Säkerheten i fokus.
SetraWorld Magasinet

Säkerheten i fokus.

Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Bekvämare än så kan det knappast bli: Tryck bara på knappen P eller dra i den ergonomiskt utformade spaken, så aktiveras den elektroniska parkeringsbromsen. Det är lika enkelt att lossa den igen. Den elektroniska parkeringsbromsen i Setra turist- och regionaltrafikbussar ger perfekt skydd mot oavsiktlig rullning och hjälper föraren vid start i backar.

Det blir enklare och säkrare att starta i backar med den elektroniska parkeringsbromsen. Manöverspaken passar perfekt i handen och kan därigenom manövreras mycket exakt. Dra spaken uppåt förbi tryckpunkten, anbringa vridmoment på hjulen med gaspedalen och låt manöverspaken glida kontrollerat tillbaka mot utgångsläget – så blir starten en barnlek.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Den elektroniska parkeringsbromsen manövreras ytterst enkelt och bekvämt med en knapptryckning eller genom att man drar i spaken.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Parkeringsbromsen sitter precis som tidigare lättåtkomligt i fästkonsolen till vänster bredvid förarsätet.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Hållfunktionen HOLD kan avaktiveras med en knapp på instrumentpanelen.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Manövreringen av dörröppningsknappen utvändigt på dörr 1 är endast möjlig när parkeringsbromsen är ilagd.

Ännu bekvämare blir det med hållfunktionen HOLD. Ett fast tryck på bromspedalen vid stillastående aktiverar färdbromsen vid denna rullningsspärr, varvid färdbromsen då förblir aktiverad tills en trampning på gaspedalen beordrar systemet att starta. Det förhindrar bakåtrullning och underlättar start i backar.

En annan användbar funktion är automatisk lossning av parkeringsbromsen. Föraren behöver då inte trycka på knappen P för hand. Så här går det till: Lägg i en växel och trampa på gaspedalen när parkeringsbromsen är ilagd. Systemet känner igen startbegäran och lossar parkeringsbromsen automatiskt så snart som ett tillräckligt vridmoment anbringas på hjulen.

Den elektroniska parkeringsbromsen är standardutrustning i alla Setra MultiClass 500-, ComfortClass 500- och TopClass 500-bussar. I Setra TopClass 500 är dessutom hållfunktion HOLD inmonterad som standard. För MultiClass 500 och ComfortClass 500 finns däremot igångkörningshjälp med automatisk lossning endast tillgänglig som tillval.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

I Setra TopClass 500 är hållfunktion HOLD redan inbyggd som standard.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

På turistbussar i Setra ComfortClass 500 ingår parkeringsbromsen i standardutrustningen.

Säkerheten i fokus. – Den elektroniska parkeringsbromsen förenar enkel manövrering med extra säkerhet.

Även MultiClass 500 LE är utrustad med den elektroniska parkeringsbromsen som standard.