Säkerheten i fokus.
SetraWorld Magasinet

Säkerheten i fokus.

Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Setras bussar har alltid varit pionjärer inom ny säkerhetsteknik och nya hjälpsystem. Denna metod för ökad säkerhet, särskilt genom att undvika olyckor och skydda svagare trafikanter, driver märket Setra konsekvent. Fr.o.m. 2024 får alla linje-, kombi- och turistbussar av märket Setra en hel uppsättning nya och vidareutvecklade hjälpsystem – många av dem som standardutrustning.

Mer säkerhet i trafiken – det är målet med EU:s General Safety Regulation (GSR). Fr.o.m. juli 2024 föreskriver den ett flertal hjälp- och säkerhetssystem för nyregistrerade bussar. Hit hör dödvinkelassistenten för höger sida av fordonet och för närområdet framför fordonet. Dessutom finns: vägmärkesavkänning för hastighetsbegränsningar, trötthetsvarnare, däcktryckskontroll, backkamera samt ljusimpuls vid nödbromsning.

GSR fokuserar framför allt på att undvika olyckor och skydda svagare trafikanter. Punkter som Daimler Buses har drivit energiskt i åratal.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Säkerhetssystemen från Setra ger tillförlitligt stöd i många olika trafiksituationer.

”Active Brake Assist, som redan idag är standard i turistbussar, har förnyats helt i 6:e generationen. Genom att gå längre än vad lagen kräver sätter den återigen standarden.”

Maximal säkerhet är mer än en skyldighet för Setra. Därför har ingenjörerna på Daimler Buses redan långt före införandet av EU:s säkerhetsbestämmelser som gäller från juli 2024 utvecklat en ny generation av de befintliga körhjälpssystemen, som är redo för serieproduktion. Men det är inte allt: Setra-bussarna uppfyller inte bara kraven, de överträffar dem. Bästa exemplet: Den ännu mer kraftfulla nödbromsassistenten Active Brake Assist 6 (ABA 6) sätter återigen standarden.

ABA 6 arbetar med en kombination av när- och fjärradarsensorer samt en kamera. Varningsfunktionen vid risk för olycka består av en optisk och en haptisk varning. Om föraren inte reagerar sker först en lätt inbromsning, därefter en nödbromsning.

Tack vare nya givare är ABA 6 ännu effektivare än sin föregångare. Den känner av personer och cyklister som rör sig eller står stilla framför fordonet och kan självständigt påbörja en nödbromsning. På så sätt kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt med ABA 6. Systemet täcker fordonets hela hastighetsområde och verkar i bakgrunden. Vid en nödbromsning tänds bromsljusen och blinklyktorna i intervall och varnar därmed bakomvarande trafik.

ABA 6 används som standard i alla turistbussar i Setra ComfortClass 500 och Setra TopClass 500 samt i dubbeldäckaren Setra S 531 DT.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Den vidareutvecklade nödbromsassistenten Active Brake Assist 6 (ABA 6) ingår fr.o.m. 2024 i standardutrustningen i alla turistbussar i Setra TopClass 500.

Den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist har vidareutvecklats för att uppfylla linjebussarnas villkor. Den nya generationen med höjd effekt reagerar på stillastående och rörliga objekt, inklusive fotgängare och cyklister, och varnar för kollision. Dessutom inleder Preventive Brake Assist 2 en bromsmanöver med en lätt inbromsning. Hjälpsystemet finns som tillval för alla modeller i Setra MultiClass 500.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist 2 finns som tillval för alla modeller i MultiClass 500.

Den radarbaserade dödvinkelassistenten Sideguard Assist har i Setra-bussar sörjt för ökad säkerhet vid svängning sedan 2018. Nya Sideguard Assist 2 Reagerar och varnar ännu mer exakt vid risk för kollision med fotgängare och cyklister.

Hittills har den endast varit tillgänglig för dörrsidan, men används nu även för förarsidan. Nya Frontguard Assist övervakar området direkt framför fordonet. Systemet är också radarbaserat och registrerar och varnar för personer direkt framför fordonet i hastigheter upp till 15 km/h.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Den nya dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2 reagerar och varnar ännu mer exakt vid kollisionsrisk med fotgängare och cyklister.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Nya Frontguard Assist känner av och varnar för personer precis framför fordonet.

Sideguard Assist 2 övertar dessutom filbytesassistentens funktion vid hastigheter över 40 km/h. Upp till tillåten maxhastighet informerar den föraren om föremål på förar- och passagerarsidan. Tillsammans med tillvalet 360° kamerasystem får föraren ett omfattande varningssystem runt bussen. Sideguard Assist 2 och Frontguard Assist finns som standard i alla nya bussar från Setra från 2024.

”Backkameran, som tidigare varit ett tillval, ingår nu i grundutrustningen, liksom däcktryckskontrollsystemet TPM.”

En annan nyhet är den intelligenta vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist, som jämför bussens aktuella hastighet med den tillåtna fordonshastigheten och varnar om den tillåtna hastigheten överskrids.

Traffic Sign Assist ingår nu i grundutrustningen liksom däcktryckskontrollsystemet TPM (Tire Pressure Monitoring), som hittills endast funnits som tillval. TPM förebygger däckskador genom att påvisa ett eventuellt tryckfall. Dessutom minskar ett korrekt däcktryck både slitage och bränsleförbrukning.

I Setra-bussarnas standardutrustning ingår dessutom trötthetsvarnaren ATTENTION ASSIST (AtAs) samt ett gränssnitt för användning av alkoholtestare på förararbetsplatsen. Detsamma gäller för den backkameran som tidigare var ett tillval. Beroende på modellserie överförs bilden till en redan befintlig bildskärm på förarplatsen eller en extra bildskärm i sjutumsformat.

Säkerheten i fokus. Nya och vidareutvecklade hjälpsystem för alla bussar av märket Setra.

Den intelligenta vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist är standard i alla Setra-bussar.