Rozhovor nám poskytl Till Oberwörder.
SetraWorld Magazin

Rozhovor nám poskytl Till Oberwörder.

Ředitel společnosti Daimler Buses informuje o situaci v odvětví autobusové dopravy a o nabídkách pro zákazníky v době pandemie COVID-19.

COVID-19 těžce zasáhl odvětví autobusové dopravy. Jak společnost Daimler Buses podporuje své zákazníky?
Jaká ochranná opatření jsou připravena pro řidiče a pro cestující?
Till Oberwörder, ředitel společnosti Daimler Buses, přináší jejich přehled. 

Pane Oberwördere, pandemii COVID-19 výrazně pociťujeme ve všech oblastech našeho života. Z ekonomického hlediska má odvětví autobusové dopravy velké problémy, protože zájezdová doprava se zcela zastavila. Jak se společnost Daimler Buses vyrovnává s touto obtížnou situací?

Jak si jistě dokážete představit, nebylo druhé čtvrtletí, tedy období od dubna do června 2020, pro společnost Daimler Buses vůbec snadné. Pokles světových trhů s autobusy byl velice citelný. Téměř všechny naše hlavní trhy, například Evropa, Brazílie nebo Mexiko, byly dotčeny výrazným zmenšením trhů i poklesem obratu v důsledku pandemie COVID-19. V našich německých výrobních závodech jsme na jaře zavedli kurzarbeit. Současně byla v období Velikonoc zavedena ochranná a hygienická opatření jako příprava na opětovné naběhnutí výroby a pracoviště prošla příslušnou reorganizací. Nehledíme však jen na sebe, neustále sledujeme rovněž potřeby a starosti našich zákazníků.

Interview mit Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses.

„Nehledíme však jen na sebe, neustále sledujeme rovněž potřeby a starosti našich zákazníků.“

Můžete to nějak upřesnit? Jak vypadá situace v oblasti zájezdové či linkové dopravy?

Situace se vyvíjí velmi odlišně, záleží na tom, zda se naši zákazníci zabývají zájezdovou dopravou, nebo zda jsou činní v oblasti veřejné hromadné dopravy. Jak jste již říkali, zájezdová doprava se na několik týdnů zcela zastavila. U zájezdových autobusů připravených k expedici jsme proto se zákazníky projednali, když je ten správný okamžik ke skutečnému převzetí nového vozidla, a podpořili jsme je například také možnostmi financování. V městské hromadné dopravě se naopak do popředí dostávalo jiné téma, a sice jak bezpečná je jízda městským autobusem, a jak co nejlépe ochránit řidiče. Řidiči městských autobusů patří právě v době pandemie virové choroby COVID-19 mezi nepostradatelné profese: Bez jejich práce by byl provoz městské hromadné dopravy nepředstavitelný. Současně jsou v důsledku kontaktu s množstvím osob vystaveni vyššímu riziku infekce. Z tohoto důvodu nabízíme již nějakou dobu ochranné dveře pro řidiče s celoplošnou dělicí přepážkou. Toto doplňkové řešení z bezpečnostního skla nebo kvalitního polykarbonátu bylo nejprve k dispozici pro autobusy Mercedes-Benz Citaro a Setra LE business. Dnes lze ochranné dveře pro řidiče objednat rovněž pro zájezdové autobusy Setra řady 500 a pro Mercedes-Benz Tourismo. Řešení pro autobusy Intouro a pro minibusy Sprinter City 75 budou brzy následovat.

A je jízda autobusem bezpečná pro cestující? Jak to například vypadá s klimatizací a čerstvým vzduchem? Osoby v uzavřeném prostoru se zcela jistě nevyhnou pochybnostem kvůli riziku infekce.

