Förhöjd passiv säkerhet.
SetraWorld Magasinet

Förhöjd passiv säkerhet.

Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Som motståndare står de mot varandra: framvagnens stomme i den nya Setra MultiClass 500 LE-bussen och en hel arsenal av hotande hydraulcylindrar. Nedräkningen är kort och trycket desto högre: ”Tre, två, ett, start”, räknar Peter Schmutz ner. En hydraulcylinder pressar en stålplåt på 250 x 400 mm med ett tryck på åtta eller 16 ton på fem definierade ställen efter varandra på det nya underkörningsskyddet Setra MultiClass 500 LE.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Ligger på rejält: Hydraulcylindern pressar en stålplatta med ett tryck på upp till 16 ton på underkörningsskyddet på nya Setra MultiClass 500 LE.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Ligger på rejält: Hydraulcylindern pressar en stålplatta med ett tryck på upp till 16 ton på underkörningsskyddet på nya Setra MultiClass 500 LE.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Ligger på rejält: Hydraulcylindern pressar en stålplatta med ett tryck på upp till 16 ton på underkörningsskyddet på nya Setra MultiClass 500 LE.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Ligger på rejält: Hydraulcylindern pressar en stålplatta med ett tryck på upp till 16 ton på underkörningsskyddet på nya Setra MultiClass 500 LE.

”Märket Setra står för säkerhet. Därför utformar vi våra bussar på motsvarande sätt. Genom sådana försök bevisar vi att våra produkter uppfyller de uppställda villkoren.”

Peter Schmutz, försöksingenjör på Daimler Buses
Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Peter Schmutz är testingenjör på Daimler Buses och ansvarig för försök med passiv säkerhet.

Peter Schmutz arbetar på Daimler Buses försöksavdelning och ansvarar bland annat för försök för passiv säkerhet – sedan mer än ett och ett halvt årtionde. Så att han vet exakt vad han gör. Och även varför: ”Märket Setra står för säkerhet. Därför utformar vi våra bussar på motsvarande sätt. Genom sådana försök bevisar vi att våra produkter uppfyller de uppställda villkoren.”

”Vid en frontalkrock med en personbil ska denna hindras från att köra in under bussen.”

Deniz Uçur, råkarossutvecklare på Daimler Buses

Till skillnad från lastbilar är ett underkörningsskydd för bussar inte föreskrivet enligt lag. Underkörningsskyddet som extrautrustning till den nya MultiClass 500 LE-bussen består av en tvärbalk och bakomliggande stag. Konstruktionen är i första hand avsedd för att skydda andra trafikanter. ”Vid en frontalkrock med en personbil ska denna hindras från att köra in under bussen”, förklarar Deniz Uçur, råkarossutvecklare på Daimler Buses.

När Daimler Buses testar görs det ordentligt. Därför kontrolleras bussen enligt UN/ECE-föreskriften 93. Denna föreskrift anger å ena sidan underkörningsskyddets mått och läge och å andra sidan lastinledningspunkternas position, kontrollkrafterna och den maximalt tillåtna intryckningen.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Fullständig koncentration: Deniz Uçur, råkarossutvecklare på Daimler Buses, kontrollerar de första testresultaten.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Tortyr för råkarossen: Framvagnens stomme på nya Setra MultiClass 500 LE förbereds för testet av underkörningsskyddet.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Tortyr för råkarossen: Framvagnens stomme på nya Setra MultiClass 500 LE förbereds för testet av underkörningsskyddet.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Tortyr för råkarossen: Framvagnens stomme på nya Setra MultiClass 500 LE förbereds för testet av underkörningsskyddet.

Platsen för försöket är byggnad 200, som hyser testhallen på Daimler Trucks utvecklings- och försökscentrum (EVZ) i Wörth am Rhein. Här testas både lastbilar och ibland även bussar med avseende på sin passiva säkerhet. Alla kontroller simulerar olyckor. De bidrar därmed till förarnas och passagerarnas samt de andra trafikanternas säkerhet.

Ansvarig i testhallen är Jörg Dünschmann, försöksingenjör på Daimler Truck. Han och hans arbetsgrupp förflyttar bussramen till de fem olika kontrollpositionerna med hjälp av en kran. I varje position skruvas den fast på golvet vid fyra punkter och surras dessutom fast med kedjor, eftersom den slutligen måste tåla en enorm tryckbelastning.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Mästare på precision: Försöksingenjör Jörg Dünschmann och hans arbetsgrupp riktar upp bussramen för att kunna testa med millimeterprecision.

Förhöjd passiv säkerhet. – Nya MultiClass 500 LE har ett underkörningsskydd framtill.

Experter: Peter Schmutz (t.v.) och Deniz Uçur (t.h.) analyserar testresultaten direkt på testfältet.

Kameror fångar upp varje ögonblick av testet. I kontrollrummet följer testgruppen försöket och iakttar förloppet genom fönster och på bildskärmar. Här har även Bartholomäus Zak från TÜV Rheinland tagit plats. Ingenjören för typprovning och godkännande kontrollerar testförloppet och resultaten och utfärdar slutligen den eftersträvade certifieringen. För det är självklart så att: Konstruerad säkerhet är bra, testad säkerhet är bättre och certifierad säkerhet är oöverträffad. Peter Schmutz är övertygad av de uppnådda resultaten: ”Vi är riktmärket för passiv säkerhet.” Det är bra att veta.