Optimalt netværksforbundet.
SetraWorld Magasinet

Optimalt netværksforbundet.

Den nye MultiClass 500 drager fordel af digitale tjenester.

Langtursbusser kører længere ture og ofte langt væk fra eget værksted eller depot. Her viser digitale tjenester sig at være meget værdifulde for altid at være omfattende og hurtigt informeret i tilfælde af fejl eller tekniske problemer. Bus Data Center, der er monteret som standard i MultiClass 500, leverer løbende aktuelle diagnosedata om køretøjet. Disse behandles overskueligt af telematiktjenesterne i OMNIplus ON Portal og kan anvendes i form af digitale tjenester – og det fra enhver slutenhed.

“Bus Data Center, der er monteret som standard i MultiClass 500, leverer løbende aktuelle diagnosedata om køretøjet.”

For at få et bedre overblik er de enkelte telematiktjenester i OMNIplus ON Portal opdelt i fire serviceområder: advance (service og værksted), monitor (flådestyring), drive (chauffører) og commerce (eShop).

Optimalt netværksforbundet.

Altid overblik over brændstof- og energiforbrug: Med de digitale tjenester fra OMNIplus ON monitor.

Med OMNIplus ON monitor kan busser lokaliseres, køretider registreres og ruter udformes mere effektivt. Det er især uvurderligt i forbindelse med regionalbusser. Trafikvirksomheder modtager værdifulde oplysninger via telematik, så de kan køre endnu mere økonomisk og understøtte deres chauffører optimalt.

Optimalt netværksforbundet.

Med de geodatabaserede sporingstjenester fra OMNIplus ON kan bussen følges live.

Et vigtigt aspekt er her muligheden for at dokumentere og evt. optimere linjeforløb. Med de geodatabaserede sporingstjenester fra OMNIplus ON kan disponenten ikke kun følge bussen live, men f.eks. også få besked, når bussen er ankommet til destinationen. Eller han kan definere såkaldte no-go-områder for sin bus, som der ikke skal køres i.

Optimalt netværksforbundet.

Med funktionen "Logbog" i OMNIplus ON monitor er det nemt at vurdere brændstof- og energiforbruget.

I øvrigt: Ved bestilling af OMNIplus ON Tracking Services er funktionen "Logbog" allerede inkluderet. Her samles alle relevante anvendelsesoplysninger – fra brændstof- og energiforbrug til registrering af køretøjsrelaterede hændelser.

Optimalt netværksforbundet.

Chaufførernes køre- og hviletider kan til enhver tid downloades i OMNIplus ON Portal – efter ønske også automatiseret.

En anden digital servicefunktion er "Download af førerkort og masselager". Via OMNIplus ON Portal er der til enhver tid mulighed for at downloade buschaufførernes køre- og hviletider – og det uden yderligere tekniske hjælpemidler eller grænseflader. Med den automatiserede download opfylder busselskaberne desuden den lovmæssige dokumentationspligt til at udlæse førerkortet hver 28. dag og gemme masselagerets data hver 90. dag. Særligt praktisk: De downloadede førerkort- og masselagerdata kan nemt overføres til et internt analysesystem via en cloud-grænseflade (API).

Forebyggende vedligeholdelse er et stort emne inden for serviceområdet advance. Det aktuelle servicehøjdepunkt er OMNIplus ON Uptime pro, som især trafikvirksomheder med eget værksted kan drage fordel af.

Med OMNIplus ON Uptime pro har disponenten og den flådeansvarlige hele tiden fuld gennemsigtighed over køretøjets tilstand. Transportvirksomheder kan styre reparations- og servicestyringen proaktivt og dermed undgå besværlige processer. Såkaldte remote-diagnoseoplysninger giver sikkerhed i realtid for hele flådens tilstand, uden at værkstedspersonalet skal tilslutte bussen til diagnoseudstyret.

Optimalt netværksforbundet.

Med OMNIplus ON Uptime pro har disponenten og den flådeansvarlige hele tiden fuld gennemsigtighed over køretøjets tilstand.

Optimalt netværksforbundet.

Meddelelser fra førerdisplayet sætter disponenterne i kontrolrummet i fuldt billede og gør kommunikationen nemmere.

Desuden får disponenterne vist meddelelser fra førerdisplayet, som gør kommunikationen betydeligt nemmere i nødstilfælde. Kritiske fejlmeddelelser fortolkes med det samme, og der udledes automatisk konkrete handlingsanbefalinger til dit værksted. På den måde kan dyre fejlfunktioner og reparationer undgås på forhånd – uvurderligt, især på landevejsstrækninger langt væk fra depotet.

Endnu en fordel ved systemet: Hvis bestemte grænseværdier under- eller overskrides, udløses en automatisk fejlmeddelelse. Hvis en bus viser kritiske statusværdier, beregner systemet en aktuel vurdering af hårdhedsgraden ud fra komplekse algoritmer. På den måde kan disponenten bedre beslutte, om køretøjet skal udskiftes og bringes til værkstedet. Desuden kan alle Setra-modeller fra modelår 2018 uden problemer integreres i OMNIplus ON Uptime pro.

Auf Wunsch werden die Low-Entry-Busse bedarfsgerecht mit Bauräumen und Schnittstellen ausgestattet – als perfekte Vorbereitung für den Einbau von Bordinformationssystemen im IBIS-IP oder ITxPT-Standard. Vor allem für Verkehrsunternehmen mit gemischten Fuhrparks oder Telematik- und Fuhrparkmanagement-Lösungen von Drittanbietern ist ein einheitliches Datenprotokoll essenziell.

Setra tilbyder derfor datapakken ITxPT TiGR fra OMNIplus ON til alle MultiClass 500-modeller. Med denne nye virtuelle datagrænseflade kan transportvirksomheder kommunikere optimalt med alle ITxPT-kompatible systemer på backoffice. En anden fordel: Væsentlige datapunkter som f.eks. brændstof- og energiforbruget fortolkes eller beregnes allerede. Det letter databehandlingen og øger værdiskabelsen. Desuden leverer den virtuelle grænseflade flere data end den fysiske FMS-grænseflade, som desuden til dels allerede er beregnet og dermed udgør et godt analysegrundlag for en mere effektiv flådestyring.

Optimalt netværksforbundet.

Datapakken ITxPT TiGR fra OMNIplus ON fås til alle MultiClass 500-modeller.