddelanden på förardisplayen gör det möjligt för trafikledningen i kontrollrummet att få en fullständig bild och underlättar kommunikationen.

Dessutom gör meddelanden från förardisplayen det möjligt för trafikledarna att få en fullständig bild och gör kommunikationen betydligt enklare om olyckan skulle vara framme. Kritiska felmeddelanden tolkas omedelbart i förhand och utifrån dessa får man automatiskt handfasta handlingsrekommendationer för sin verkstad. På detta sätt kan dyra felfunktioner och reparationer undvikas redan från början, vilket är ovärderligt just på regionaltrafikslinjen långt från depån.

Ytterligare en fördel med systemet: När vissa tröskelvärden under- eller överskrids, utlöses ett automatiserat felmeddelande. Om en buss skulle uppvisa kritiska statusvärden, räknar systemet fram en aktuell bedömning av hur allvarliga felen är med hjälp av komplexa algoritmer. På detta sätt kan trafikledaren lättare avgöra om fordonet behöver bytas ut och tas in på verkstaden. Förresten: Alla Setra-modeller fr.o.m. årsmodell 2018 kan utan problem integreras i OMNIplus On Uptime pro.

Som tillval kan Low-Entry-bussarna utrustas med monteringsutrymmen och gränssnitt efter behov, vilket är en perfekt förberedelse för montering av fordonsinformationssystem i IBIS-IP- eller ITxPT-standarden. Framför allt för transportföretag med blandade vagnparker eller telematik- och vagnparkshanteringslösningar från tredje part är ett enhetligt dataprotokoll väsentligt.

Setra erbjuder därför datapaketet ITxPT TiGR från OMNIplus ON för alla MultiClass 500-modeller. Med hjälp av detta nya virtuella datagränssnitt kan transportföretag kommunicera optimalt med alla ITxPT-kompatibla system i backoffice. Ytterligare en fördel: Viktiga datapunkter, som t.ex. bränsle- och energiförbrukning, tolkas eller beräknas redan innan de skickas ut. Detta underlättar databehandlingen och ökar värdeskapandet. Dessutom tillhandahåller det virtuella gränssnittet mera data än det fysiska FMS-gränssnittet, vilka dessutom delvis redan har beräknats och därmed erbjuder en bra analysbas för en effektivare vagnparksadministration.

Optimalt uppkopplad.

Datapaketet ITxPT TiGR från OMNIplus ON är tillgängligt för alla MultiClass 500-modeller.