Optymalna łączność cyfrowa.
SetraWorld Magazyn

Optymalna łączność cyfrowa.

Nowy model MultiClass 500 korzysta z usług cyfrowych.

Autobusy podmiejskie obsługują dłuższe trasy, które często przebiegają w dużej odległości od własnego warsztatu lub zajezdni. W takich sytuacjach nieocenioną pomoc stanowią usługi cyfrowe, które w razie awarii lub problemów technicznych zapewniają stały i szybki dostęp do wyczerpujących informacji. Moduł Bus Data Center montowany standardowo w MultiClass 500 na bieżąco dostarcza aktualne dane diagnostyczne pojazdu. Są one przetwarzane i przejrzyście prezentowane przez usługi telematyczne na portalu OMNIplus ON i mogą być wykorzystywane w formie usług cyfrowych – i to na dowolnym urządzeniu końcowym.

„Moduł Bus Data Center montowany standardowo w MultiClass 500 na bieżąco dostarcza aktualne dane diagnostyczne pojazdu.”

Dla lepszej orientacji poszczególne usługi telematyczne na portalu OMNIplus ON są podzielone na cztery obszary serwisowe: advance (serwisowanie i warsztat), monitor (system zarządzania flotą pojazdów), drive (kierowca) i commerce (sklep internetowy).

Optymalna łączność cyfrowa.

Zużycie paliwa i energii zawsze pod kontrolą: dzięki cyfrowym usługom OMNIplus ON monitor.

OMNIplus ON monitor umożliwia lokalizowanie autobusów, rejestrowanie czasów jazdy i bardziej efektywne projektowanie tras. Stanowi to nieocenioną pomoc zwłaszcza w przypadku autobusów podmiejskich. Za pośrednictwem telematyki przedsiębiorstwa transportowe otrzymują cenne informacje umożliwiające jeszcze bardziej ekonomiczną jazdę i optymalne wsparcie kierowców.

Optymalna łączność cyfrowa.

Geoprzestrzenne usługi lokalizacyjne OMNIplus ON umożliwiają śledzenie autobusu na żywo.

Ważnym aspektem jest możliwość dokumentowania i w razie potrzeby optymalizowania przebiegu linii. Dzięki geoprzestrzennym usługom lokalizacyjnym OMNIplus ON dyspozytor może nie tylko śledzić autobus na żywo, ale także na przykład otrzymywać powiadomienia, gdy autobus dotrze do celu. Może on również zdefiniować dla swojego autobusu tzw. „strefy no-go”, do których autobus nie powinien wjeżdżać.

Optymalna łączność cyfrowa.

Funkcja „Logbook” w ramach OMNIplus ON monitor umożliwia łatwą analizę zużycia paliwa i energii.

Nawiasem mówiąc, w przypadku zamówienia usług OMNIplus ON Tracking Services w pakiecie znajduje się funkcja „Logbook”. Znajduje się w niej zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji – od zużycia paliwa i energii po rejestrację wydarzeń związanych z pojazdami.

Optymalna łączność cyfrowa.

Czasy prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców można w każdej chwili pobrać z portalu OMNIplus ON – na życzenie mogą być one pobierane także w sposób zautomatyzowany.

Kolejną cyfrową funkcją serwisową jest „pobieranie danych z kart kierowcy i pamięci masowej”. Za pośrednictwem portalu OMNIplus ON w każdej chwili można pobrać informacje o czasach prowadzenia pojazdu i odpoczynku wszystkich kierowców – bez dodatkowych pomocniczych środków technicznych czy interfejsów. Dzięki automatycznemu pobieraniu danych przedsiębiorstwa autobusowe spełniają również prawny obowiązek odczytu karty kierowcy co 28 dni i tworzenia kopii zapasowych danych pamięci masowej co 90 dni. Szczególnie praktyczne: pobrane dane z karty kierowcy i pamięci masowej można łatwo przesyłać do wewnętrznego systemu analizy za pośrednictwem interfejsu w chmurze (API).

Konserwacja zapobiegawcza to ważny aspekt usług serwisowych „advance”. Ciekawą nowością wśród usług serwisowych jest obecnie usługa OMNIplus ON Uptime pro, z której korzystają zwłaszcza przedsiębiorstwa transportowe dysponujące własnym warsztatem.

Dzięki OMNIplus ON Uptime pro dyspozytor i menedżer floty mają pełną przejrzystość stanu pojazdu przez cały czas. Przedsiębiorstwa transportowe mogą proaktywnie zarządzać naprawami i przeglądami, unikając w ten sposób kosztownych i czasochłonnych procesów. Tak zwane zdalne informacje diagnostyczne dają pewność co do stanu całej floty w czasie rzeczywistym bez konieczności podłączania autobusu do urządzenia diagnostycznego przez personel warsztatu.

Optymalna łączność cyfrowa.

Dzięki OMNIplus ON Uptime pro dyspozytor i menedżer floty mają pełną przejrzystość stanu pojazdu przez cały czas.

Optymalna łączność cyfrowa.

Komunikaty z wyświetlacza kierowcy dają dyspozytorowi w centrali pełny obraz sytuacji i ułatwiają komunikację.

Ponadto komunikaty z wyświetlacza kierowcy dają dyspozytorowi pełny obraz sytuacji i ułatwiają komunikację w razie wypadku. Krytyczne komunikaty o błędach są natychmiast wstępnie interpretowane i na ich podstawie automatycznie generowane są konkretne zalecenia działań dla warsztatu. Pozwala to zapobiec kosztownym awariom i naprawom, co jest nieocenione zwłaszcza na liniach podmiejskich przebiegających w dużej odległości od zajezdni.

Kolejna zaleta systemu: w przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia określonych wartości progowych generowany jest automatyczny komunikat o błędzie. Jeśli dane dotyczące stanu określonego autobusu są krytyczne, system na podstawie złożonych algorytmów przeprowadza aktualną ocenę powagi sytuacji. Dzięki temu dyspozytor może łatwiej podjąć decyzję o konieczności wymiany autobusu lub sprowadzenia go do warsztatu. Warto wspomnieć, że wszystkie modele Setra od roku produkcji 2018 można bez problemu zintegrować z OMNIplus On Uptime pro.

Na życzenie autobusy niskowejściowe mogą zostać wyposażone w odpowiednie przestrzenie montażowe i interfejsy, które stanowią doskonałe przygotowanie do montażu systemów informacji pokładowej w standardzie IBIS-IP lub ITxPT. Jednolity protokół danych jest niezbędny przede wszystkim dla przedsiębiorstw transportowych, które korzystają z flot mieszanych lub rozwiązań w zakresie telematyki i zarządzania flotą pochodzących od innych firm.

Dlatego Setra oferuje dla wszystkich modeli MultiClass 500 pakiet Data Package ITxPT TiGR OMNIplus ON. Dzięki nowemu wirtualnemu interfejsowi danych przedsiębiorstwa transportowe mogą optymalnie komunikować się ze wszystkimi systemami ITxPT w zapleczu administracyjnym. Kolejna zaleta: istotne punkty danych, takie jak zużycie paliwa i energii, są przesyłane już w formie zinterpretowanej lub obliczonej. Ułatwia to przetwarzanie danych i zwiększa wartość dodaną. Ponadto wirtualny interfejs dostarcza więcej danych niż fizyczny interfejs FMS, a oprócz tego dane te są już częściowo obliczone, co stanowi dobrą podstawę do analizy w celu bardziej efektywnego zarządzania flotą.

Optymalna łączność cyfrowa.

Pakiet Data Package ITxPT TiGR OMNIplus ON jest dostępny dla wszystkich modeli MultiClass 500.