Již nějakou dobu se snažíme šířit informaci, že jízda autobusem nepředstavuje žádné riziko. V městském autobusu se přibližně co dvě minuty otvírají dveře a dochází k dostatečné výměně čerstvého vzduchu. Ani v zavřeném autobusu si však cestující nemusí dělat velké starosti: Naše vozidla mají výkonné klimatizační systémy s vysokým průtokem vzduchu, které v kombinaci se zavřenými dveřmi a okny vykazují maximální efektivitu. Podle typu klimatizace dojde ke kompletní výměně vzduchu za necelou minutu. V závislosti na typu autobusu, venkovní teplotě a druhu klimatizace je v prostoru pro cestující možný až stoprocentní podíl čerstvého vzduchu. S aktuálním stavem se však samozřejmě nechceme uspokojit. Neprodleně jsme proto vytvořili pracovní skupinu, která velice rychle realizovala konkrétní opatření.

Interview mit Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses.

„Naše vozidla mají výkonné klimatizační systémy s vysokým průtokem vzduchu, které v kombinaci se zavřenými dveřmi a okny vykazují maximální efektivitu.“

Interview mit Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses.

Můžete nám poskytnout přehled opatření? Co jste podnikli, pokud jde o prostor pro cestující?

Kromě již uvedených ochranných dveří pro řidiče, které jsou k dispozici jako doplňková výbava, jsme hned na začátku připravili praktické doporučení, jak do autobusu přivést více čerstvého vzduchu a jak obsluhovat klimatizaci. Již nějakou dobu vkládáme do klimatizací našich zájezdových autobusů také nové aktivní filtry. Vícevrstvé, progresivně konstruované vysokovýkonné filtry částic mají navíc antivirální funkční vrstvu. Vyfiltrují i ty nejjemnější aerosoly, které dokáží přenášet viry. Aktivní filtry jsou ve formě doplňkové výbavy k dispozici rovněž pro všechny naše zájezdové autobusy, pro nová vozidla jsou pak ve výbavě již sériově. Aktivní filtry pro autobusy Citaro budou následovat ještě v letošním roce. To, zda vstupují do autobusu s aktivním filtrem, poznají cestující podle dobře viditelné samolepky v nástupním prostoru. Na objednávku dokáží firmy množství vyměňovaného vzduchu v interiéru ještě dále zvýšit. V neposlední řadě jsou pak součástí našeho programu bezkontaktní dávkovače dezinfekčního prostředku řízené senzorem. Celou věcí se v současné době velice důkladně zabýváme a intenzivně zpracováváme různá další témata.

Existují také hygienická opatření pro případ, kdy je autobus předáván do servisu v dílně?

I na to jsme mysleli. Začíná to příjmem vozidla venku bez bezprostředního kontaktu na dvoře centra OMNIplus. Uvnitř v budově pomáhá značení na podlaze a dávkovače dezinfekce. Objednané náhradní díly budou k předání připraveny na pultu. Ať už se jedná o klíče od vozidla, volant nebo ovládací tlačítka – všechny části autobusu, kterých se někdo dotýkal, se pečlivě vyčistí. Především ale zaměstnanci ve vozidle důkladně větrají – 20 minut venku před jakýmkoli pohybem vozidla, stejně tak i před vrácením autobusu zákazníkovi. Ten, kdo se chce jízdě do servisního střediska vyhnout úplně, může využít naši službu pro odvezení a zpětné doručení.

Jedním z efektů pandemie je rychlý rozvoj digitalizace v ekonomice. Platí to také pro odvětví autobusové dopravy?

V každém případě. Právě nyní jsou mimořádně aktuální digitální služby OMNIplus ON. Můj tip pro podnikatele v autobusové dopravě s vlastní dílnou: Využijte službu OMNIplus ON commerce a zde připojený OMNIplus eShop. ten nabízí přímý, rychlý a spolehlivý přístup ke kompletní nabídce dílů a automaticky zobrazuje dostupnost dílů u servisních partnerů. Nákup náhradních dílů tak funguje zcela bezkontaktně, kromě toho 24 hodin denně a dokonce i na cestách pomocí chytrého telefonu – jasná výhoda zejména v dobách pandemie COVID-19.