Rozhovor s
Tillem Oberwörderem.
SetraWorld Magazin

Rozhovor s Tillem Oberwörderem.

Vedení společnosti Daimler Buses vás chce informovat o situaci v autobusovém průmyslu a o nabídkách pro zákazníky v době pandemie COVID-19.

Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla autobusový sektor. Jak společnost Daimler Buses pomáhá svým zákazníkům? Jaké jsou ochranná opatření pro řidiče a cestující? Till Oberwörder, ředitel Daimler Buses, poskytuje přehled.

Pane Oberwördere, pandemie COVID-19 je jasně hmatatelná ve všech oblastech života. Řečeno ekonomicky, autobusový sektor byl zasažen obzvlášť tvrdě, protože turistika byla donucena k úplnému zastavení. Jak se společnost Daimler Buses vypořádává s touto těžkou situací?

Jak si dovedete představit, druhé čtvrtletí tohoto roku od dubna do června 2020 nebylo pro Daimler Buses vůbec snadným čtvrtletím. Pokles mezinárodních trhů autobusového průmyslu byl jasně cítit. Téměř všechny naše hlavní trhy, tj, Evropa, Brazílie nebo Mexiko, byly vystaveny těžkému propadu trhu a poklesu v prodejích, což bylo výsledkem pandemie COVID-19. V našem výrobním závodu v Německu jsme na jaře zavedli zkrácenou pracovní dobu. Zároveň jsme také sestavili plán pro ochranná a hygienická opatření ještě před restartem výroby od Velikonoc a tomu adekvátně uzpůsobili naše pracoviště. Ale nechceme se jen dívat na naši vlastní situaci, spíše jsme vždy byli stále zaměřeni na potřeby a zájmy našich zákazníků.

Rozhovor s Tillem Oberwörderem, ředitelem Daimler Buses.

„Ale nechceme se jen dívat na naši vlastní situaci, spíše jsme vždy byli stále zaměřeni na potřeby a zájmy našich zákazníků.“

Můžete nám o tom sdělit více detailů? Jak vypadá situace v sektorech zájezdových a linkových autobusů?

V závislosti na tom, zda naši zákazníci provozují zájezdové autobusy nebo působí v sektoru veřejné dopravy, je jejich situace pravděpodobně velice odlišná. Jak jste již řekl, sektor zájezdových autobusů byl několik týdnů úplně zastaven. V případě bezprostředních dodávek cestovních autobusů pro naše zákazníky my s našimi zákazníky hovoříme, abychom stanovili správné načasování pro jejich nové vozidlo, které se má aktuálně předávat včetně poskytnutí další pomoci ve formě finančních řešení. V místní veřejné dopravě bylo hlavní zaměření úplně jiné, a to jak jsou řidiči městských autobusů v bezpečí a jak mohou být chráněni. Řidiči městských autobusů jsou rozhodujícími pracujícími v průběhu pandemie COVID-19: bez jejich přispění bychom vůbec nebyli schopni realizovat systémy veřejné dopravy. Zároveň jejich každodenní kontakt s řadou lidí je vystavuje většímu riziku infekce. Z tohoto důvodu jsme nyní začali dodávat ochranné dveře řidiče s celoplošnou prosklenou dělicí stěnou. Tato řešení dovybavením z bezpečnostního skla nebo vysoce kvalitního polykarbonátu jsou k dispozici již pro Mercedes-Benz Citaro a Setra LE. Ochranné dveře řidiče jsou nyní dostupné také pro zájezdové autobusy Setra modelové řady 500 a pro autobus Mercedes-Benz Tourismo. Řešení pro Intouro a Sprinter City 75 mikrobus budou již brzy následovat.

A jak je pro cestující bezpečné cestovat autobusem? Například jaká je situace u klimatizačních systémů a čerstvého vzduchu? V případě lidí v uzavřeném prostředí je vznik rizika infekce nevyhnutelný?

