Hospodárnost
Modely LE business

Hospodárnost

Hospodárne s pomocou koncepcie nízkeho nástupu.

Model LE business je so svojou koncepciou nízkeho nástupu nielen komfortný pre vašich cestujúcich, ale aj veľmi hospodárny. Vysokopodlažný zadok sa tak postará aj o to, aby boli všetky komponenty hnacej sústavy ľahko prístupné – to umožňuje mimoriadne hospodárnu údržbu. Náklady na prevádzku modelu LE business sú tak trvalo nízke.

Mercedes-Benz OM 936, Euro VI

Mercedes-Benz OM 936, Euro VI

Mercedes-Benz OM 470, Euro VI

Mercedes-Benz OM 470, Euro VI

Hospodárnosť nikde nie je zreteľnejšia ako práve v motorovom priestore, kde sú dokonale skombinované výkon, hospodárnosť a ochrana životného prostredia. Vďaka motorom BlueEFFICIENCY Power od spoločnosti Mercedes-Benz tak tento autobus predstavuje riešenie, ktoré sa z hľadiska ochrany životného prostredia a hospodárnosti vyznačuje vynikajúcimi parametrami. Moderné agregáty kombinujú nízke emisie s vysoko efektívnym spaľovaním, ktoré čo najlepšie využíva palivo.

Pritom si môžete vybrať nielen spomedzi motorov s rôznymi výkonovými stupňami, ale aj spomedzi prevodoviek – od automatickej prevodovky až po automatizovanú prevodovku s ručným radením. V jednom i druhom prípade profitujete z úplne nenáročnej údržby a nízkych nákladov na údržbu a prevádzku.

Vlečená náprava ZF-RAS s aktívnym natáčaním zaručuje nielen vyššiu mieru jazdného komfortu, ale súčasne aj znižuje opotrebovanie pneumatík. K nižšej miere opotrebovania pneumatík prispieva aj voliteľný systém Tire Pressure Monitoring (TPM) s indikáciou na centrálnom displeji. Ďalšími plusovými bodmi z hľadiska hospodárnosti sú moderná ochrana proti korózii dosiahnutá katodickým ponorným lakovaním a takisto sériová ochrana spodku vozidla modelu MultiClass s viacerými komponentmi – jednoducho vynikajúce preventívne opatrenia pre dlhú životnosť autobusu.

napríklad motory s dodatočnou úpravou spalín BlueTEC 6, ako aj automatizovaná prevodovka Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift 3.

mc400-transmission
mc400-tpm

na želanie dodávaný systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM) so zobrazením na združenom prístroji umožňuje komfortnú kontrolu tlaku v pneumatikách. Systém navyše upozorní vodiča v prípade príliš vysokej teploty pneumatík. Tým súčasne pomáha predchádzať poškodeniu pneumatík, čo zvyšuje hospodárnosť aj bezpečnosť vozidla.

Vďaka rôznym dĺžkam karosérie – od S 415 cez S 416 až po karosériu S 418 pre mimoriadne vysokú prepravnú kapacitu – v modeli LE business nájdete vhodné riešenia pre všetky požiadavky týkajúce nízkeho nástupu.

S 415

S 416

S 418

rvalo udržateľná investícia, úsporná spotreba, priaznivé náklady na opravu: trieda MultiClass presvedčí nielen svojou všestrannosťou a precízne prispôsobenými riešeniami. Presvedčí aj v prípade, ak chcete bilanciu príslušných nákladov sledovať počas celého cyklu životnosti: celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO).

V záujme najvyššej hospodárnosti je na vašej triede MultiClass všetko perfektne zosúladené so špecifickým účelom používania. Týka sa to najmä precízne prispôsobeného modelového variantu a jeho výbavy, ktorú možno často až do najmenšieho detailu prispôsobiť vašim požiadavkám. Vzhľadom na zostatkovú hodnotu vám príde vhod aj vysoká miera zachovania hodnoty autobusu Setra.

Zo všetkých ovplyvniteľných faktorov, od ktorých závisí celková bilancia, majú najväčší vplyv práve náklady na energie. O to dôležitejšie je, aby sa vysokoefektívne motory Mercedes-Benz triedy MultiClass postarali o nízke hodnoty spotreby pri maximálnom výkone.

Dlhé intervaly údržby a vysoká disponibilita triedy MultiClass udržiavajú vaše udržiavacie náklady na potešiteľne nízkej úrovni. Vďaka tomu zostávajú autobusy triedy MultiClass dlhšie tam, kam patria: na ceste.

Všetky tieto nákladové faktory ustavične optimalizujeme. Každopádne platí: vaša trieda MultiClass výrazne boduje nielen u vašich cestujúcich a u vodiča, ale aj po iných stránkach. Vaša kontaktná osoba pre autobusy Setra vám ochotne pripraví individuálny výpočet.

Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership - TCO).

Komplexný pohľad na vec:

Vaše náklady na autobus MultiClass nezahŕňajú iba kúpnu cenu. My v spoločnosti Setra sa preto pri vývoji autobusu na veci vždy pozeráme komplexne. Optimalizujeme všetky faktory TCO a vďaka tomu dosahujeme najlepšiu možnú celkovú hospodárnosť. K týmto faktorom patria investičné náklady, náklady na energie, náklady na údržbu a opravy a zostatková hodnota pri predaji vášho autobusu.

Dobrá správa: Tieto faktory môžeme ovplyvniť – a robíme pre to všetko, čo je v našich silách. Napríklad neustálym zdokonaľovaním našich komponentov pohonu, znižovaním potreby údržby, servisom šitým na mieru a v neposlednom rade aj známou kvalitou a dlhou životnosťou našich autobusov.