Intervju med Till Oberwörder.
SetraWorld Magasinet

Intervju med Till Oberwörder.

Chefen för Daimler Buses informerar om situationen i bussbranschen samt presentera erbjudanden för kunder i tider av COVID-19.

COVID-19 har drabbat bussbranschen hårt. Hur stöttar Daimler Buses sina kunder? Vilka skyddsåtgärder finns för förare och passagerare? Till Oberwörder, chef för Daimler Buses, ger en sammanfattning:

COVID‑19-pandemin märks tydligt inom alla områden i livet. Bussbranschen har påverkats hårt, speciellt ekonomiskt, eftersom turisttrafiken har avstannat helt. Hur har Daimler Buses hanterat den här svåra situationen?

Som du förstår var andra kvartalet, alltså mellan april och juni 2020, inget lätt kvartal för Daimler Buses. Nedgången på de internationella bussmarknaderna var mycket kraftig. Nästan alla våra viktigaste marknader, till exempel Europa, Brasilien och Mexiko, störtdök på grund av COVID‑19. I våra tyska fabriker införde vi korttidsarbete i våras. Under påskveckan beslutade vi samtidigt om skydds- och hygienåtgärder och ställde om arbetsplatserna för att sedan kunna återuppta tillverkningen. Men vi ser inte bara till oss själva, utan fokuserar också på kundernas behov och oro.

Intervju med Till Oberwörder, chef för Daimler Buses.

”Men vi ser inte bara till oss själva, utan fokuserar också på kundernas behov och oro.”

Kan du berätta mer om det? Hur ser situationen för turist- kontra linjebussverksamheten ut?

Beroende på om våra kunder är verksamma inom turistbranschen eller kollektivtrafiken ser deras situation mycket olika ut. Som du redan nämnt stod turistbusstrafiken helt stilla i flera veckor. För de turistbussar som var klara för leverans bestämde vi därför tillsammans med kunderna när det passade bäst att ta över det nya fordonet och stöttade till exempel också med finansieringslösningar. För lokaltrafiken stod ett helt annat tema i centrum, nämligen hur säkert det är att åka stadsbuss och hur man skyddar förarna. Under COVID‑19-pandemin hör förare av stadsbussar till de viktigaste yrkesgrupperna i samhället: utan dem fungerar inte kollektivtrafiken. Men eftersom de kommer i kontakt med många människor utsätts de för hög infektionsrisk. Därför kan vi nu erbjuda förarskyddsdörrar med heltäckande rutor. Dessa eftermonteringslösningar av säkerhetsglas och högkvalitativ polykarbonat fanns först för Mercedes-Benz Citaro och Setra LE business. Nu kan man även beställa förarskyddsdörrarna till Setra turistbussar i 500-modellserien och Mercedes-Benz Tourismo. Lösningar för Intouro och minibussen Sprinter City 75 kommer inom kort.

Och hur säkert är det för busspassagerarna? Hur ser det till exempel ut med klimatanläggningen och tillgången till frisk luft? När människor vistas i ett slutet utrymme går det väl inte att låta bli att oroa sig för infektionsrisken?

Vi försöker sedan en tid tillbaka tala om för allmänheten att det inte är farligt att åka buss. I stadsbussar öppnas dörrarna varannan minut, och det räcker för att få in tillräckligt med frisk luft. Men inte heller i stängda bussar ska passagerarna oroa sig: våra fordon har effektiva klimatiseringssystem med hög luftgenomströmning som fungerar mycket bra tillsammans med stängda dörrar och fönster. Beroende på klimatanläggningen kan all luft växlas helt på mindre än en minut. Och beroende på busstyp, yttertemperatur och typ av klimatanläggning är en friskluftsandel på upp till 100 procent möjlig i passagerarutrymmet. Men vi nöjer oss förstås inte med detta. Därför tillsatte vi omedelbart en specialgrupp som mycket snabbt tog fram konkreta åtgärder.

Intervju med Till Oberwörder, chef för Daimler Buses.

”Våra fordon har effektiva klimatiseringssystem med hög luftgenomströmning som fungerar mycket bra tillsammans med stängda dörrar och fönster.”

Intervju med Till Oberwörder, chef för Daimler Buses.

Kan du ge oss en översikt över åtgärderna? Vad har ni gjort när det gäller passagerarutrymmet?

Förutom att de förarskyddsdörrar som redan har nämnts och som är tillgängliga som en eftermonteringslösning har vi redan skapat en praktisk uppsättning riktlinjer för att rena luften i bussar med frisk luft samt information om hur klimatkontrollsystemet ska hanteras effektivt. Under en tid har vi också använt nya aktiva filter i våra turistbussars luftkonditioneringssystem. De högpresterande flerskiktspartikelfiltren är uppbyggda i på varandra följande lager, varav ett har ett antiviralt funktionellt lager. Det filtrerar bort även de finaste aerosoler som kan bära virus. De aktiva filtren finns tillgängliga för eftermontering i alla turistbussar och ingår nu också som en del av standardutrustningen för nya fordon. Aktiva filter kommer att finnas tillgängliga för Citaro före årets slut. Passagerare kommer att känna igen bussar utrustade med aktiva filter med en lätt synlig klistermärke i entréområdet. På begäran kan företag öka luftväxelkursen i det inre. Och slutligen har sensorkontrollerade, kontaktlösa desinfektionsdispensrar lagts till i utrustningsportföljen. Dessutom forskar och arbetar vi intensivt med olika andra ämnen.

Finns det även andra förebyggande hygienåtgärder när en buss rullar in i verkstaden för service?

Det har vi också tänkt på. Först tas fordonet emot utomhus på OMNIplus-verkstadens gård utan att någon direktkontakt förekommer. Inne i byggnaden finns golvmarkeringar och handsprit. Beställda reservdelar ligger på en disk för avhämtning. Fordonsnyckel, ratt och knappar – alla delar som man rör vid i en buss rengörs noggrant. Framför allt vädrar man ur fordonen ordentligt – 20 minuter utomhus varje gång innan fordonet flyttas och dessutom innan bussen lämnas tillbaka till kunden. Vill man inte åka till verkstaden alls finns en hämt- och avlämningsservice.

En effekt av pandemin är att digtialiseringen inom ekonomin har tagit ett stort steg framåt. Gäller det även för bussbranschen?

Absolut. Just nu är de digitala tjänsterna i OMNIplus ON högaktuella. Mitt tips till bussföretag med egen verkstad är: använd OMNIplus ON commerce och tillhörande OMNIplus eShop. Där får man direkt, snabbt och tillförlitligt tillgång till alla reservdelar och ser automatiskt om delarna finns hos servicepartnern. På så sätt kan man beställa reservdelar helt kontaktfritt, dygnet runt och var man än befinner sig – en klar fördel, speciellt så här i COVID‑19-tider.