Pokoušeli jsme se již nějakou dobu zajistit to, aby při cestování autobusem nevznikalo riziko. V městských autobusech jsou dveře otevřeny téměř každé dvě minuty, a čerstvý vzduch proudí z venku dovnitř vozidla. Ale také v zavřeném autobusu se cestující nemusí obávat: naše vozidla jsou vybavena výkonnými klimatizačními jednotkami s vysokou úrovní přísunu čerstvého vzduchu, které jsou nejúčinnější tehdy, když jsou dveře a okna zavřené. V závislosti na systému klimatizace je možné provést kompletní výměnu vnitřního vzduchu za méně než jednu minutu. A navíc v závislosti na typu autobusu, externí teplotě a typu klimatizačního systému je možné provádět přísun čerstvého vzduchu na 100 % do prostoru pro cestující. Ale netěšilo nás jen sedět a akceptovat tuto aktuální situaci. Proto jsme ihned vytvořili pracovní skupinu, která rychle vyvinula konkrétní balíček opatření.

Rozhovor s Tillem Oberwörderem, ředitelem Daimler Buses.

„Naše vozidla jsou vybavena výkonnými klimatizačními jednotkami s vysokou úrovní přísunu čerstvého vzduchu, které jsou nejúčinnější tehdy, když jsou dveře a okna zavřené.“

Rozhovor s Tillem Oberwörderem, ředitelem Daimler Buses.

Můžete nám poskytnout přehled opatření? Co jste udělali v rámci prostoru pro cestující?

Kromě již zmíněných ochranných dveří řidiče, které jsou k dispozici jako řešení pro dovybavení, jsme již vytvořili praktickou sadu pokynů pro čištění vzduchu uvnitř autobusů čerstvým vzduchem a také informace o tom, jak nejúčinněji ovládat klimatizační systém. Již nějakou dobu používáme také nové aktivní filtry v klimatizačních systémech našich zájezdových autobusů. Vysoce výkonné vícevrstvé filtry pevných částic jsou vytvořeny v postupných vrstvách, z nichž jedna má antivirovou funkční vrstvu. Filtruje i ty nejlepší aerosoly, které mohou přenášet viry. Aktivní filtry jsou k dispozici pro dovybavení všech zájezdových autobusů a jsou nyní také součástí standardní výbavy nových vozidel. Aktivní filtry budou pro Citaro k dispozici do konce roku. Cestující rozpoznají autobusy vybavené aktivními filtry podle snadno viditelného štítku ve vstupním prostoru. Na požádání mohou podniky zvýšit rychlost výměny vzduchu v interiéru. A nakonec byly do portfolia zařízení přidány bezkontaktní dávkovače dezinfekčních prostředků řízené senzory. A co víc, také intenzivně zkoumáme a pracujeme na různých dalších tématech.

Jsou také nějaká hygienická opatření, když je autobus dovezen do dílny na servis?

Také tuto věc jsme řešili. Začíná to přejímkou vozidla v otevřeném prostoru bez přímého kontaktu na dvoře servisního centra OMNIplus Service Centre. Uvnitř budovy napomáhají podlahové značky a dávkovače s dezinfekcí. Objednané náhradní díly jsou deponovány k převzetí na pultu. Ať se jedná o klíč k vozidlu, volant nebo ovládací tlačítka - všechny díly omnibusu, u kterých došlo k dotyku, se pečlivě čistí. Především však zaměstnanci důkladně větrají vozidla – 20 minut v otevřeném prostoru před každým pohybem s vozidlem a také před odevzdáním omnibusu zákazníkovi. Kdo se chce úplně vzdát jízdy do servisního centra, může použít službu pro vyzvednutí a dovezení vozidla.

Jedním z efektů pandemie je to, že se urychlila digitalizace ekonomie. Týká se to také autobusového sektoru?

Rozhodně. Obzvlášť nyní mají digitální služby OMNIplus ON velkou důležitost. Můj tip pro autobusové společnosti s jejich vlastními dílnami: používejte OMNIplus ON commerce a OMNIplus eShop. Poskytuje přímý, rychlý a spolehlivý přístup ke kompletní řadě dílů a automaticky zobrazuje dostupnost dílů u příslušného servisního partnera. Při využívání tohoto systému se dodání náhradních dílů provádí plně bezkontaktně a navíc je systém přístupný 24/7 i pomocí chytrého telefonu když jste na cestách. Jasná výhoda v době pandemie COVID-19.