Optimaal verbonden.
SetraWorld Magazine

Optimaal verbonden.

De nieuwe MultiClass 500 profiteert van digitale diensten.

Streekbussen maken langere ritten en dat vaak ver weg van de eigen werkplaats of het bedrijfsterrein. Digitale diensten zijn dan ook zeer waardevol om bij storingen of technische problemen altijd uitgebreid en snel geïnformeerd te zijn. Het in de MultiClass 500 standaard ingebouwde Bus Data Center levert hiervoor voortdurend actuele diagnosedata over het voertuig. Deze worden door de telematicadiensten in de OMNIplus ON-portal overzichtelijk bewerkt en kunnen in de vorm van digitale diensten worden gebruikt – en dat vanaf elk apparaat.

‘Het in de MultiClass 500 standaard ingebouwde Bus Data Center levert hiervoor voortdurend actuele diagnosedata over het voertuig.’

Voor een beter overzicht zijn de afzonderlijke telematicadiensten in de OMNIplus ON-portal onderverdeeld in vier servicegebieden: advance (onderhoud en werkplaats), monitor (fleetmanagementsysteem), drive (bestuurder) en commerce (eShop).

Optimaal verbonden.

Brandstofverbruik en energieverbruik altijd in het oog: met de digitale diensten van OMNIplus ON

Met OMNIplus ON monitor kunnen bussen worden gelokaliseerd, rijtijden worden geregistreerd en routes efficiënter worden samengesteld. Dat is vooral bij streekbussen van onschatbare waarde. Vervoersbedrijven ontvangen via telematica waardevolle informatie om onderweg nog rendabeler te zijn en hun chauffeurs optimaal te ondersteunen.

Optimaal verbonden.

Met de op geogegevens gebaseerde trackingdiensten van OMNIplus ON kan de bus live worden gevolgd.

Een belangrijk aspect hierbij is de mogelijkheid om lijntrajecten te documenteren en indien nodig te optimaliseren. Met de op geogegevens gebaseerde trackingdiensten van OMNIplus ON kan de planner de bus niet alleen live volgen, maar bijvoorbeeld meldingen ontvangen wanneer de bus op de bestemming is aangekomen. Of hij kan zogenaamde No-Go-Areas voor zijn bus definiëren, die niet mogen worden bereden.

Optimaal verbonden.

Met de functie 'Logbook' van OMNIplus ON monitor is een eenvoudige analyse van het brandstofverbruik en energieverbruik mogelijk.

Overigens: Bij boeking van de OMNIplus ON Tracking Services is de functie 'Logboek' al inbegrepen. Daar wordt alle relevante gebruiksinformatie samengevat – van brandstof- en energieverbruik tot registratie van voertuiggerelateerde evenementen.

Optimaal verbonden.

De rij- en rusttijden van de chauffeurs kunnen op elk gewenst moment in de OMNIplus ON-portal worden gedownload – desgewenst ook geautomatiseerd.

Een andere digitale servicefunctie is de 'chauffeurskaarten en opslagmedium-download'. Via de OMNIplus ON-portal bestaat de mogelijkheid om op elk gewenst moment de rij- en rusttijden van de buschauffeurs te downloaden – en dat zonder verdere technische hulpmiddelen of interfaces. Door de geautomatiseerde download voldoen de busondernemingen bovendien aan de wettelijke documentatieplicht om elke 28 dagen de chauffeurskaart uit te lezen en om de 90 dagen de gegevens van het opslagmedium te bewaren. Bijzonder praktisch: de gedownloade gegevens van de chauffeurskaart en het opslagmedium kunnen via de cloudinterface (API) probleemloos naar een intern analysesysteem worden overgedragen.

Het anticiperende onderhoud is een belangrijk onderwerp in het servicebereik advance. Een actuele service-highlight is OMNIplus ON Uptime Pro, waarvan vooral vervoersbedrijven met een eigen werkplaats profiteren.

Met OMNIplus ON Uptime Pro hebben planner en wagenparkbeheerder permanent volledige transparantie over de toestand van het voertuig. Vervoersbedrijven kunnen het reparatie- en onderhoudsmanagement proactief aansturen en zo omslachtige processen vermijden. Zogenaamde remote diagnose-informatie zorgt in realtime voor zekerheid over de toestand van het gehele wagenpark, zonder dat het werkplaatspersoneel de bus op het diagnoseapparaat hoeft aan te sluiten.

Optimaal verbonden.

Met OMNIplus ON Uptime Pro hebben planner en wagenparkbeheerder permanent volledige transparantie over de toestand van het voertuig.

Optimaal verbonden.

Meldingen van het chauffeursdisplay brengen de planners in de centrale volledig in beeld en maken de communicatie eenvoudiger.

Bovendien brengen meldingen op het chauffeursdisplay de planners volledig in beeld en maken ze communicatie in geval van nood aanzienlijk eenvoudiger. Kritieke storingsmeldingen worden direct vooraf geïnterpreteerd en daaruit worden automatisch concrete aanbevelingen voor uw werkplaats afgeleid. Zo kunnen dure storingen en reparaties van tevoren worden voorkomen – onschatbaar, vooral op de streeklijn ver van het bedrijfsterrein.

Nog een highlight van het systeem: Bij onder- of overschrijding van bepaalde drempelwaarden wordt een automatische foutmelding geactiveerd. Als een bus kritieke statuswaarden vertoont, berekent het systeem uit complexe algoritmen een actuele beoordeling van de hardheid van deze waarden. De planner kan op deze manier beter beslissen of het voertuig moet worden vervangen en naar de werkplaats moet worden gebracht. Bovendien: alle Setra-modellen vanaf bouwjaar 2018 kunnen probleemloos in OMNIplus On Uptime Pro worden geïntegreerd.

Desgewenst worden de Low Entry-bussen naar behoefte uitgerust met inbouwruimtes en interfaces – als perfecte voorbereiding voor de inbouw van boordinformatiesystemen in IBIS-IP- of ITxPT-standaard. Vooral voor vervoersbedrijven met gemengde wagenparken of telematica- en wagenparkmanagementoplossingen van derden is een uniform gegevensprotocol essentieel.

Setra biedt daarom voor alle MultiClass 500-modellen het datapakket ITxPT TiGR van OMNIplus ON aan. Met deze nieuwe virtuele gegevensinterface kunnen vervoersbedrijven optimaal communiceren met alle ITxPT-conforme systemen in de backoffice. Een ander voordeel: Belangrijke gegevens, zoals het brandstof- en energieverbruik, worden al geïnterpreteerd resp. berekend verzonden. Dit vereenvoudigt de gegevensverwerking en verhoogt de toegevoegde waarde. Bovendien levert de virtuele interface meer gegevens dan de fysieke FMS-interface, die bovendien deels al zijn berekend en daarmee een goede basis voor een analyse voor een efficiënter fleetmanagementsysteem bieden.

Optimaal verbonden.

Het datapakket ITxPT TiGR van OMNIplus ON is voor alle MultiClass 500-modellen beschikbaar.